Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 943 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 33 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 388 osoba.

– Ukupno izliječenih 522 osobe.


Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

 

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama pristiglim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a, na području Tuzlanskog kantona jučer, 05.05.2020 godine, u 10:00 sati, u izolaciji se nalazilo 1.378 osoba. Zaraženih osoba  nema.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od COVID-19:

– testirano je 96 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne (dok su 3 osobe izliječene), trenutno nema aktivnih slučajeva.

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 697.

IZAŠLO iz samoizolacije: 580 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 117 osoba.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite i Vatrogastva HNK-a nije primio nove prijave građana po pitanju korona događanja.

 

Općina Čitluk

Na području Općine Čitluk u izolaciji se nalaze 24 osobe, dok je za 593 osobe izolacija istekla.

 

Općina Jablanica

Prema podacima dobivenim od JZU „Dom zdravlja Jablanica“, situacija je sljedeća:

1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 27 osoba. Period samoizolacije nije istekao ni jednoj osobi. Broj novih osoba u samoizolaciji su 2 osobe koje su stigle iz inozemstva.

  1. Rezultati uzoraka uzetih 04.05.2020. godine na COVID-19 su sljedeći: negativnih 5 i 0 pozitivnih uzoraka.
  2. U toku dana na analizu su upućena 4 uzorka. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu upućeno je ukupno 138 uzorka iz Doma zdravlja, od čega je 20 pozitivnih uzoraka na COVID-19, od čega 8 resetiranja.
  3. Od ukupnog broja „pozitivnih“ uzoraka, 8 uzorka se odnose na retestiranje.
  4. Trenutno sa područja općine Jablanica ima 8 oboljelih od COVID-19.
  5. Na bolničkom liječenju u Mostaru nema oboljelih sa područja općine Jablanica. 7. U Izolatorij Dom Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  6. Do danas na području Općine Jablanica izliječena su 4 pacijenata od COVID-19.

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

-Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0 – do sada 305.

-Broj izvršenih kontrola samoizolacije 20- do sada 1.585.

-Broj prekršilaca samoizolacije 0 – do sada 0.

-Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0- do sada 10.

-Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 3 – do sada 260.

-Profesionalna vatrogasna postrojba Jablanica u toku prethodnog dana izvršila je dezinfekciju vanjskih površina u krugu poduzeća „Granit“ d.d. u stečaju Jablanica, kao i prometnice u naselju Bukov pod.

 

Općina Prozor – Rama 

Dana 05.05.2020. godine djelatnici PS Prozor/Rama izvršili su provjeru 23 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

U toku dana djelatnici DVD-e „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 13 dostavnih vozila koji dolaze na područje općine iz drugih sredina, kao i pranje dijela gradskih ulica i parking ispred zgrade općine.

Dana, 05.05.2020.godine, u 19.35 sati, iz Doma zdravlja „RAMA“ informacija da je dan protekao relativno mirno. Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na korona infekciju te nije bilo ni testiranih. Jučer testirani pacijenti su svi negativni na korona infekciju.                

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

-broj uzetih briseva  i upućenih na analizu – 3.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj redovnih ulazaka u BiH – 5.

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje – 8.

 

 

PREDMET: Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 05/06.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 3 1 0 0 4
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 11 20 6 5 8 1  51
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 3 1 1 0 1 7
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Livno: Nije bilo aktivnosti

Općina Kupres: Nije bilo prijava za dolazak u općinu  Kupres. U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID-19.

Općina Bos. Grahovo: Nije bilo aktivnosti.

Općina Tomislavgrad: Nije bilo aktivnosti.

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 8 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih  slučajeva zaraze koronavirusom.  Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga su osobe 4 umrle i  62 izliječene osobe.

Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 45 13 4 0 62
Trenutno zaraženih 12 0 0 0 12

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 333 osobe (Grude-61, Ljubuški-66, Posušje-98 i Široki Brijeg-108).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

Na osnovu prikupljenih informacija na području Grada Goražda, u posljednja 24 sata nisu zabiljažene druge pojave i opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

– Dana, 05.05.2020.godine, testirana je 71 osoba. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 71 analiziranih uzoraka je negativno na koranavirus.

– Trenutno su 2 aktivno zaražene osobe koronavirusom, a do sada je 21 osoba izliječena  od COVID-19.

– Jedna zaražena osoba koja se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji trenutno je dobrog opšteg stanja, bez simptoma bolesti. Druga zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju kantonalne bolnice, trenutno je sa srednje teškim kliničkim simptomima COVID-19.

– Zaključno sa 05.05.2020.godine, na području BPK-a 58 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

 

Unsko-sanski kanton

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  360 lica nalaze se u samoizolaciji

–  11 lica su pozitivni na korona virus

–  25 lica su izliječeni

–   2 smrtna slučaja bila su do sada

 

 Općina Sanski Most           –  42 lica nalaze se u samoizolaciji

– 303 lica su izašli iz samoizolacije

–  4 lica su pozitivni na korona virus,

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 7 pozitivnih pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja 1 pozitivni pacijent je i dalje na respiratoru.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području     kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.    

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Trenutno se u  izolaciji nalaze 244 osobe, timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Trenutno  je 113 pozitivnih  na CORONA virus, od čega je oporavljeno  31,  urađeno 12  novih testiranja (svi  su negativni).

 

Općina Kakanj. Iz izolacije ukupno je izašlo 817 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 140 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

 

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 11 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

 

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 47 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

 

POŽARI

 

Općina Prozor/Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor/Rama, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:30 do 15:40 sati, u blizini sela Kute, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, u naselju Moluhe. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Dana, 05.05.2020. godine, vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je  intervenciju na gašenju požara na privatnom motornom vozilu (u blizini glavne autobuske stanice). Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara od 03:50 do 05:00 sati, gdje je gorio stambeni objekat (vikendica), u mjestu Osmanagići.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice, kvalitet zraka za dan 05.05.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima:  Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na devet lokacija na području općina: Bosanska Krupa, Tešanj, Vogošća, Vitez, Novi Grad Sarajevo, te gradova Tuzle i Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 36 eksplozivnih sredstava 19 komada municije, 5 metara sporogorećeg štapina i 14 komada barutnog punjenja.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE