Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.11.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju  požara trave i niskog rastinja u industrijskoj zoni Površinskog kopa.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u mjestu Vrbica. Požar je ugašen.

 Tuzlanski kanton

 Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Basnovići imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Treštenica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu (šupa) u naselju Petrovice Gornje. Požar je lokalizovan i ugašen.

  ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 06.11.2018. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, dok se na lokalitetima Lukavac, Živinice, i Mobilna, nije mogao ocijeniti.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana, 06.11.2018. godine, u 11:20 sati,  od strane OC CZ Hadžići, primljena informacija da je u ulici Hadželi,  pronađeno zrno granate.

Općina Novi Grad. Dana, 06.11.2018. godine, u 11:30 sati, od strane građana, primljena informacija da je u ulici Oslobodilaca Sarajeva br.17. pronađena jedna ručna bomba.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđene uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Zeničko-dobojski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vršili su izuzimanje eksplozivnih sredstava na području Zeničko Dobojskog kantona.

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  izvršili su primopredaju deminirane površne na zadatku „Pribitkovići III“, na području općine Banovići civilnim organima vlasti.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Općina Konjic. Dana 06.11.2018.godine, u 10:00 sati, od strane građana prijavljen pronalazak eksplozivnih sredstava i to: municija 7,62mm, ručne bombe i topovski udar.

Grad Mostar. Dana 06.11.2018.godine, u 16:25 sati, od strane građana prijavljen pronalazak minobacačke granate 82mm, na lokalitetu Kozica.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđene uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE