Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.11.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Zbog kišnih padavina u proteklom periodu vodostaj rijeke Korane i Mutnice je u porastu. Korana se izlila iz korita u naseljima Tržačka Raštela i Tržac, a Mutnica u Tržcu se izlijeva i uzvodno prema Pjanićima. Trenutno nema ugroženih putnih komunikacija i objekata.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u  MZ Jajići, izgorjelo je oko 5 ha niskog rastinja i 50 mladih borića, dok je u MZ Dubnica u požaru izgorjela štala i oko 160 bala sijena.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara, u MZ Oskova, gdje je gorjelo nisko rastinje koje je zahvatilo oko 300 kvadratne površine.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je jednu intervenciju na gašenju požara privatne ordinacije. Nakon intervencije vatrogasaca požar je ugašen, a na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jedinica općine Donji Vakuf imala je jednu tehničku intervenciju na stambenoj zgradi, gdje je jak vjetar oštetio krov, koji je bio prijetnja za pješake. Nakon intervencije vatrogasaca, krov je saniran.

Općina Vitez. Na lokalitetu Šljivčica izbio je požar niskog rastinja, koji je nakon intervencije vatrogasaca  lokaliziran.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u krugu preduzeća „Zeni-tours“, na lokalitetu Šljivik, gdje je izbio požar u skladištu.

Na objektu je pričinjena materijalna šteta, a  povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je veću tehnički intervenciju na uklanjanju oborenih stabala sa puta usljed djelovanja jakog vjetra.  

JAK VJETAR  I KIŠNE PADAVINE

Srednjobosanski kanton

Jak vjetar na planini Vlašić oborio je antenski stub releja Paljenik.

Općina Vitez. Na području općine Vitez, usljed olujnog vjetra došlo je do većeg oštećenja krova Osnovne škole “Vitez” i firme d.o.o. “Divan” u Starom Vitezu, kao i dijela limenog krova na zgradi kasarne u Starom Vitezu. Također, došlo je do privremenog prekida saobraćaja, zbog pada borovih stabala u mjestima Kruščica, Vitez, Gaćice, Rijeka, Divjak, D.Večeriska i Sadovače.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. U proteklom periodu područje Kantona je zahvaćeno sa jakim udarima vjetra i obilnijim kišnim padavinama koje su prouzrokovale obaranja više stabala na području općine Vareš. Nisu bili ugroženi ljudski životi, dok je pričinjena manja materijalna šteta.

Kanton 10

Općina Livno. Na području Kantona 10, tokom jučerašnjeg dana i noći padala je jaka kiša nošena južnim vjetrom, što je prouzrokovalo nagli porast vodostaja rijeka na području Kantona. Usljed jakog vjetra došlo je do oštećenja krovne konstrukcije na  nekoliko kuća.

Palo je 46 l/m2 kiše, a vjetar je dostizao max. brzinu od 62 km/h.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Nivo upozorenja meteoalarma – Žuto ( očekuje se 20-30 litara kiše po m2, vjetar s udarima oko 40 km/h)

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE  MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed  nepovoljnih hidrometeroloških prilika od 06.11.2016.godine, došlo je do povećane izdašnosti izvorišta pitke vode, a samim tim i do povećanja mutnoće vode. Potrošačima vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta Klokot, Privilica, Trebljenik, Ostrovica, Gata i Toplica, preporučuje se da prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Jak vjetar prouzrokovao je kvar na niskonaponskoj mreži pa su bez napajanja električnom energijom ostala naselja: Divičani, Bungurovina, Šibenica i Lupnica.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE