Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.08.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 08:30 do 08:50 sati u naselju Ilići, gdje je gorio otpad.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je deset intervencija na gašenju požara, i to:

– od 08:40 do 09:20 sati u Prćavcima, gorjela trava i rastinje,

– od 09:15 do 09:45 sati u Klepcima, gorjelo smeće,

– od 10:05 do 10:40 sati u Čeljevu, gorjela trava i rastinje,

– od 10:20 do 10:55 sati u Višićima, gorjelo smeće,

– od 11:10 do 12:10 sati u Tasovčićima, uz prometnicu M-17, gorjela trava i rastinje,

– od 14:30 do 15:10 sati na Domanovićima, gorjela trava i rastinje,

– od 15:05 do 15:45 sati na Gorici (Vojno strelište), gorjela trava i rastinje,

– od 19:05 do 19:40 sati u Gabela polju, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:20 do 19:55 sati u Gabeli, na nasipu uz  rijeku Neretvu, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:15 do 21:45 sati u Pelinama,na nasipu uz  rijeku Neretvu, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 11:30 do 13:45 sati u Gornjim Hamzićima, put za  Buhovo, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:15 do 17:00 sati u Blatnici, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 19:00 sati u Bijakovićima, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:00 do 21:00 sati u Gradcu, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:15 do 22:15 sati u Čitluku,Bobarove kuće,gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinca općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara  na lokaciji Kruševo-Bačnik, koji je ugašen oko 21:00  sat. Izgorjelo je oko 30 ha trave, niskog i visokog  rastinja.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 14:30 do 15:40 sati u Ostrošcu, na lokalitetu Crnaje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1 ha.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 12:05 sati u mjestu Veljaci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom i ugasili ga oko 13:00 sati. Opožareno je oko 1 dulum površine.

Na istom lokalitetu požar se aktivirao u 15:58 sati, a u intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen oko 17:00 sati. Opožareno je oko 2 duluma trave i niskog rastinja.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– lokalitet Blato, u vremenu od 11:30 do 12:15 sati gorjela trava i nekoliko bala sijena. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom,

– lokalitet Buhovo,  od 11:30 do 13:30 sati gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Pošto je požarište na granici sa Općinom Čitluk, u gašenju istog sudjelovali su vatrogasci iz Čitluka. Opožareno je oko 3 duluma rastinja.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica Bihać imala je intervenciju u mjestu Izačić od 19:27-20:17 sati. Gorjela je trava, požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Radakovo, gdje je gorio kamiona-bager.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvije manje intervencije na gašenju požara, i to: jednu na gašenju zapaljenog kombija i jednu na gašenju el.instalacija.

 

OLUJNO NEVRIJEME

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Dana, 06.08.2018. godine, na dijelu području Općine Ilijaš – MZ Misoča i dio područja MZ Stari Ilijaš,  proglašeno je stanje prirodne i druge nesreće uslijed olujnog nevremena i velikih kišnih padavima. Općinski štaba civilne zaštite Ilijaš je na otklanjanju posljedica od prirodne nesreće angažovao sva raspoložive ljudske i materijalne potenijale (skip, buldožer i kamione). U toku jučerašnjeg dana na području koje je bio pogođeno prirodnom nesrećeom radilo se na čiščenje puteva, korita rijeka i potoka, kuća i dvorišta. Takožer je angažovana Općinska komisija za procijenu šteta, koja je do sada primila 18 zahtjeva za procijenu štete.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Polcijske stanice Novi Grad, da su u ulici Nusreta  Prohića do br. 20.  pronađene dvije zolje.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je od Općinske službe civilne zaštite Gračanica informaciju  o pronalasku nepoznatog ubojnog sredstva.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

Uposlenici Federalne uprave civilne obavljali su poslove na uklanjanju UES-a na području općina Gračanica i Sapna.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Dobretići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je u selu Zubovići pronađeno nepoznato ubojno sredstvo.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Prozor-Rama. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od građana da je u selu Duge, u bašti porodične kuće, pronađena ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm  za veći dio Federacije BiH, dok je na području Hercegovine na snazi Narandžasti meteoalarm zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje će iznositi do 38 °C.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE