Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na lokalitetu Kalibunar, gdje je gorio šuplji bagrem. Požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, ugasila je požar na dimnjaku stambenog objekta-kuća, u naselju Luke.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju, na gašenju požara otpadnog materijala, u mjestu Donja Gračanica.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo je u izvještajnom periodu imala četiri intervencije od toga tri manje, jednu na gašenju dimnjaka, jednu na gašenju pomoćnog objekta i jednu na gašenju otpadnog materijala i jednu malo veću u 20:41 sati na gašenju zapaljenog kioska u ul. Hamdije Kreševljakovića bb. U intervenciji je učestovala jedna ekipa, jedno vozilo i pet vatrogasaca, povrijeđenih nije bilo, dok je pričinjena materijalna šteta.

ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA – EPIZOOTIJE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Na području općine Olovo, pojavili su se novi slučajevi bolesti plavog jezika. Kod tri vlasnika, obolila su 4 (ćetiri) nova grla. Do sada je evidentirano ukupno dvanaest oboljelih grla-ovaca od bolesti plavog jezika, prema podacima JU Vetrinarska stanica Olovo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 06.10.2016.god. u 10:28 sati, iz Gradskog operativnog centra Mostar, pristigla je prijava o postojanju NUS-a, radi se o granati 155 mm, koja se nalazi u koritu rijeke Bune, ispod „Lehine ćuprije“ u Blagaju.

Prijava proslijeđena vođi tima za prikupljanje i uništavanje NUS-a Mostar „A“ i službi za NUS FUCZ-e Sarajevo.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Foča u F BiH. Dana 06.10.2016. godine, po dojavi građana, da se u mjestu Grebak, nalazi ručna bomba, „A“ tim FUCZ je odmah izašao na lice mjesta i istu preuzeli, koju su naknadno uskladištili.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. „B“ timovi Tuzla i Orašje obavljaju poslove deminiranja na zadatku MAC ID 13917 „Tupkovići-izvor Jazavac“, na općini Živinice.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE