Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 953 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 34 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 390 osoba.

– Ukupno izliječenih 529 osobe.


Kanton Sarajevo

Štab je u toku jučerašnjeg dana održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite. Štab je donio Naredbu, kojom se van snage stavlja Naredba Štaba, kojom je bilo naloženo općinskim načelnicima/gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općinama/Gradu organizuju u periodu od 09:00 do 13:00 sati, a da po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan ovog radnog vremena. Članovi Štaba su upoznati da su pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa naredbom i zaključkom Štaba tokom dana izvršili podjelu raspoloživih količina zaštitne opreme (zaštitne maske, rukavice, mantili i dr. oprema) JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, KJKP Sarajevogas i KJKP Tržnice.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese dvije osobe, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od COVID-19:

– testirano je 100 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne (dok su 3 osobe izliječene), trenutno nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 705

IZAŠLO iz samoizolacije: 581 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 124 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljena je jedna prijava građana koja se odnosi na okupljanje mlađih od 18 godina u vrijeme zabrane izlaska za iste. Obaviještena  nadležna služba. 

Općina Čitluk

Na području Općine Čitluk u izolaciji se nalaze 15 osobe, dok je za 602 osobe izolacija istekla.

Općina Jablanica

Prema podacima dobivenim od JZU Dom zdravlja Jablanica situacija je sljedeća:

-Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 27 osoba. Nema osoba kojima je istekao period samoizolacije. Nema novih osoba u samoizolaciji.

-Rezultati uzoraka uzetih jučer na COVID – 19 su sljedeći: negativnih 4 uzorka i 0 pozitivnih.

-Tokom dana na analizu je poslat 1 uzorak. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu poslano je ukupno 139 uzoraka, od toga je 20 pozitivnih, od čega se 8 odnosi na retestiranje.

-Na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih lica od COVID – 19.

-Trenutno na području Općine Jablanica ima 8 oboljelih od COVID – 19.

-Do danas na području Općine Jablanica izliječena su 4 pacijenta.

 

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 1 – za period 306.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije je 20 – za period 1605.

Broj prekršilaca samoizolacije je 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja je 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji je 0 – za period 260.

Općina Stolac

Od juče testiranih uzoraka nema pozitivnih na virus Covid 19.

Općina Prozor – Rama 

Ured  Načelnika općine Prozor – Rama održao je 13. sastanak Stožera civilne zaštite Općine Prozor –Rama.

Usvojeni su Zaključci:

-Pripremiti posebnu informaciju Općinskom vijeću Prozor – Rama

o proteklim aktivnostima općinskog Stožera CZ i određenih službi.

– Pokrenuti Javni poziv za poticaje u poljoprivredi, uz što jednostavniji način prijavljivanja.

-Stožer Civilne zaštite Općine Prozor – Rama, u vezi upita Županijskog stožera civilne zaštite, daje mišljenje da će po pitanju početka rada ugostiteljskih objekata prihvatiti odluku koju donese nadležno tijelo, koje je prethodno donijelo Odluke o zabranama.

Stožer još jednom pozdravlja odgovorno ponašanje  žitelja naše općine u pridržavanju svih mjera i zapovjedi, što pomaže da do  sada nemamo pozitivnih na ovu bolest.

PS  Prozor-Rama

Djelatnici PS izvršili su provjeru 20 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 

DVD Rama

Tijekom proteklih 24 sata djelatnici DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 3 dostavna vozila koji dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Sanitarni inspektor

U proteklih 24 sata na područje naše općine pristiglo je 10 osoba iz inozemstva,

– Hrvatska 4

– Njemačka 3

– Austrija 3

Za iste je izdano rješenje o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja

od 14 dana.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

-broj testiranih briseva jučer 8, svi negativni.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj redovnih ulazaka u BiH – 5.

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje – 27.

 

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 06/07.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 4 1 0 0 5
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 19 35 4 5 8 2  73
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 3 1 1 3 1 11
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Livno: Nije bilo aktivnosti

Općina Kupres: Nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19.

Općina Bos. Grahovo: Nije bilo aktivnosti.

Općina Tomislavgrad: Nije bilo aktivnosti.

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 8 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom.  Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga su osobe 4 umrle i  62 izliječene osobe.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 45 13 4 0 62
Trenutno zaraženih 12 0 0 0 12

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 262 osobe (Grude-62, Ljubuški-57, Posušje-57 i Široki Brijeg-86).

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

Na osnovu prikupljenih informacija na području grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabiljažene druge pojave i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 06.05.2020. godine, testirano je  56 osoba. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 56 analiziranih uzoraka je negativno na koranavirus (COVID-19).

Trenutno je 1 aktivno zaražena osobe koronavirusom (COVID-19), a do sada je 22 osoba izliječena  od COVID-19. Jedna zaražena osoba koja se nalazi pod zdravstvenim nadzorom  u Izolatoriju Kantonalne bolnice.

Zaključno sa 06.05.2020.godine na području BPK-a 57 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Negativan je i drugi rezultat retestiranja rađen 48 sati nakon prvog,kod jednog potvrđenog slučaja COVID-19, čime je potvrđeno da je ova osoba oporavljena od COVID-19.

 

Unsko-sanski kanton

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin            –  400 lica nalaze se u samoizolaciji

–  12 lica su pozitivni na korona virus

–  25 lica su izliječeni

–   2 smrtna slučaja bila su do sada

 

 Općina Sanski Most       –  42 lica nalaze se u samoizolaciji

– 303 lica su izašli iz samoizolacije

–  4 lica su pozitivni na korona virus,

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 6 pozitivnih pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području     kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.    

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

 

Općina Maglaj. Stanje redovno, nije bilo narušavanja niti nepoštivanja naredbi CZ-e. U  izolaciji  243 osobe ( broj  lica u 7,30 min.). Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Općina Kakanj. Iz izolacije je ukupno izašlo 821 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 152 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 31 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Grad Visoko. Evidentirano je ukupno 11 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, koji se odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite ( zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih, objekata i slično). Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog    sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom je 677. Pod aktivnim nadzorom trenutno se nalazi  75 osoba na području grada Visoko.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 175 osoba, a period samoizolacije je završilo 19 osoba. Novih u samoizolaciji je 30. Jučer je na analizu poslano 9 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 249 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su u prethodnom periodu izliječena. Apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju  i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski, naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i drugih šaltersskih mjesta, kao i prodavnica. Na snazi je naredba Federalnog štab civilne zaštite o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina, osim ponedeljkom, srijedom i petkom, odnosno utorkom, četvrkom i subotom u određenim vremenskim terminima,  kojoj je produžen rok primjene do 15. maja, i ista je dopunjena na način da je ovim osobama dozvoljeno svakodnevno kretanje u automobilu.

Dopunjena je i naredba sa rokom primjene do 15.05.2020. godine kojom je i dalje dozvoljen rad trgovinama poljoprivredne opreme, rasadnicima i cvjećarama. Naredbom Federalnog štaba je naređena obustava rada svih djelatnosti u shopping – tržnim centrima na području FBiH, izuzimajući trgovine prehrambenih i  higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije. Dozvoljen je rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda, uslužnih djelatnosti, malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i izvan shopping – tržnih centara.  Trgovinama kojima se dozvoljava rad obaveza je da osiguraju ličnu zaštitnu opremu (maske i rukavice), te, ako je to moguće, potrebnu socijalnu distancu od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, te da na ulazu u objekat osiguraju sredstva za dezinfekciju ruku i obuće. Vlasnicima ovih trgovina prije početka svakodnevnog rada moraju izvršiti temeljno čišćenje i dezinfekciju prostora i to dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse. I dalje se primjenjuju naredbe koje se, između ostalih, tiču zabrane javnog okupljanja, rada kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa, fitnes centara, svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pića (izuzev dostave hrane). Zabranjeno je okupljanje na javnim igralištima, igraonicama, parkovima i ostalim javnim površinama, a na snazi je i obustava rada otvorenih pijačnih, tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa  prehrambenim artiklima, s tim da se izuzimaju: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice. Na snazi je i primjena naredbe kojom je obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz osoba u cestovnom i željezničkom prijevozu, osim registrovanog taxi prijevoza putnika. Prilikom dozvoljenog kretanja moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od namanje dva metra. Ovom prilikom pozivamo građane da u potpunosti poštuju donesene naredbe i pridržavaju se utvrđenih dana i termina dozvoljenog kretanja. Kontrolu provedbe ove naredbe će na terenu provoditi policijski službenici. Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o zabrani kretanja, ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata i poštivanju sanitarno-higijenskih mjera. Policijska stanica Tešanj u protekla 24 sata nije evidentirala niti jedan slučaj kršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj, a prema osobama koje krše navedene mjere će se preduzimati kaznene mjere. Sve navedene aktivnosti provodit će se i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dok postoji potreba su dužni preduzeti  vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima. Služba za asanaciju, vodosnabdjvanje i čistoću JP Rad Tešanj je proteklog dana izvršila sapiranje ulica u Tešnju na potezu Trg žrtava 3. avgusta-kružni tok i  dijela lokalne ceste na potezu kružni  tok-skretanje za Trepče. I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti telefonom  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754. Sve informacije o primjeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite). Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze COVID-19. Općinski štab civilne zaštite će i dalje sa posebnom pažnjom pratiti stanje na području općine, te u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze COVID-19.

 

 

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

  • od 09:35 do 10:10 sati, u Adi, gdje je gorio otpad,
  • od 09:50 do 10:30 sati, u Sjekoštaku, gdje je gorio otpad,
  • od 11:00 do 11:25 sati, u Gabeli gdje je gorjela trava i rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu intervenciju manjeg inteziteta.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:12 do 21:00 sati, gdje je gorio pomoćni objekat, u mjestu Šmrekovac.

 

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Ilijaš, Bugojno, Pale u FBiH i Konjic timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 7 eksplozivnih sredstava i 161 komad pješačke municije.

 

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10 zbog mogučih udara vjetra do 40km/h.

 

 

 

      OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE