Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.11.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana, 07.11.2018.godine, u 07:06 sati, izbio je požar na gradskoj deponiji otpada, zvanog Šišeta. U toku dana vršeno je stalno natapanje i gašenje požarišta. U toku noći vršena je dežura. Požar je još uvijek aktivan i njegovo gašenje će biti nastavljeno u toku današnjeg dana.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica Grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju  požara niskog rastinja i dijela šume, u dva navrata u istom mjestu Gornja Gračanica, lokacija Skutovo. Požari su ugašeni.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju noćas u 02:30 sati, u mjestu Devetak, gdje je gorio dio krova stambenog objekta, koji se zapalio od dimnjaka. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik.  Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju  požara u kojem je gorjelo granje i suha trava, u krugu nekadašnje firme “Borac”. Požar je ugašen.                                         

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 07.11.2018 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Živinice, Mobilna. Kvalitet zraka za dan 07.11.2018 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC-e i Bukinje.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e  Stari Vitez još uvijek dostavlja pitku vodu dva puta tjedno u naselje Ahmići, te dva puta u naselje Bukve, a DVD-e Vitez, dva puta tjedno u naselje Putkoviće i dva puta tjedno u Ahmiće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je  informaciju od Općinske službe za civilnu zaštitu Hadžići, da je na lokalitetu Igmanski put bb, pored puta pronađeno jedno nepoznato ubojno sredstvo.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenicimi Federalne uprave civilne zaštite.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. U Bugojnu, gradska zona, pronađena je određena količina sitne municije.

Prijava o pronalasku municije proslijeđena je uposlenicima  Federalne uprave civilne zaštite.

 

Tuzlanski kanton

Općina Teočak. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite obavljali su poslove na izuzimanju eksplozivnih sredstava na području općine Teočak.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE