Predstavnice FUCZ učesnice konferencije o ravnopravnosti spolova povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena

Predstavnice FUCZ učesnice konferencije o ravnopravnosti spolova povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, u Parlamentu FBiH u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom “Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i F BiH”.

Cilj ove radionice je razmjena iskustava između dva parlamenta, Parlamenta Federacije BiH i Parlamenta Škotske u provođenju obaveza domaćeg i međunarodnog pravnog okvira u oblasti ravnopravnosti spolova.

Tokom radionice učesnice su imale priliku da kroz tri sesije prate prezentacije i diskutuju o trenutnom stanju i izazovima u rješavanju problema ravnopravnosti spolova u Škotskoj i Federaciji BiH na teme: “Rad na rodnoj ravnopravnosti iz perspektive parlamentarki, Uloge parlamenata u radu na pitanju ravnopravnosti spolova, Žene u politici u BiH i Škotskoj – iskustva, dostignuća i daljnji izazovi u radu na jačanju glasa žena u javnom životu.

Na otvaranju radionice prisutnima su se obratili Milan Dunović, potpredsjednik FBiH, Jasna Duraković, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Mathew Lawson, zamjenik ambasadora Velike Britanije u BiH, Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Evrope (VE) u BiH i Ana Vuković, direktorica Gender Centra F BiH.

FUCZ na ovoj konferenciji predstavljale su Majda Kovač i Marina Kanevčev.

Organizatori ove konferencije su Gender Centar Federacije BiH i Weststminster Fondacije za demokratiju u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkom doma Parlamenta F BiH.

{loadposition 2016-03-08}