Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.01.2016. godine, do 10:00 sati

ZAGAĐENOST OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona za dan 06.01.2016 godine, kvalitet zraka ne može se ocijeniti na lokalitetima BKC, Cerik, Mobilna: Banovići.

Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Skver.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Zbog obilnije kiše u zoni vodozahvata, u toku noći je došlo do prekida u napajanju pitkom vodom iz gradskog vodovoda.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Zbog obilnih snježnih padavina bez napona su: dio 10–kilovoltnog dalekovoda prema Johovici (od 18:19 sati), dio 10–kilovoltnog dalekovoda prema Drenovcu (od 21:37 sati), te dio 10–kilovoltnog dalekovoda Hajrat (od 24:00 sata). Radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Zbog kvara na mreži, bez snabdjevanja električnom energijom je dio trafo područja Neretvica.       

                                                                                                                                                      

SNJEŽNE PADAVINE

Zeničko-dobojski kanton

Tokom noći ponovo je došlo do snježnih padavina u manjem obimu, koje otežavaju odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka. Redovno se čiste putne regionalne i lokalne komunikacije. Visina snježnog pokrivača u gradskom području je oko 20 centimetara a u višim predjelima i preko 40 centimetara. Visina novog snijega iznosi oko 15 centimetara. Registrovana su kašnjenja u odvijanju autobuskog sabraćaja prema višim predjelima na području Kantona.

                                                                                                                             

Kanton Sarajevo

Prema podacima iz KJKP „Rad“, saobraćajnice 1., 2. i 3. prioriteta na području četiri gradske općine, za koje je ovo preduzeće zaduženo, su očišćene od snijega i leda. Na terenu je 40 vozila koje rade na čišćenju saobraćajnica čevrtog prioriteta i 140 radnika na ručnom čišćenju pločnika, mostova i stubišta. Čišćenje saobraćajnica četvrtog prioriteta je otežano zbog nepropisno parkiranih automobila. Prema podacima iz Općinskih operativnih centara civilne zaštite, u ostalim općinama sve lokalne saobraćajnice su prohodne.

 

Unsko-sanski kanton

Magistralni i regionalni putevi na području Kantona su prohodni i saobraćaj se odvija bez zastoja, ali otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozu. Na dionicama u višim predjelima obavezno je korištenje lanaca za teretna vozila. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 7,5 tona nosivosti, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša.

 

Tuzlanski kanton

U toku noći palo je 2-3 cm novog snijega. Od ranih jutarnjih sati na području kantona pada novi snijeg. Sabraćaj se odvija otežano u reonu Karaule, gdje je na snazi obavezna upotreba zimske opreme. Zbog leda otežan je ili potpuno obustavljen autobuski saobraćaj u visinskim zonama. Autobusi GSP-a saobraćaju do zimskih stanica. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Ekipe zimskih službi su na terenu i rade na čišćenju snijega. Nema zametenih i neprohodnih puteva.

 

Kanton 10.

Svi putni pravci su prohodni. Zimske službe vrše redovan obilazak i posipanje cesta pijeskom i solju.

 

Srednjobosanski kanton

Promet se odvija po mokrim i mjestimično klizavim saobraćajnicama. Na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka, lokalitet Lučina, zbog klizišta promet se odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom.      

                  

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE