Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. I dalje je aktivan šumski požar na Rujištu. U gašenju i praćenju požara na terenu učestvuje oko 20 pripadnika Šumarstva d.d Mostar i DVD-a Rujište. Prema usmenim informacijama zamjenika zapovjednika PVP-e Mostar, trenutno stanje je stabilno i pod nadzorom. Jedan dio požara je u nepristupačnim liticama površine 50×200 m i isti se prati kako ne bi izmakao kontroli te da se ne proširi na šumski dio. Tokom noći, organizirano je dežurstvo i redovni obilasci. Procjena nadležnih iz PVP-e je da trenutno nije potrebna dodatna pomoć u gašenju. Iz PVP-e Mostar, jutros u 07:45 sati upućena je ekipa da izvidi trenutno stanje požarišta.

Općina Jablanica. Dana, 05.11.2015. godine, u periodu od 13:00 do 15:00 sati, Vatrogasna jedinica Jablanica je u mjestu Sovići gasila požar niskog rastinja i trave.

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo.Prema informacijama, od Općinske službe civilne zaštite Trnovo, požar na sjevernim obroncima planine Treskavice, iznad sela Godinja u rejonu Male i Velike Orlice i lokaliteteima zvanim Preva i Crvene stijene, je ugašen anagažovanjem helikopter OS BiH. U intervenciji je učestvovao jedan helikopter OS BiH sa posadom, koji je u periodu od 13:15 sati do 15:10 sati izvršio oko 20-tak letova na gašenju požara. Potrebnu vodu za gašenje požara helikopter OS BiH uzimao je sa Velikog jezera. Pripadnici Općinke službe civilne zaštite Trnovo i KJP “Sarajevo-šume” će i dalje pratiti stanje na području koje je bilo zahvaćeno požarom.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača.Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokaciji Donje Polje.

Općina Vitez.Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je hitnu dojavu o pronalasku nepozantog NUS-a na lokaciji naselja Kruščica.

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ Busovača kao i Sektor za deminiranje i uklanjanje NUS-a FUCZ.

Tuzlanski kanton

Općina Teoćak. Tokom jučerašnjeg dana, Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ Tuzla, obavljao je poslove preuzimanja NUS-a, na području općine Teočak.

Hercegovačko-neretvanski kanton

U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite HNK-a zaprimio je četiri prijave na postojanje NUS-a i to:

  • – iz MUP-a HNK prijava da se u magacinu MUP-a nalazi razni NUS-a i streljivo,
  • – iz OC CZ Čitluk prijava da se u magazinu CZ nalaze 3 ručne bombe i 3 paketića trotila,
  • – iz OC CZ Čitluk prijava za 1 ručnu bombu, koja se nalazi na divljoj deponiji u Donjoj Blatnici, i
  • – vođa deminerskog tima FUCZ – Mostar prijavio je pronalazak jedne ručne bombe ratne proizvodnje, na deminerskom zadatku u mjestu Gornja Duboka (općina Stolac).

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ Mostar i Sektor za deminiranje i uklanjanje NUS-a FUCZ.

                  

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Tokom jučerašnjeg dana, nastavljena je potraga za nestalom osobom Nikolom Jakišom (40). Potraga je započela u 08:45 sati i trajala je do 13:30 sati. U akciju su uključena 4 vatrogasca sa jednim motornim čamcem, kojim je više puta pretraživana rijeka Neretva južno do granice sa RH, ali bez uspjeha. Potraga se nastavlja i danas.

BIHAMK

I dalje je potpuno obustavljen saobraćaj zbog većeg odrona na magistralnom putu M-16.2 Jablanica-Prozor. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE