Jedanaest predstavnika FUCZ u Podgorici uspješno završilo petodnevnu obuku u osposobljavanju za spašavanje na vodi

Glavni cilj ovog projekta, odnosno obuke, je poboljšanje sposobnosti intervencija spašavanja na vodi, poboljšati vještine članova civilne zaštite za uspješnije provođenje međunarodnih operacija u odgovorima na katastrofe, te pružiti znanje o ulogama i funkciji nacionalnih timova i članova modula.

U okviru EU projekta IPA FLOODS i kroz modul Flood Rescue with Boats (FRB), od 26. do 30.09.2016. godine u Podgorici (Crna Gora) je održana  petodnevna obuka u osposobljavanju za spašavanje na vodi pod nazivom “Program za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zemljama zapadnog Balkana i Turske – IPA FLOODS Lot 1“

Na obuci je učestvovalo po 11 predstavnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gora i Srbije. Obuka je provedena pod pokroviteljstvom IPA FLOODS konzorcija partnera, Uprave Republike Slovenije za civilnu zaštitu i uklanjanje posljedica katastrofa (URSZR), kao i podršku iskusnih vatrogasaca Odjela za civilnu zaštitu (DPC) iz Italije.

U dijelu jačanja pripravnosti kroz LOT 1 formirana su dva Modula za spašavanje u poplavama s čamcima (FRB – Flood Rescue with Boats), gdje četiri države sačinjavaju jedan modul, sa ukupno 44 pripadnika. Tako su strukturirani FRB North (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Hrvatska) i FRB South (Albanija, Kosovo, Makedonija i Turska)

Na obuci je učestvovalo ukupno 44 učesnika (po 11 iz svake države). Prvi i drugi dan radne grupe obuka je bila kombinovanog tipa, teoretskog – predavanja i prezentacije, dok se treći, četvrti i peti dan obuka izvodila na rijeci i jezeru sa gumenim i metalnim čamcima.

Sve države su u ovom projektu, za potrebe operativnog djelovanja, dobile opremu (čamci, lična zaštitna oprema i oprema za upravljanje i logistiku). Jedna pokazna vježba je bila na primjeru Podgorice kao ugroženog poplavljenog područja u kojoj je svaki tim imao svoj zadatak šta da radi i kako da postupa u takvim situacijama.

Glavni cilj ovog projekta, odnosno obuke, je poboljšanje sposobnosti intervencija spašavanja na vodi, poboljšanje vještine članova civilne zaštite za uspješnije provođenje međunarodnih operacija u odgovorima na katastrofe, te pružanje znanje o ulogama i funkciji nacionalnih timova. Cilj je i da se poveća sposobnost država korisnika za razvoj uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite i poboljša saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i evropskom nivou (prevencija, pripravnost i odgovor).

Ovom obukom stekla su se nova znanja i iskustva pripadnika FUCZ, kao i nove informacije i saznanja i oblasti zaštite i spašavanja ljudi na vodi, te informacije o tehnološkim dostigunućima iz oblasti vodenih aktivnosti. Obuka je ocijenjena veoma uspješnom, a učesnici pohvaljeni za uloženi trud, usvojena i iskazana znanja.

Planirani nastavak aktivnosti je u oktobru ove godine (od 17. do 21.10.2016. godine) na području Zagrebačke županije, gdje će se provjeriti operativne procedure sudjelovanja u međunarodnim misijama.