Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.08.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

 • od 17:45 do 18:30 sati, u Livču, gdje je gorila trava i rastinje, te
 • od 20:58 do 21:25 sati, u Rodoču (Kolonija), gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 08:30 do 09:30 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila trava,
 • od 08:45 do 09:00 sati, u Čeljevu, gdje je gorio biljni otpad,
 • od 09:10 do 09:30 sati, u Gagricama, gdje je gorila trava,
 • od 09:35 do 10:00 sati, u Lokvama, gdje je gorila trava,
 • od 14:55 do 17:00 sati, na Jasenici, gdje je gorila šuma (oko 0,5 ha), te
 • od 19:20 do 19:40 sati, u Nerezima , gdje je gorio biljni otpad, te

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je četiri intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 10:50 do 11:15 sati, u Gornjem Ograđeniku, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 11:30 do 12:20 sati, u Čitlučkom polju, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 16:00 do 17:00 sati, u Garištima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
 • od 20:45 do 22:30 sati, u Donjem Ograđeniku, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 15:30 do 16:00 sati, u mjestu Predgrađe, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Na intervenciju su izišli 3 vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 19:20 do 20:10 sati, u mjestu Veljaci, gdje je gorila je trava i nisko rastinje na površini od oko 1.000 m2. Na intervenciji su učestvovala 4 vatrogasca sa jednim vozilom

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 16:00 do 18:45 sati, u mjestu Dobrič, gdje je gorila trava, nisko rastinje, te poljoprivredne kulture: smilje, lavanda i kukuruz, na površini od oko 100.000 m2. Na intervenciji je učestvovalo 6 vatrogasaca sa dva vozila. Napominjemo da su u opasnosti bile i obiteljske kuće. Materijalna šteta na ugroženim objektima nije prouzročena,
 • od 16:30 do 17:30 sati, na lokaciji Krtine, gdje je gorila je trava i nisko rastinje, a na intervenciji su bila 2 vatrogasca i jedno vozilo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara, nisko rastinje u ul. Mije Keroševića i ribarska kućica, te dio šume u naselju Kiseljak. Požari su ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenju požara na štali (pomoćni objekat), u mjestu Donji Lug, uzrok požara je ljudska nepažnja, pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih licanije bilo, požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali jednu manju intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja.

 

OLUJNO NEVRIJEME

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. U toku jučerašnjeg dana, Općinski štab civilne zaštite Ilijaš, na  otklanjanju posljedica od prirodne nesreće na terenu, angažovao je ljudstvo sa građevinskim mašinama na pročišćavanju korita potoka Kiselica i Mačkovac u Gornjoj Misoći, te na čišćenju puteva i dvorišta. Angažovana je Općinska komisija za procijenu šteta, koja je do sada primila 24 zahtjeva za procijenu štete.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e  Stari Vitez, dostavlja pitku vodu jednom tjedno u Ahmiće, a DVD-e Vitez, dva puta tjedno u Putkoviće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu  informaciju o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstva, od strane građanina,  na lokalitetu Vrelo Bosne.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji su izašli na lice mjesta i ustanovili da se nije radilo o neekspoldiranom ubojnom sredstvu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Prozor-Rama. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane građanke iz mjesta Duge, koja je zatražila pregled terena, zbog sumnje na postojanje eksplozivnog sredstva.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm  za veći dio Federacije BiH,zbog maximalnih temperatra između 31 i 33 0C, te mogućih lokalnih pljuskova, dok je na području Hercegovine na snazi Narandžasti meteoalarm zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje će iznositi između 34 i 38 °C.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE