Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u stagniranju duž cijelog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 sati.

–   Bosanski Brod ——————————-  722 cm  (pripremno stanje), juče 722  cm,

–   Bosanski Šamac —————————   585 cm  (pripremno stanje), juče 587  cm, 

–   Orašje —————————————–  802 cm  (pripremno stanje), juče 802  cm.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, jutros u 07:00 sati, iznosi 70 cm, jučer 71 cm. Kritična tačka je 100 cm.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, jutros u 07:00 sati, iznosi 191 cm, kritična tačka je 380 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,00 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 10 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,9 m3/s. Količina padavina: 6,2 l/m2.

 

Srednjobosanski kanton

Trenutni vodostaji rijeka na području Kantona, su većinom u stagnaciji ili opadanju.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je normalan.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. U mjesnoj zajednici Zupčići lokalitet Krsnica na regionalnom putu R 448 Goražde-Čajniče, zbog jakih bujičnih voda došlo je do začepljenja glavnog odvodnog kanala gdje je došlo do nanosa i plavljenja navedenog puta kao i poljoprivrednog zemljišta. Na navedenom lokalitetu sa građevinskom mašinom je djelovala firma “Okac“ d.o.o. Goražde i Profesionalna vatrogasna jedinica, gdje su izvršili pročišćavanje kanala i rigola.

U mjesnim zajednicama Orahovice, Faočići, Ilovača i Osanica rijeka Osanica je na nekoliko lokaliteta plavila poljoprivredno zemljište.

U mjesnim zajednicama Goražde I,II,III,IV uglavnom je dolazilo do plavljenja kolovoza i začepljenja odvodnih kanala, kao i pojave plavljenja podrumskih prostorija, gdje su na pozive građana intervenisali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i vršili crpljenje vode i to u slijedećim ulicama: Ulica Ušanovića, 43. Drinske Udarne Brigade, Višegradska, Kulina Bana, Žepska, naselje Obarak i Zupčići.

Vodostaj rijeke Drine izmjeren u 7,00 sati, iznosi 184,06 cm i ne predstavlja opasnost izlijevanja iz njenog korita.

Općina Pale u Federaciji BiH. Obilne kišne padavine dana 06.03.2016. godine, doveli su do povećanja vodostaja rijeke Prače i njegova maksimalna visina je u popodnevim satima iznosila 153 cm. Do izlijevanja rijeke Prače iz njenog korita nije došlo, tako da nije bilo pojava plavljenja. U jutarnjim satima vodostaj je u stalnom opadanju tako da je prema mjerenjima u 07,00 sati dana 07.03.2016. godine, iznosio 138 cm.Tokom 06.03. 2016. godine jedinice civilne zaštite i ekipe JKP Prača su bili u pripranosti.

U jutarnjim satima dana 07.03.2016. godine došlo je do nestanka električne energije na čitavom području općine Pale Federacije BiH.

 

KLIZANJE TLA

Bosanskopodrinjski kanton

Općina Goražde. Jaka kiša koja je počela padati 06.03.2016. godine, oko 08,30 sati, na području općine Goražde, u popodnevnim satima dovela je do pojava bujičnih voda, koje su izazvale probleme u većini mjesnih zajednica i to:

U mjesnoj zajednici Goražde II na regionalnom putu R 448 Goražde- Prača-Sarajevo,u ulici Sarajevska došlo je do pojave klizišta dimenzija 70 x 50 metara, koje prijeti presjecanju navedenog puta, kao i puta koji vodi industrijskoj zoni “Pobjeda“, odnosno naselju Glamoč i Podhranjen. Tom prilikom došlo je do nanosa blata koje se širilo niz ulice Višegradska i Kulina Bana odnosno u centar grada u dužini od oko 300 metara. Brzom intervencijom firmi “Okac“ d.o.o. Goražde, “Goraždeputevi“ Goražde, JKP „6Mart“ Goražde i Profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, izvršeno je uklanjanje nanosa i blata, te pročišćavanje rigola od nanosa i spiranje ulica. Zbog intenzivnog padanja kiše i u večernjim satima, klizište i dalje prijeti presjecanju navedenih putnih komunikacija, kao i stambenim objektima, koji se nalaze u blizini klizišta, kao i vodovodu koji prolazi kroz ovo klizište.

U mjesnoj zajednici Berić, lokalitet Pijesak došlo je do pojave klizišta dimenzija 50 x 50 metara, koje prijeti presjecanju rijeke Ocke i stvaranju vještačkog jezera koje bi izazvalo velike štete na samoj lokaciji, odnosno na imanju i privatnim pomoćnim objektima, kao i mnogo veće štete nizvodno kroz naselja Bogušići i Mravinjac. Na ovom lokalitetu nisu djelovale građevinske mašine, zbog nabujale rijeke i slabog pristupa samom lokalitetu, a što će pokušati u toku dana.

U mjesnoj zajednici Mravinjac, rijeka Ocka prijeti potkopavanjem potpornih zidova kod nekoliko stambenih, pomoćnih i vikend objekata.

Općina Foča u Federaciji BiH. Dana 07.03.2016. godine, obilne kišne padavine izazvale su u naselju Mrđelići odronjavanje zemlje u blizini jednog stambenog objekta i u toku dana će se odlaskom na lice mjesta sagledati stanje i procjeniti naredne aktivnosti. Radi se o lokaciji na kojoj su se i ranije dešavale ovakve pojave, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava Općina nije poduzimala sanacione mjere.

Drugih pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od strane Službe civilne zaštite općine Vogošća, da je u naselju Ravne (Semizovac), pronađen nepoznat NUS, te

       od strarne Službe civilne zaštite općine Hadžići, da je u naselju Gradac pronađena protivtenkovska mina.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE