Predstavnici FUCZ učestvovali u radionici u okviru projekta “Unapređenje metodologije za procjenu potreba nakon prirodnih katastrofa na entitetskom nivou”

Cilj radionice bio je da se kroz diskusiju i analizu postojećih metodologija identifikuju pravni, institucionalni i praktični načini kako bi se poboljšala procjena potreba nakon prirodnih katastrofa, te pružile preporuke i procedure za unapređenje postojećih metodologija na entitetskom nivou sa posebnim osvrtom na potrebe u sektoru poljoprivrede.

U Sarajevu je 7. decembra održana radionica u okviru projekta “Unapređenje metodologije za procjenu potreba nakon prirodnih katastrofa na entitetskom nivou” kojeg finansira Vlada Švicarske, a implementira FAO Regionalni ured za Evropu i Centralnu Aziju.

Pored troje predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, u ovoj radionici sudjelovali su i predsjednik i članovi Federalne komisije za procjenu šteta, Federalnog ministarstva za poljoprivredu i Federalne uprave za šumarstvo.

Cilj radionice je bio da se kroz diskusiju i analizu postojećih metodologija identifikuju pravni, institucionalni i praktični načini kako bi se poboljšala procjena potreba nakon prirodnih katastrofa, te pružile preporuke i procedure za unapređenje postojećih metodologija na entitetskom nivou sa posebnim osvrtom na potrebe u sektoru poljoprivrede.

Predstavnici Federalne komisije za procjenu šteta su posebno istakli potrebu unapređenja kompletne procedure procjene šteta u Federaciji BiH, od jedinica lokalne samouprave, čija su posebna stručna tijela nadležna za neposredno vršenje procjenjivanja šteta na terenu, preko kantonalnih komisija, koje, između ostalog, vrše procjenu realnosti procjene šteta koju su utvdila općinska radna tijela.

Zaključeno je da će se pristupiti izradi preporuka u toj oblasti, s posebnim akcentom na konkretan postupak procjene štete.