Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

                                                                   

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatgrogasna jedinica Grada  Bihaća  imala je intervenciju od 12:20 do 14:03 sati u mjestu Kamenica, gdje je gorjela kuća. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca sa dva vozila. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Dana 09.06.2016.godine, u 20:15 sati, vatrogasci su intervenisali u mjestu Bijela Ploča, gdje su gasili nisko rastinje i suhu travu.  Požar je  ugašen a povrijeđenih lica nije bilo.

NEEKSPOLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Tuzlanski kanton kanton

Grad Tuzla. „A“ tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a obavljao je poslove preuzimanja i uništavanja NUS-a na području grada Tuzle.

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Dana 09.06.2016. godine, dvije prijave o postojanju NUS-a u OSCZ Kalesija (RB M57 Kalesija Gornja i mina rasprskavajuća lokalitet Memići).

Općina Teočak. Jedna prijava o postojanju NUS-a u općini Teočak a radilo se o MB 60 mm minobacačka granata i metak 7,9 mm.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Iz policijske stanice  Čapljina zaprimljena prijava o postojanju  NUS–a na lokalitetu Modrić, a radilo se o jednom topovskom zrnu.

Prijava o pronalasku NUSa proslijeđena timu Mostar „A“ i  Timu za UES  FUCZ-e.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. Jedna   prijava o postojanju NUS-a na lokalitetu –Carica, radilo se o jednom tromblonu.

Općina Bugojno. Jedna prijava o postojanju NUS-a na lokalitetu Golo Brdo,  radilo se o  eksplozivnoj napravi.

Sve prijave proslijeđene „A“ timu Busovača i Timu za UES  Federalne uzprave civilne zaštite.

 

O S T A L O

Tuzlanski kanton

U toku jučerašnjeg dana, u reonu oko jezera Modrac (grad Tuzla i općina Živinice)  i jezera Snježnica (općina Teočak),u organizaciji FUCZ i Zavoda za javno zdravstvo TK, završeno je zaprašivanje sa zemlje protiv adultnih formi komaraca.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE