Šesto izdanje Biltena IPA FLOOD o obuci (vježbi) u osposobljavanju za spašavanje u poplavama u kojoj su sudjelovali pripadnici FUCZ

U novom (šestom) izdanju Biltena IPA FLOOD uspješno je ocijenjena obuka (vježba) u osposobljavanju za spašavanje u poplavama u kojoj su sudjelovali pripadnici FUCZ.

Ova četverodnevna vježba (obuka) civilne zaštite “IPA FLOODS  – CRO 2016”, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, provedena je u Zagrebu od 17. do 21. oktobra 2016. godine kroz modul Flood Rescue with Boats  (FRB).

U Biltenu je navedeno da je u vježbu bilo uključeno 300 učesnika, a u dijelu jačanja pripravnosti kroz LOT 1 formirana su dva modula za spašavanje u poplavama s čamcima (FRB), gdje četiri države sačinjavaju jedan modul sa ukupno 44 pripadnika (po 11 iz svake države). Tako su strukturirani FRB North (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Hrvatska) i FRB South (Albanija, Kosovo, Makedonija i Turska).

Za Bosnu i Hercegovinu aktivnosti su bile usmjerene na preliminarnu procjenu rizika od poplava i identifikaciju potencijalnih rizičnih područja (PFRA).