Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 05.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1. 977 uzoraka, od čega su 454 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 114 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovane su 43 novozaražene osobe. U samoizolaciji se nalazi 444 osobe. Pozitivne su 242 osobe.

 

Posavski kanton

Na području Posavskog kantona, testirano su 6345 osoba, od kojih je 2194 osoba pozitivno  (2047 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivno je 41 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Padavine koje su pale u protekla 24h i koje se prognoziraju u naredna 24h uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi povećanje vodostaja jedino na donjem toku rijeka Bosne i Spreče, nizvodno od akumulacije Modrac. Na ostalim vodotocima vodostaji su u stagnaciji. S obzirom da se na osnovu meteoroloških prognoza u toku dana ne očekuju značajnije padavine, nisu prognozirana veća izlijevanja rijeka iz korita.

Na hidrološkim stanicama Maglaj, Žepče i Ilidža dostignut je nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se u noći sa 06.11. na 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

 

Tuzlanski kanton

-Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 197,06 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče nivo je viši za 11 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

-Vodostaj rijeke Tinje u 08,00 sati iznosio je 69 cm i trenutno se nalazi u fazi opadanja.

-Vodostaj rijeke Spreče u 08,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 221 cm i u porastu je. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

-Vodostaj rijeke Gostelje u 08,00 sati iznosio je 204 cm i u fazi je opadanja.

-Vodostaj rijeke Oskove u 08,00 sati iznosio je 159 cm i u fazi je opadanja.

-Vodostaj rijeke Turije u 08,00 sati iznosio je 93 cm i u fazi je stagnacije.

Grad Živinice. Dana 05.11.2021. godine sa početkom u 22:00 sata održana je vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite na kojoj su donoseni zaključci da se u stanje pripravnosti stave sve službe zaštite i spašavanja radi brzog odgovora u slučaju pogoršanja vremenske situacije. Trenutno se uslijed izlijevanja lokalnog vodotoka pod vodom nalazi oko sedam duluma poljoprivrednog zemljišta u naselju Barice. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata.

Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice je imala dvije intervencije crpljenja vode ispod podvožnjaka na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:15 sati    223 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati    626 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati      22 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati    278 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati    203 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      92 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati    297 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      77 cm 130 cm

 

Općina Konjic. U toku dana došlo je do slabljenja intenziteta padavina i opadanja vodostaja rijeke Neretve.

 

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana zbog obilnih padavina koje su pogodile područje Kantona Sarajevo, došlo do porasta nivoa vodostaja svih vodotokova, kao i pojava  bujičnih, oborinskih i podzemnih voda, uslijed čega je na području općina: Ilidža, Novi Grad i Trnovo došlo do poplava.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je odmah izašao na najugroženija područja od poplava na području općina Ilidža i Novi Grad  kako bi  koordinirao sa općinama i KJKP  na preduzimanju neophodnih mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo angažovane su organizovane strukture zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo (pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i službi zaštite i spašavanja formiranih u Gorskoj službi spašavanja, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, Bosman d.o.o. Sarajevo, Crvenom križu Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo).

U toku dana održana je vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj je analizirano stanje na području Kantona Sarajevo prouzrokovano poplavama, te odlučeno da se sve organizovane snage civilne zaštite Kantona Sarajevo sa svojim ljudskim resursima i opremom angažuju na područjima koja su ugrožena od poplava, te da se sve mjere i aktivnosti na otklanjanju posljedica od poplava  vrše u koordinaciji sa općinskim strukturama civilne zaštite. Također, je utvrđeno, da su mjere koje su naložene Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo i Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo provode tokom čitavog dana i da će iste biti nastavljene i u narednom periodu

 

Općina Ilidža.

-Izlila se rijeka Tilava u MZ Donji Kotorac od entitetske granice nizvodno do ušća rijeke Tilave u rijeku Željeznice i poplavila oko 20 kuća.

-Izlila se rijeka Željeznica u major korito na potezu od ratnog mosta do mosta na ulazu u Otes, kao i poslije regulisanog korita sve do ušća rijeke Željeznice u rijeku Bosnu, te u naselju Vreoca. Poplavljeno je ukupno oko 80 objekata.

-U naselju Vlakovo došlo je do plavljenja oko šest objekata koji su poplavljeni površinskim vodama odnosno sa gradilišta koridora Vc.

Na otklanjanju posljedica od poplava na području Općine Ilidža angažovane su organizovane strukture civilne zaštite Općine Ilidža (Služba za civilnu zaštitu Ilidža, povjerenici civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja formirane u JP Ilidža, VD Ilidža, GSS Ilidža, Crveni križ Ilidža, Bosman d.o.o. i Mevludin Comerc d.o.o., te firma Stambolić), organizovane strukture civilne zaštite Kantona Sarajevo (Profesionalna vatrogasna jedinica i službe zaštite i spašavanja) i Federalne uprave civilne zaštite. Navedene strukture zaštite i spašavanja sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom su bile anažovani na: čišćenju korita rijeke Tilave ispod mostova i pravljenju nasipa od vreća sa pijeskom u MZ Donji Kotorac; postavljanju nasipa u dijelu korita rijeke Željeznice kod samih mostova, ispred stambenog kompleksa Viktorija, kao i stambenog kompleksa Weaes, te u naselju Vreoca i saniranju posljedica od poplava u naselju Vlakovo i na podijeli vreća sa pijeskom građanima. Izvršena je evakuacija 55 osoba iz prizemnih prostorija doma za starija lica na prvi sprat doma i istim je dostavljena hrana i lijekovi. Također, je izvršena evakuacija oko 50 osoba iz poplavljenih stambenih objekata iz ulica: Spomenik, Sastavci, Terovića i Barska, koji su smješteni kod svoje rodbine, iako im je bio ponuđen alternativni smještaj.

Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje, koja je formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo, dostavila je 25 paketa sa hranom i drugim potrepštinama osobama smještenim u domu za starije i 25  paketa MZ Otes (sekretaru), koje će organizovane strukture civilne zaštite uručiti ugroženom stanovništvu u navedenoj MZ.

U toku dana Općinski štab civilne zaštite Ilidža je održao dvije vanredne sjednice na kojima je analizirano stanje na područjima koja su ugrožena od poplava, te su utvrđene konkretne mjere i radnje koje se trebaju preduzeti na otklanjanju posljedica od poplava i određeni koordinatori po zonama za provođenja istih na terenu. Navedene mjere su polučile dobre rezultate i zahvaljujući istim nije bilo ljudskih žrtava, te je došlo do kontrolisane situacije i sprečavanja daljeg plavljenja i ugrožavanja materijalnih dobara. Općinski štab civilne zaštite Ilidža je u cilju praćenja situacije, izvještavanja i eventualnog preduzimanja preventivnih mjera na zaštiti ljudi i materijalnih dobara donio naredbu o uvođenju dežurstva u naredna 24 sata, te donio odgovarajuće odluku o nabavci prehrambenih i higijenskih paketa u količini od 300 komada i podjeli istih po kritičnim lokalitetima.

Poplave su prouzrokovale značajne materijalne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, fizičkih i pravnih lica, naročito na u MZ: Osjek, Otes, Butmir i Donji Kotorac.

Ekipa civilne zaštite općine Ilidža su na terenu prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na otklanjanju posljedica do poplava i na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Novi Grad. Na području Općine Novi Grad došlo je do izlijevanja rijeke Bosne u ul. Dobroševićka br. 152. i 154., kao i u naseljima Rajlovac i Reljevo, koja je poplavila više stambenih i pomoćnih objekata, kao i industrijsku zonu u Rajlovcu (poplavljene je više firmi, među njima i punionica kisika Messer, trafostanica od 110 KV i tržni centra Robot).

Na otklanjanju posljedica od poplava angažovane su organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad, Kantona Sarajevo i Federalne uprave civilne zaštite, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na sprječavanju i otklanjanju posljedica od poplava (pravljenju nasipa od vreća sa pijeskom i od tvrdog materijala, pročišćavanju korita rijeke Bosne, izvršili evakuaciju 80 osoba iz stambenih i privrednih objekata, evakuaciju određenog broja grla stoke i dostavili hranu i ostale potrepštine osobama koje nisu htjeli da se evakuišu).

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Trnovo.

-Izlila se rijeka Željeznica i poplavila lokalni put za Godinu i magistralni put Trnovo-Brana Bogatići;

-Izlila se rijeka Krstinja i poplavila regionalni put u naseljima Pendičići i Gračenica i oko 20 stambenih i pomoćnih objekata.

-Izlila se rijeka Raketnica- Šabići i pet stambenih objekata.

-Izlila se Crna rijeka na više mjesta i poplavila regionalni put za Grebak i pet vikendica.

-Izlila se Bijela rijeka i poplavila lokalni put i nekoliko stambenih objekata.

-Aktiviralo se klizište na ulazu u selo Bašci.

Na otklanjanju posljedica od poplava angažovane su organizovane strukture civilne zaštite općine Trnovo, općinska javna preduzeća, kao i preduzeća koja održavaju puteve na području Općine Trnovo.

Također, na otklanjanju posljedica od poplava angažovana je jedna građevinska mašina od službe zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo koja je formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija i dva kamiona od KJKP Rad.

Iz općinskih službi civilne zaštite: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilijaš i Hadžići smo obaviješteni, da obilne kišne padavine u izvještajnom periodu nisu prouzrokovale veće probleme.

Prema posljednjim podacima s trena nivoi svih vodostaju na području Kantona Sarajevo su u stagnaciji.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim glavnim putnim pravcima bez zastoja, izuzetak čine dionice koje su tokom protekle noći poplavljene, a na čijim se sanacijama neprekidno radi (Visoko-Ilijaš)

Grad Zenica. Podvožnjak na ulazu u  naselje Blatuša  je još uvijek pod vodom.

Rijeka Bosna u centru Grada izlila  se iz korita na pješačko-biciklističku stazu koja od Kamberovića polja vodi ka Ušću sa tendencijom opadanja.

Na ušću Babine rijeke sa Bosnom,  postavljene su  vreće s pijeskom i koje su spriječile da se  ista izlije na ulice i saobraćajnice.

Situacija je  pod kontrolom u naseljima nizvodno niz rijeku Bosnu. Tu se prije svih misli na Topčić Polje i Nemilu .

Civilna zaštita je u stalnom kontaktu s predstavnicima Mjesnih zajednica kako bi na vrijeme reagirali ukoliko bi došlo do tačke izlijevanja.

Vodostaj svih vodenih tokova na području Grada je u blagom  opadanju.

Općina Kakanj. Na nekoliko lokacija doslo je do izlijevanja rijeke Bosne iz svog korita, zbog čega je angažovana firma Trgošped doo Kakanj  sa svojim mašinama i kamionima koja je nasipala  potreban materijal čime je spriječena veća šteta.

Neke od ugroženih lokacija su u Doboju, Povezicama, Malješu, Donjem Kaknju

Vatrogasci sa svojim vozilima su spriječeni zbog vode da se vrate u svoj vatrogasni dom, gdje je voda usla u garažni prostor ali su vozila sa opremo na vrijeme izmješteni.

Vodostaj na području općine Kakanj je u opadanju.

Općina Breza. Na području općine intervenisalo se na nekoliko mjesta:

– Osposobljen potok Crema usljed začepljenja a prijetilo da poplavi 3-4 kuće

– Osposobljen potok Koritnik (urađena brana zemljana)da ne plavi kuće u naselju Bulbulušići

– Uklonjena oborena topola koja se popriječila u koritu Stavnje te onemogučavala normalan           protok vode u mjestu Nedići

– Ispumpavana voda u podrumskoj prostoriji INTESSA SAN PAOLO banke Poslovi urađeni u saradnji sa JP”Komunalno”Breza.

Trenutna situacija je pod kontrolom rijeka Stavnja je u blagom opadaju, i za sada nije nigdje izašla iz korita.

Snabdijevanje vodom i strujom uredno.

Grad Visoko. Rijeke Bosna i Fojnica su napravile  određene probleme.

Rijeka Bosna u mjestu Čekrečije se izlila  na put Visoko-Ilijaš, u gradu su rijeka  Bosna približila dvijema stambenim jedinicama  bagerom je napravljen nasip tako da /voda nije ušla, u naselju Muhašinovici potoci su napravili određene probleme pa se i tu intervenisalo.

Vatrogasci su intervenisali povodoom zaglavljenih vozila u vodi,

Vodostaj na području općine Visoko je u opadanju.

Općina Olovo. Na području općine intervenisalo se na nekoliko mjesta:

Vodostaj rijeke Krivaje je u porastu usljed dotoka vode sa rijeka koje čine pritoke (Bioštica i Stupčanica) zbog  čega je poplavljeno izletište Zeleni vir, poplavljeni su bazeni na Banji kao i poljoprivredno zemljište.

Voda je ponegdje u gradu već ušla u podrumske prostorije.

Tokom noći i danas stanje se prati i interveniše se tamo gdje je prioritet.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    79 (normalno stanje)

Bosanski Šamac……………………………… -32 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..   31 (normalno stanje)

 

Kanton 10

Vodostaji rijeka i pritoka su u blagom porastu, nema dojava izlijevanju.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:00 sati iznosio je 277 cm (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom  -1 cm.

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite:

Dana 05.11.2021. godine Federalna uprava civilne zaštite je svoje operativne kapacitete stavila u funkciju spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području Kantona Sarajevo.

Angažovano je preko 40 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite na nekoliko najugroženijh lokacija u Kantonu Sarajevo.

Timovi za spašavanje na vodi sa čamcima upućeni su na lokalitet industrijske zone u Rajlovcu, radi prebacivanja radnika u krug firmi radi sapašavanja materijalno tehničkih sredstava i kontinuiteta poslovnih procesa.

Zbog posljedica poplava tokom 05.11.2021. godine posebno je bila ugrožena punionica kisika Messer u Rajlovcu kod Sarajeva, čime je dovedena u pitanje isporuka medicinskog kisika. Tom prilikom angažovan je mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite u cilju prebacivanja radnika u krug navedenog pravnog lica. Također je izvršeno i prebacivanje dijela opreme za proizvodnju medicinksog kisika na drugu lokaciju radi nastavka proizvodnog procesa.

Istovremeno je  nekoliko timova za spašavanje na vodi sa čamcima vršilo evakuaciju ugroženih građana sa na području Rajlovca, Dogloda, Reljeva i Otesa. Pored evakuacije stanovništva i životinja, vršena je i dostava hrane stanovništvu na navedenom području.

Mašinski tim FUCZ je vršio i sanaciju nasipa u Doglodima koji je oštećen uslijed poplave.

Tokom navedenih aktivnosti korišteni su čamci za spašavanje na vodi (5 komada), kao i bager caterpillar.

Tokom dana evakusiano je ukupno 38 osoba sa ugroženog područja kao i nekoliko životinja.

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Tuzla je imala dvije intervencije na gašenju požara i to u ul. Zvonke Cerića, gdje je gorjela kuća i jedan kontejner za otpad.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice je imala intervenciju na gašenju požara u Prvoj ulici, gdje je gorio automobil.

 

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su četiri intervencije na gašenju požara i to: dvije intervencije na gašenju dimnjaka i dvije na gašenju zapaljenih automobila.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničke intervencije i to:

-od 08:15 do 08:25 sati otvaranje vrata u Splitskoj ulici.

-od 10:30 do 13.40 sati ispumpavanje vode iz podruma u naselju Ilići.

-od 11:15 do 14:00 sati ispumpavanje vode iz podruma u ulici Akademika Ivana Zovke.

-od 11:20 do 12:35 sati izvlačenje auta sa ceste na Buni.

-od 17:20 do 18:20 sati otvaranje vrata od stana u naselju Dum.

-od 04:50 do 05:10 sati otvaranje lifta u Vukovarskoj ulici.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervencije i to

-od 10:30 sati do 11:00 sati, ispumpavanje  vode sa poplavljenje ceste na Tušćici.

-od 11:00 sati do 11:40 sati, ispumpavanje vode iz poplavljene kuće u Spiljanima.

-od 11:40 sati do 13:30 sati, ispumpavanje vode iz poplavljenih prostorija u kući u naselju Prkanj.

-od 15:00 sati do 16:20 sati, ispumpavanje vode iz kuće također u naselju Prkanj.

-od 16:30 sati do 17:30 sati, čišćenje nanosa na putu u naselju Tuleg.

 

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 10 tehničkih intervencija i to: devet intervencija na evakuaciji stanovništva iz poplavljenih područja i ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata i jednu na evakuaciji iz zaglavljenog lifta.

 

KLIZANJE TLA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. U toku dana od ranih jutarnjih sati pripadnici Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo angažirani na deblokadi regionalnog puta Konjic-Borci, u naselju Tušćica i deblokadi regionalnog puta Borci-Kalinovik u mjestu Dindol.

U toku dana vršena deblokada lokalnog puta prema mjestu Hotovlje, gdje je prethodne večeri, uslijed obilnih padavina, došlo do aktiviranja klizišta što je ugrozilo lokalno stanovništvo.

Naselju Hotovlje, trenutno je bez napajanja električnom energijom.

Prema informaciji dobivenoj u večernjim satima  neprohodan je i regionalni put prema Zabrđanima.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Kanton 10

Tokom noći je kratkotrajno dolazilo do ispadanja iz napona 10 kV dalekovoda Prisoje, tj. dolazilo je do prekida u napajanju električnom energijom.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Iz JP “Vodovod i kanalizacija” Š.Brijeg preporućeno je da se voda prije upotrebe za piće treba prokuhati zbog velikih padavina i zamućenja iste.

 

Zeničko-dobojski kanton

Snabdijevanje vodom je normalno. Vodu je u pojedinim općinama potrebno prokuhavati zbog trenutnog zamućenja.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Vogošća i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su tri eksplozivna sredstva.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR