Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle ugasila je dva požara, na stambenom objekat (kuća) u naselju Grabovica i pomoćnom objekatu (šupa) u ul. Mije Keroševića Guje. Uzrok požara nije poznat, povrijeđenih lica nije bilo a na objektima je prićinjena materijalna šteta.

Kanton 10

Općina Livno. Dana 09.09.2016. god. u 06:45.sati, došlo je do požara u hotelu Drvar. Uzrok požara je kvara na osiguračima za struju. Požar su ugasili  uposlenici hotela Drvar u 07:35 sati, povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je manja materijalna šteta.

VODOSNADBIJEVANJE

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez.  Na području općine Vitez vrši se odvoz pitke vode u: MZ Ahmići, MZ Bukve i MZ Dubravica-naselje Tolovići sa istakanjem u rezervoare po Programu odvoza pitke vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA –  NUS

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Dana 10.10.2016. godine, prijavljen pronalazak 740 metaka 7,62 mm i 8 okvira za automatsku pušku. Nevedena municija dostavljena je u prostorije Policijske stanice općine Ilidža. Informacija o pronalasku municije proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite a preuzimanje iste  je planirano za danas.

Općina Novi Grad. Nevladina humanitarna organizacija DOK-ING Deminiranje N.H.O. je najavila da će danas, 10.10.2016. godine u 09:00 sati, početi sa deminerskim aktivnostima na lokalitetu Golo brdo – Vis u općini Novi Grad Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE