Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Pripradnici vatrogasne jedinice grada Bihaća, imali su intervenciju na gašenju požara u vremenu od 11,05 do 11,25 sati, u Kantonalnoj bolnici „Dr.I rfan Ljubijankić“, na odjelu neuropsihijatrije, gdje se od grijalice zapalio pomoćni krevet. Na intervenciju je izišlo 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 08.12.2016.godine, vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je  intervenciju na gašenju požara u gdje je gorio pomoćni objekat, u naselju Banj Brdo. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Pripradnici vatrogasne jedinice općine Kakanj imali su intervenciju na gašenju požara u stambenom objektu, na kotlovnici, u naselju Mramor. Povrijeđenih lica nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta.

Općina Maglaj.  Pripradnici vatrogasne jedinice općine Maglaj imali su dvije intervencije, na gašenju požara, od čega: požar dimnjaka na kući, u Starom Gradu, gdje je pričinjena manja materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo, a požar je ugašen, te jednu manju intervenciju.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajace. Pripradnici vatrogasne jedinice općine Jajce, imali su intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenoj zgradi, u užem gradskom području. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Pripradnici vatrogasne jedinice općine Čapljina imali su dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:15 do 10:40 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– od 12:40 do 13:25 sati, u Gabela polju, gdje je takođe, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Pripradnici vatrogasne jedinice općine Čitluk, u vremenu od 11:25 do 15:15 sati, u Odacima, ugasili su požar u kojem je gorjela borova šuma.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je četiri intervencije, od čega: jednu gdje je gorio krov na poslovnom objektu, zatim su ugasili požar gdje je gorio dimnjak, te dvije manje intervencije i jedno obezbjeđenje javnog događaja.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Dana 08.12.2016. godine, Službi civilne zaštite Srebrenik, prijavljeno je pokretanje novog klizišta u Mjesnoj zajednici Rapatnica, koje ugrožava objekat stare džamije i mezarje.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 08.12.2016.godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Bukinje, Lukavac, Mobilna:Sapna, dok je na lokalitetima Skver i BKC-e odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Cerik kvalitet zraka nije se mogao ocijeniti.

Kanton Sarajevo

Na osnovu pokazatelja mjerenja zagađujućih tvari u zraku, na području Kantona Sarajevo, koji pokazuju prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u funkciji predsjednika Operativnog štaba, nakon sastanka sa članovima Štaba i Stručnog tijela, donio je, dana 07.12.2015.godine, Naredbu o proglašenju prve epizode – Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa Planom interventnih mjera, proglašeno stanje pripravnosti obuhvata mjere koje imaju za cilj prevenciju daljeg zagađenja zraka i zaštitu zdravlja ljudi i imovine.

HAVARIJA I VEĆI KVAROVI NA POSTROJENJIMA PRAVNIH LICA

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Prema informacijama dobivenim od Vatrogasne jedinice općine Lukavac, dana 08.12.2016.godine, oko 14,00 sati, u krugu fabrike Sode, u Lukavcu, došlo je do curenja amonijaka, iz sistema. Prema podacima dobivenim od MUP-a TK-a jedna osoba je povrijeđena. Vatrogasna jedinica općine Lukavac izvršila je sapiranje iscurene tekućine, a o događaju su obaviješteni Općinska služba civilne zaštite Lukavac i inspekcija.

VODOOPSKRBA

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići i Bukve.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U 08,55 sati, pristigla je dojava o pronalasku NUS-a u mjestu Spahići. Radi se o minobacačkoj granati od 80 mm. Mjesto pronalaska je obilježeno.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 09:30 sati, iz Policijske uprave Mostar, prijavljeno je da je u naselju Čule, lokalitet Kruševo, pronađena nepoznata eksplozivna naprava.

Općina Konjic. U 13:35 sati, iz PU Konjic, prijavljeno je da je na Borcima, nedaleko od regionalnog puta prema Ruištu, pronađen jedan tromblon.

Prijave su, po prijemu, proslijeđene vođi Tima Mostar „A“ i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Na lokaliteu Crniče, pronađen je NUS, granata…1 komad.

O pronalasku NUS-a obaviješen je „A“ Tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE