Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.11.2016. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u porastu je na području Posavskog kantona. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama, iznosila je:

– Bosanski Brod ——————————-    362 cm (normalno stanje), jučer 198 cm,

– Bosanski Šamac —————————–   257 cm (normalno stanje), jučer 119 cm,

– Orašje —————————————–     456 cm (normalno stanje), jučer 292 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, izmjeren  jutros u 07,00 sati, iznosio je 198,28 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07,00 sati, nivo je viši za 33 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 23,3 m3/s.

Bosansko-podrinjski kanton

Prema zadnjem mjerenju danas 10.11.2016. godine, u 07,00 sati, nivo  rijeke Drine izmjeren na hidrološkoj stanici u Goraždu, iznosio je 142,00 cm, te je u opadanju u odnosu na proteklu noć.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je blago porastao, ali je još uvijek u granicama normalnog.

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području SBK-a su u opadanju ili u stagnaciji.

VODOSNABDIJEVANJE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed nepovoljnih hidrometeroloških prilika došlo je do povećane izdašnosti izvorišta pitke vode, i do povećane mutnoće vode. Potrošačima vodoopskrbnog sistema grada Bihaća koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta: Klokot, Privilica, Trebljenik, Ostrovica, Gata i Toplica, preporučeno je prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Trenutno, DVD-e „Stari Vitez“, vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići i Bukve.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA  – NUS 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, dana, 09.11.2016. godine, u 11:20 sati, od strane PS Hadžići, da se u ulici Žunovačka bb.,  nalazi jedan NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili isti dan.

Hercegovačko-neretvanski kanton

U izvještajnom periodu stigle su dvije  prijave na postojanje NUS-a, i to:

Grad Mostar. U 15:14 sati, od strane građanina pristigla je prijava o postojanju NUS-a. Radi se o nepoznatoj napravi, na lokalitetu Orašine, mjesto Raška Gora.

Općina Stolac. U 17:17 sati, iz PS Stolac pristigla prijava o pronalasku NUS-a na lokalitetu Radimlja,  radi se o ručoj bombi.

Prijave su proslijeđene Timu „A“ Mostar  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Travnik, primio je informaciju o pronalasku NUS-a (ručna bomba), na području općine Bugojno, lokalitet  Rostovo.

Obavješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite i Tim „A” Busovača.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE