Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Dana, 06.12.2016. godine, u 08:36 sati, Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je intervenciju u ulici Mahmuta Mahmutovića br. 7. gdje je došlo do požara na privatnoj kući. Požar je lokalizovan u 09:52 sati. U gašenju požara učestvovalo je devet vatrogasaca sa tri vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena velika materijalna šteta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Pripadnici PVJ grada Mostara izvršili su obilazak i izviđanje brda Šljeme, iznad sela Kuti, gdje je proteklih dana bio aktivan požar na nepristupačnom terenu (požar aktivan od 04.12.2016. godine). Utvrđeno da više nema dima i vatre na području na kojem je bio aktivan požar prethodnih dana.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. PVJ Lukavac imala je intervenciju na gašenju manjeg požara na kući u naselju Turija. Požar je lokalizovan i ugašen.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za 06.12.2016. godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima: Skver, BKC i Bukinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Dana, 06.12.2016. godine, Kantonalni operativni centar CZ primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • u 12:18 sati, od strane Općinske službe CZ Hadžići, u ulici Brezovačka pronađen je jedan nepoznat NUS,
  • u 14:29 sati, od strane Općinske službe CZ Vogošća, na lokalitetu Mujkića brdo, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedena neeksplodirana ubojna sredstva uklonuti u toku današnjeg dana.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 06.12.2016. godine, u 17:45 sati, Kantonalni operativni centar CZ primio je informaciju o pronalasku NUS-a u naselju Varda. Prijavljen je pronalazak jedne granate. O primljenoj informaciji obavješen je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Kantonalni operativni centar CZ  primio je jednu informaciju o pronalasku nepoznatog NUS-a, na lokalitetu Šantići. O primljenoj informaciji obavješen je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE