Timovi FUCZ pomažu stanovništvu u poplavljenim područjima Kantona Sarajevo

Na nekoliko najugroženijh lokacija u Kantonu Sarajevo angažovano je preko 40 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite. Timovi za spašavanje na vodi sa čamcima upućeni su na lokalitet industrijske zone u Rajlovcu radi prebacivanja radnika u krug firmi i sapašavanja materijalno-tehničkih sredstava kao i kontinuiteta poslovnih procesa. Zbog posljedica poplava tokom jučerašnjeg dana posebno je bila ugrožena punionica kisika “Messer” u Rajlovcu kod Sarajeva čime je dovedena u pitanje isporuka medicinskog kisika. Tom prilikom angažovan je mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite u cilju prebacivanja radnika u krug navedenog pravnog lica a izvršeno je i prebacivanje dijela opreme za proizvodnju medicinskog kisika na drugu lokaciju radi nastavka proizvodnog procesa. Istovremeno je nekoliko timova za spašavanje na vodi sa čamcima vršilo evakuaciju ugroženih građana na području Rajlovca, Dogloda, Reljeva i Otesa. Pored evakuacije stanovništva i životinja vršena je i dostava hrane na navedenom području a mašinski tim FUCZ radio je na sanaciji nasipa u Doglodima. Tokom jučerašnjeg dana evakuisano je ukupno 38 osoba sa ugroženog područja kao i nekoliko životinja. Timovi Federalne uprave civilne zaštite ostaju i dalje u pripravnosti i u skladu sa svojim nadležnostima djelovat će ako se za to ukaže potreba i  pomoći stanovništvu u saniranju nastalih šteta uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu.

Federalna uprava civilne zaštite odazvala se zahtjevu za pomoć te od ranih jutarnjih sati 05.11. 2021. godine svoje operativne kapacitete stavila je u funkciju spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području Kantona Sarajevo.
Na nekoliko najugroženijh lokacija u Kantonu Sarajevo angažovano je preko 40 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite.
Timovi za spašavanje na vodi sa čamcima upućeni su na lokalitet industrijske zone u Rajlovcu radi prebacivanja radnika u krug firmi i sapašavanja materijalno-tehničkih sredstava kao i kontinuiteta poslovnih procesa.
Zbog posljedica poplava tokom jučerašnjeg dana posebno je bila ugrožena punionica kisika “Messer” u Rajlovcu kod Sarajeva čime je dovedena u pitanje isporuka medicinskog kisika. Tom prilikom angažovan je mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite u cilju prebacivanja radnika u krug navedenog pravnog lica a izvršeno je i prebacivanje dijela opreme za proizvodnju medicinskog kisika na drugu lokaciju radi nastavka proizvodnog procesa.
Istovremeno je nekoliko timova za spašavanje na vodi sa čamcima vršilo evakuaciju ugroženih građana na području Rajlovca, Dogloda, Reljeva i Otesa. Pored evakuacije stanovništva i životinja vršena je i dostava hrane stanovništvu na navedenom području.
Mašinski tim FUCZ je vršio i sanaciju nasipa u Doglodima koji je oštećen uslijed poplave.
Jučer evakuisano je ukupno 38 osoba sa ugroženog područja kao i nekoliko životinja, dok su timovi za ispumpavanje vode tokom dana bili u pripravnosti.
FUCZ je u stalnom kontaktu sa svim općinskim službana CZ na području FBiH, Kantonalnim upravama civilne zaštite, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, sa Odsjekom za hidrologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prateći vodostaj rijeka, prije svega Bosne i Neretve i njihovih pritoka.
Timovi Federalne uprave civilne zaštite ostaju i dalje u pripravnosti i u skladu sa svojim nadležnostima djelovat će ako se za to ukaže potreba i  pomoći stanovništvu u saniranju nastalih šteta uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu.