Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 07:00 sati, na hidrološkoj stanici Goražde iznosio je 151,96 cm. Rijeka Drina izlila se iz svog korita na lokaciji Sadbe, Zupčića, na šetalištu na lijevoj obali i poplavila dio priobalja, uglavnom zemljište, bez značajnih šteta.

Tokom jučerašnjeg dana, na području općine Goražde vršene su aktivnosti na otklanjanju posljedica koje su ostavile površinske vode i klizišta od dana, 06.03.2016.godine. Vršeno je čišćenje putnih pravaca, pročišćavanje zapušenih propusnih kanala, rigola, kao i pranje ulica i pročišćavanje korita rijeke Ocke, na lokalitetu Pijesak koje je izazvalo klizište. Od posljedica jake kiše došlo je do pojave odrona na pojedinim putnim pravcima koji su uklonjeni u toku dana, tako da su putni pravci prohodni.

  

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u blagom porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod ——————————-  726 cm  (pripremno stanje), juče 722  cm,

–   Bosanski Šamac —————————   592 cm  (pripremno stanje), juče 585  cm, 

–   Orašje —————————————–  806 cm  (pripremno stanje), juče 802  cm.

  

KLIZANJE TLA

Bosanskopodrinjski kanton

Općina Goražde. Kiša koja je počela padati dana, 06.03.2016. godine, na području općine Goražde prouzrokovala je pojavu klizišta i to:

U mjesnoj zajednici Bogušići došlo je do aktiviranja i pokretanja klizišta na poljoprivrednom zemljištu oko 150 metara iznad naselja. Dimenzije klizišta su 70×30 metara. Klizište direktno ugrožava oko 15 objekata (kuće i pomoćne objekte) i oko 30 stanovnika. Pomenuto klizište je aktivno i dijelovi klizišta su se spustili na oko 40 metara od prvih kuća i tu su se trenutno zaustavili. Od ovog klizišta i na lijevoj i desnoj strani došlo je do pucanja zemljišta mnogo većih dimenzija koje svakog trenutka može da se pokrene što bi ostavilo nesagledive posljedice po veći dio objekata i stanovnika ovog naselja.

U mjesnoj zajednici Vranići na lokalnom putu Vranići-Posestra, došlo je do odrona na jednom dijelu puta koji je dosta sužen te prijeti njegovom potpunom presjecanju.

  

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Prijavljeno klizište u naselju Lisovići koje ugrožava stambeni objekat (kuća) i pomoćni objekat (štala).

Općina Sapna. Na regionalnom putu Sapna-Kalesija došlo je do većeg odrona zemlje te je blokirana jedna saobraćajna traka.

  

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Po dojavi građana, na području općine Goražde, u ulici Nurije Rašidkadića broj 16 prijavljen je pronalazak NUS-a. Radi se o jednoj ručnoj bombi koja je preuzeta i uskladištena od strane Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ.

  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalnom operativnom centru CZ HNK-a pristigle su dvije prijave za uklanjanje NUS-a i to: od strane PU Mostar, razni NUS koji je pohranjen u odjelu PEZ-a PU Mostar. Također sumnja se da se u bašti u Rudarskoj ulici br.110 u Mostaru nalazi NUS. O pristiglim prijavama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

  

Tuzlanski kanton

Općina Sapna i Kalesija. Kantonalni operativni centar CZ TK-a, primio je dvije prijave o pronalasku NUS-a iz općinskih službi civilne zaštite Sapna i Kalesija. O pristiglim informacijama obavješten je Tim za uklanjenje NUS-a FUCZ.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE