Obavještenje za sve učesnike Marša mira:

Na svakom punktu, i u koloni, nalaze se pripadnici FUCZ, koji se trude da učesnicima olakšaju i pomognu tokom kretanja prema Potočarima.