Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 966 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 34 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 397 osoba.

– Ukupno izliječenih 535 osoba.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od korona virusa (COVID19):

Testirano je 110 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne (3 osobe su izliječene), nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 716.

IZAŠLO iz samoizolacije: 586 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 130 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata -0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0.

-broj uzetih briseva i poslanih na analizu – 1.

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj redovnih ulazaka u BiH – 8.

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje – 8.

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 07/08.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati:

PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 4 3 0 0 7
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 11 25 5 4 8 1  54
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 4 1 1 0 1 8
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 Općina Kupres: nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19.

Općina Tomislavgrad: nema novozaraženih, nije bilo kršenja samoizolacije.

Općina Glamoč: u izolaciji se nalazi 9 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Ima osam izliječenih osoba u Širokom Brijegu.  Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga su osobe 4 umrle i  70 izliječenih osoba.

 

Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 53 13 4 0 70
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 281 osoba (Grude-65, Ljubuški-64, Posušje-62 i Široki Brijeg-90).

Općina Grude. Vatrogasna jedinica Grude od 14:00 do 16:00 sati vršila je dezinfekciju prostor carinskog terminala u Grudama.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 07.05.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 1493 osoba. Zaraženih osoba  nema.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je sljedeće:

Zaključno sa 07.05.2020. godine, na području BPK-a Goražde 58 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK-a Goražde, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19.

Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice Goražde.

Dana 07.05.2020. godine uzeta su ukupno 3 uzorka na laboratorijsko testiranje na koronavirus, a sva tri uzorka uzeta su u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, sva 3 analizirana uzorka su negativna na koronavirus (COVID-19).

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                          

–  415 lica nalaze se u samoizolaciji

–  10 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–   2 smrtna slučaja bila su do sada

 Općina Sanski Most

–  47 lica nalaze se u samoizolaciji

– 303 lica su izašli iz samoizolacije

–  4 lica su pozitivni na korona virus,

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 4 pozitivnih pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.    

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 822 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 163 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. Tri nepoštivanja naredbi CZ.  U  izolaciji  244 osoba (stanje u 7,30 sati), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Informacija Službe hitne pomoći: redovne aktivnosti, primljeno  20  pacijenata, vanrednih intervencija nije bilo , ukupno  134 zaraženih  na CORONA virus, oporavljeno 35 lica, urađeno 53 novih testiranja (od čega 39 negativno i 14 pozitivno). Dana 07.05.2020 god. uposlenici CZ  bili prisutni prilikom dezinfekcije objekta dječiji vrtić, objekat policiske stanice, i objekat osnovne škole Maglaj. Isti posao obavljaju pripadnici Oružanih Snaga B i H.

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 36 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Vareš. Na području općine u samoizolaciji je 9 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Visoko. Pod aktivnim zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi  87 osoba na području grada Visoko.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja, trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 184 osobe, a period samoizolacije je završilo 14 osoba. Novih u samoizolaciji je 23. Jučer nije bilo sumnjivih uzoraka koji poslani na analizu. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 249 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19, a 3 pacijenta su u prethodnom periodu izliječena.

 

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je intervenciju na gašenju požara u firmi “Šparda”, u pogonu  rezna jedinica (brenta), naselje Bakići. U požaru  izgorjeli pomoćni objekti i dio sa mašinama. Pričinjena šteta oko 40.000,00 KM. Požar saniran.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:00 do 19:30 sati, u Gabeli gorjela trava i rastinje,

– od 19:30 do 19:55 sati, u Gabeli gorjelo nisko rastinje,

– od 20:05 do 20:35 sati, u Trebižatu gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica Jajce imala je od 09:00 do 09:45 sati intervenciju na gašenju nenastanjene kuće u naselja Vinac-Zelenkovice. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Bugojno intervenisali su na gašenju požara u Karadžama, gdje je gorjela plastika u hali za proizvodnju plastike. Intervencija je trajala od 15:20 do 16:30 sati.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica Ljubuški imala je od 10:48 do 11:45 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Lisice, gdje gorio otpad na divljoj deponiji. Požar su gasila  tri vatrogasca sa  jednim vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju zapaljenog automobila u Lukavcu. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Kakanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Zavidovići, Orašje i grada Gradačac timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 11 eksplozivnih sredstava.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE