Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.07.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 12:25 do 12:45 sati, u Franjevačkoj ulici gorio otpad,

– od 01:15 do 01:45 sati, u naselju Raštani gorjela trava i nisko  rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara:

– od 09:00 do 10:15 sati na Bivoljem brdu gorjelo smeće,

– od 09:30 do 10:25 sati u Klepcima gorjela trava i rastinje,

– od 11:00 do 11:50 sati u Šuškovu selu gorjelo smeće, trava i rastinje,

– od 14:45 do 15:25 sati u Višićima gorjela trava i makija oko plastenika.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići.  Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu (štala) u naselju Mrdići. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar civilne zaštite je zaprimio prijavu da su se u mjestu Jajići urušila dva potporna zida i da su tom prilikom ugrožena dva stambena objekta. Nije bilo povrijeđenih lica niti potrebe za evakuacijom. Na lice mjesta su izašli pripadnici Vatrogasne jedinice Kalesija i Općinske službe civilne zaštite Kalesija.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. U općini Bosanska Krupa, od 02:13 sati, van napona je   dio 10 kV dalekovoda Otoka zbog kvara.

 

Srednjobosnaki kanton

Općina Vitez. DVD Vitez i DVD Stari Vitez dostavljaju pitku vodu 2 puta sedmično u donji bazen Ahmići.

  

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE