Predstavnica FUCZ uspješno završila kurs radijacijske zaštite i sigurnosti od jonizirajućeg zračenja koji je održan u Minsku (Bjelorusija)

Cilj seminara, koji je održan na Institutu za obuku i profesionalni razvoj pri Ministarstvu hitnih situacija Bjelorusije, odnedavno ogranak Univerziteta za civilnu zaštitu, bio je profesionalni razvoj na polju radijacijske zaštite i sigurnosti od jonizirajućeg zračenja za spasioce u prvim satima nakon radiološkog hitnog slučaja.

Međunarodna organizacija za civilnu odbranu (ICDO) organizovala je praktični kurs (seminar) pod nazivom “Tim za prvi odgovor u slučaju radiološke nesreće” (“First responders at the event of radiological emergencies”) koji je održan od 19. do 30. septembra 2016. godine u Minsku (Bjelorusija).

Na ovom seminaru za stručne osobe u oblasti radijacijske zaštite, bilo je šest učesnika, predstavnika CZ, i to po dvoje iz BiH , Jordana i Palestine. Federalnu upravu civilne zaštite predstavljala je Slađana Raič Galić.

Cilj seminara, koji je održan na Institutu za obuku i profesionalni razvoj pri Ministarstvu hitnih situacija Bjelorusije, odnedavno ogranak Univerziteta za civilnu zaštitu, bio je profesionalni razvoj na polju radijacijske zaštite i sigurnosti od jonizirajućeg zračenja za spasioce u prvim satima nakon radiološkog hitnog slučaja.

Seminar je realiziran kroz teoretski i praktični dio. Teoretski dio je obuhvatao osnovne principe zaštite osoblja, povrijeđenih i javnosti kod radijacijskih hitnih situacija, osnove uspostavljanja kontrole nad situacijom, hijerarhije i postavljanja odgovornih osoba, principe uspostave odvojenih zona te postavke tople i dekontaminacijske zone, zatim instrumente za otkrivanje i mjerenje nivoa radijacije, zaštitnu opremu, minimaliziranje posljedica radijacije za javnost i životnu okolinu.

U praktičnom dijelu na poligonima Instituta koji pokrivaju sve obuke (spašavanje iz aviona, na visinama, kod požara, eksplozija, na vodi…), učesnici su upoznati sa radom u različitim odijelima i maskama (odijelo za hemijsku zaštitu, odijela kod sumnje na radijacijska zračenja i odijela kod visokog nivoa zračenja), osnovama uzimanja, fotografiranja, obilježavanja i analiziranja dokaza na licu mjesta, obilježavanjima i uspostavi zona na terenu, izradi mape mjesta, izvora, punktova, izvlačenjem povrijeđenih, pronalaženju izvora radijacije u uslovima nakon eksplozije, organizaciji zona i procedure kod prometnih nesreća sa radijacijskom opasnošću itd.

U okviru seminara upriličen je obilazak Centra za hitne situacije u Minsku koji je specijaliziran za spašavanja na vodi i pod vodom, izvlačenje iz ruševina, hemijske, biološke i radijacijske opasnosti, izvlačenja kod saobraćajnih nesreća, rad sa psima (potrage, ali i rad s djecom), požare te medicinske situacije.

Seminar je uspješno završen testom znanja i dodjelom certifikata.