Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04.11./05.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 04.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2679 uzoraka, od čega su 676 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 49 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 15 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 303 osobe. Pozitivno je 220 osoba.

 

Posavski kanton

Na području Posavskog kantona, testirano su 6337 osobe, od kojih je 2194 osoba pozitivno  (2043 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivno je 37 osoba.

 

Kanton 10

Dana 04.11.2021.godine, na području Kantona 10 , testirano je 50 osoba na prisustvo corona virusa. Prema rezultatima testiranja pozitivno je17 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,55 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče nivo je viši za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m3/s.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj rijeke Neretve na mj.stanici Glavatičevo u 01:30 sati iznosio je 514 cm, što je najveći vodostaj u dosadašnjim mjerenjima.

Vodostaj rijeke Neretve na mj.stanici Konjic u 04:00 sati iznosio je 530 cm,što je najveći  vodostaj  zabilježen u dosadašnjim mjerenjima.

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati   387 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati      706 cm 850 cm
Čapljina 06:00 sati       50 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:00 sati      264 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:00 sati      195 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:00 sati        79 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati   308 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati       83 cm 130 cm

 

Općina Konjic. Rijeka Neretva  se izlila u Konjicu na lokacijama Tušćica, Orašje  i u centru grada  ispod novog mosta. Od 02:15 sati u prekidu  je regionalni put R-435 Konjic-Glavatičevo u naselju Tušćica. Djelatnici civilne zaštite i vatrogasci cijelu noć su pratili vodostaje rijeka i radili na otklanjanju posljedica od poplava.

U 04:40 sati preko MUP-a stigla  obavijest od mještana sela Hotovlje da je usljed obilnih kišnih  padavina  u selu došlo do aktiviranja  klizišta koje ugrožava porodične  kuće. Mještani su smješteni u lokalnu džamiju. Selo je ostalo i bez napajanja električnom energijom.

Otežano je saobraćanje magistralnom cestom Konjic-Mostar.

Tokom dana zabilježen udar groma  u repetitor BH Telecom-a koji se nalazi na ulazi u industrijsku zonu Igman koji je prouzročio prestanak rada interneta u poslovnim zgradama na toj lokaciji.

Također  rijeka Baštica  izlila iz korita u selima Idbar i Čelebići te uzrokovala  probleme ribnjacima i  dijelu porodičnih kuća, kao i eko sela „Raj u raju“. Nemaju informacije o pričinjenoj materijalnoj šteti.

Općina Jablanica. Velike kišne padavine koje su zahvatile područje općine Jablanica pričinile su veliku materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima i putnoj infrastrukturi na cijelom području općine. Od ranih jutarnjih sati čišćena su novonastala klizišta na magistralnom putu M 17.5 (Jablanica-Risovac-Posušje), zbog kojih je put  bio neprohodan do popodnevnih sati. Uspostavljen je saobraćaj na pomenutom putnom pravcu, ali se i dalje vozačima preporučuje na oprez, radi mogućih odrona i nastanka novih klizišta. Pokrenuto je nekoliko novih klizišta na lokalnom putu za Čivelj, kao i ostalim lokalnim putevima. U toku dana nekoliko objekata je bilo ugroženo od bujičnih potoka. U cilju zaštite stambenih i drugih objekata, angažovana  je sva raspoloživa mehanizacija.Uslijed jakih udara vjetra pričinjena je veća materijalna šteta na plastenicima, kao i krovovima stambenih i poslovnih objekata. O

Oržana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, te donesen zaključak da se kontinuirano prati situacija na terenu, te poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju spašavanja ljudi i materijalnih dobara do stabilizacije stanja na terenu.

Stanje na terenu jutros , sve putne komunikacije na području općine Jablanica su prohodne uz otežano kretanje(odroni na putevima) poslije jučerašnjeg nevremena,koji su uzrokovali veći broj odrona kako na magistralnim ,regionalnim tako i na lokalnim putevima.

 

Kanton Sarajevo

Zbog obilnih kišnih padavina koje su pogodile područje Kantona Sarajevo u toku noći 04./05.11.2021. godine, došlo do do porasta vodostaja rijeka Bosne, Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje, Tilave, Ljubine, te njihovih manjih pritoka (potoka), kao i pojava  bujičnih, oborinskih i podzemnih voda uslijed čega je na području Kantona Sarajevo došlo do poplava na području općina: Ilidža, Novi Grad i Trnovo.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je odmah izašao na najugroženija područja od poplava na području općina Ilidža, Novi Grad, Centar i Stari Grad  kako bi  koordinirao sa općinama i KJKP  na preduzimanju neophodnioh mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo angažovane organizovane strukture zaštite i spašavanja Knatona Sarajevo (pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i službi zaštite i spašavanja).

 

Općina Ilidža:

 • Izlila se rijeka Tilava na lokaciji Donji Kotorac i Butmir i poplavila oko 50 objakata (prizemlja).
 • Izlila se rijeka Željeznica u naselju Otes ul. Barska poplavljeno više objekata.
 • Izlilo se Rakovački potok u naselju Valkovo ugroženo nekoliko objekata.

Općinska služba civilne zaštite angažovala svoje službe spašavanja i povjerenike civilne zaštite, kao i općinsku službe za komunalne poslove i JP Ilidža sa mehanizacijom, vrećama sa pijeskom i ljudstvom na  otklanjanju posljedica od poplava i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Najuguženije je u naselju Otes u ul. Barska gdje organizaovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo i Općine Ilidža vrše evakuaciju ljudi sa vatrogasnim kamionima u sigurne objekte.

Također, su preduzeti mjere na izmještanju osoba iz doma za starija lica iz prostorija koja se nalaze u prizemljua u prostorije na prvom spratu.

Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo angažovana je Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje, koja je formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo na dostavljanju neophodnih potrepština ugroženom stanovništvu.

Općina Novi Grad:

 • Izlila se rijeka Bosna u ul. Dobroševićka br. 152. i 154.
 • Poplavljen je podvožnjak u Buća Potoku.
 • Popljavljene raskrsnice na X transverzali, zarobljeno nekoliko vozila.
 • U ul. Bratunačka čikma , bujična voda ušla u podrumske prostorije stambenog objekta.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu i poduzimaju neophodne mjere zaštite i spašavanja.

Općina Trnovo:

Bujične vode ušle u podrumske prostorije nekoliko stambenih objekata i u prostorije PS Trnovo. Općinska služba civilne zaštite Trnovo angažovale pumpe na ispumpavanju vode iz prostorija.

Općina Centar:

 • Zbog začepljenih odvoda i šahtova poplavljena raskresnica ul. Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina. Angažovano DVD Bjelave i KJKP Vodovod i kanalizacija na očepljavanju odvoda i šahtova.
 • Palo veliko drvo na saobraćajnicu u ul. Jukićeva uslijed čega je saobraćaj u toj lokaciji bio u prekidu. Angažovano KJKP Park na uklanjanju drveta sa saobraćajnice.

Općina Novo Sarajevo:

 • U hotelu Bristol voda se ulila u garaže.
 • U ul. Gornji Velešići br. 103., drvo palo na saobraćajnicu.

Ekipe Općinske službe zaštite i spašavanja su izašli na teren i preduzeli neophodne mjere zaštite i spašavanja.

Općina Stari Grad:

Uslijed obilnih padavina došlo je do porasta nivoa akomulacije na brani Bentbaša. Angažovana nadležna općinska služba koja je regulisala protok vode na brani.

Iz općinskih službi civilne zaštite: Vogošća, Ilijaš i Hadžići smo obaviješteni da obilne kišne padavine nisu prouzrokovale veće probleme.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je blago povišen.

Općina Breza. Izvještaj općinske službe civilne zaštite. Juče je na jednom stambenom i pomoćnom objektu došlo do manje materijalne štete usljed vjetra u naselju Koritnik (skinut crijep). Vodostaj rijeke Stavnje u 7,00 sati je u porastu ali za sada nije nigdje došlo do izlijevanja. Pratićemo stanje vodostaja i redovno izvještavati. Drugih prijava nije bilo.

Grad Visoko. Izvještaj općinske službe civilne zaštite. U protekla 24 sata Služba Civilne Zaštite je zaprimila prijavu o izlijevanju rijeke Fojnice, Ispod zgrade Općine Visoko. Nije bilo značajne materijalne štete na pratećim objektima. U naselju Muhašinovići došlo je do izlijevanja lokalnog potoka na saobraćajnicu. Pripadnici Službe Civline zaštite izašli su na teren radi utvrđivanja nastale štete.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Kiseljak. U naseljima Potkraj i Han Ploča došlo je do izlijevanja rijeke Lepenice na poljoprivredno zemljište.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Sa područja Grada Goražde. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 04.11.2021. godine, usljed obilnih padavina došlo je do začepljenja odvodnih cijevi u ulici Zaima Imamovića gdje se stvorilo vještačko jezero. Dva vatrogasca sa jednim motornim vozilom su izašli na lice i pristupili crpljenju vode  u vremenskom periodu od 18,20 do 21,00 sat. Usljed obilnih padavina na regionalnom putu R-448 A Osanica-Ilovača-Prača , na više mjesta došlo je do odrona na kolovozu zbog kojih se saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija izuzetno otežano.Ekipe za održavanje ovog putnog pravca su od jutarnjih sati na terenu gdje rade na čišćenju kolovoza i normalizaciji saobraćaja.

Nisu zabiljažene druge pojave  opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Pale u F BiH. Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite općine Pale FBiH u poslednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Jaka kiša , udari vjetra i grada u protekloj noći prouzrokovali su probleme na području lokalne zajednice i to:

 • Nivo rijeke Prače je u stalnom porastu te je došlo do izlijevanja u podrumske prostorije jednog privatnog stambenog objekta,
 • Usljed začepljenja propusta naselje Voznica je poplavljeno,
 • Na magistralnom putu R-448 Potkozara-Goražde-Prača na više mjesta došlo je do nanosa sitnijih zemljanog i kamenog materijala po kolovozu,
 • Na lokalnom putu za selo Brdarići, lokalni potok je oštetio lokalni put i nanio velike količine zemlje i kamenja, te je na ovoj dionici saobraćaj trenutno onemogućen,
 • PTT kabal koji napaja internet mrežu u Prači je potopljen u rijeci Prači i postoji opasnost od njegovog potpunog prekidanja. Trenutno nema internet konekcije kao i signala Moja TV,
 • Ekipe civilne zaštite su na terenu i rade na sanaciji i rješavanju gore navedneih problema.

Sa područja općine  Foča u F BiH. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u FBiH u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće: Zbog obilnih padavina i jakih udara vjetra  dana 05.11.2021.godine, došlo je do prekida u snadbjevanju elektičnom energijom na području općine Foča u FBiH. Usljed obilnih padavina došlo je do porasta rijeke Koline i njenih pritoka ali nema opasnosti od izlijevanja i plavljenja. Takođe rijeka Drine je u blagom porastu ali nema većih opasnosti i trenutno nema ozbiljnijih prijetnji od njenog izlijevanja. Drugih pojava od prirodnih i drugih nesreća koja bi ugrožavale ljude i materjalna dobra nije bilo.

HMUP  BPK-a Goražde. Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je imala intervenciju u naselju Kamenica,na gašenju požara napuštenog objekta.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most je imala intervenciju od 16:49 do 18:15 sati, u ulici „Ključka“,na gašenju požara krovne konstrukcije od terase.

 

Posavski kanton

DVD-a Donja Mahala, imali su intervenciju na gašenju požara u selu D.Mahala, gdje je gorjela dvorišna zgrada za drva, požar je uredno ugašen, od sredstava za gašenje korištena voda.

 

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su deset intervencija i to: jednuna gašenju zapaljenog krova kuće, jednu na gašnjenju zapaljenog automobila, i osam tehničkih intervencija.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencijku na gašenju požara na putničkom automobilu, na parkingu ispred „Robota“.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervencije na gašenju požara otpadnog materijala, u gradu.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervencije na putu Visoko-Ilijaš, došlo je do obaranja drveta na lokalni put.

u naselju Gračanica, došlo je do obaranje drveta na lokalni put, u naselju Kološići došlo je do udara groma u stambeni objekat. Nije bilo vidljive materijalne štete.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali tri intervencije:

–     u naselju Vrbanja, gorio dimnjak zgrade,

  –      u ulici Bosanska, gorio otpad u kontejneru, te

–      u naselju Donjići, gorio dimnjak kuće. Svi požari su ugašeni.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije i to:

Od 08:00 do 09:10 sati uklanjanje granja sa kolnika u Gabela Polju.

Od 08:10 do 09:20 sati uklanjanje stabla sa kolnika u Gabeli.

Od 18:50 do 19:20 sati čišćenje odvoda od naslaga lišća na platou ispred sp.dvorane.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju, od 12:00 do 13:30 sati na Padinama kod Čitluka ukilanjanje srušenog stabla.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervencije i to

-od 09:50 sati do 10:20 sati intervencija na čišćenju šahta kod Energopetrol benzinske pumpe u Koloniji,

– od 12:58 sati do 13:35 sati intervencija u selu Seljani – Hajduci, ispunjavanje oborinskih voda u jednoj stambenoj kući i uklanjanje deveta koje je bilo palo preko puta,

– od 13:35 sati do 14:45 sati ispumpavanje vode iz poplavljenog podruma u mjestu Čelebići,

– od 13:54 sati do 14:30 sati ispumpavanje vode iz poplavljenog podruma u ulici Kolonija,

– od 14:50 sati do 15:15 sati u naselju Puhale  odvraćanje oborinskih voda od porodične kuće.

-od 23:00 do 23:30 sati obilazak kuće i imanja K. A. na Donjem Selu zbog ugroženosti od poplava.

-od 01:04 sati ispumpavanje podrumskih prostorija hotela „Garden City“.Pumpa i linija postavljeni do daljnjeg.

Od 01:41 sati DŽ.S. javio da mu je kuća ugrožena od poplave. Na lice mjesta odvezene vreće sa pijeskom ,voda je ipak prodrla u donji sprat kuće.

Na više mjesta u gradu na saobraćajnicama ima odrona i velikih lokvi zbog nemogućnosti oticanja vode.

Od 06:00 sati prilikom obilaska poplavljenog područja na Tušćici uočena je F.Š. u kući koja je u poplavljenom području i do koje su došli pripadnici vatrogasne jedinice. Nije bilo potrebe za evakuacijom jer je imenovana smještena na sprat kuće koju je i dalje potrebno nadgledati.

Put prema naselju Puhala ispod pravoslavnog groblja usljed obilnih padavina blokiran.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanice, imala je intervencije: tokom cijelog dana vatrogasci angažovani na pružanju pomoći stanovništvu(intervencije na stambenim,poslovnim i putnim komunikacijama) koje su bile potrebne po pozivima navedenih subjekata.

Od 09:43 do 10:10 sati otvaranje stana i pomoć starijoj osobi.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Bugojno. Dana 04.11.2021. godine, Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali tehničke intervencije na objektima nakon jakog vjetra od prethodne noći na saniranju šteta od posljedica istog.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju od 07:10 do 08:10 sati, u ulici fra. Grge Martića., čišćenja šahtova uslijed obilnih kišnih padavina.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije

 • od 12:00 do 14:00 sati, u ulici fra. Didaka Buntića., čišćenja šahtova uslijed obilnih kišnih padavina, te
 • od 14:30 do 15:30 sati, u ulici fra. Didaka Buntića i Stjepana Radića., čišćenja šahtova te zaštita dijela zgrade Gradske uprave, vrećama pijeska., uslijed obilnih kišnih padavina.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 5.11.2021. godine, operativni centar civilne zaštite Grada Tuzla zaprimio je dojavu o klizanju tla u u lici Branka Musića 167. Službenici policijske stanice Zapad su izlaskom na teren utvrdili da je došlo do urušavanja brda na pomenutoj adresi te da je pomjeranjem zemljane mase došlo do ugrožavanja stambenog objekta kao i oštećenja lokalnog puta. Informacija o klizanju tla proslijeđena je službi civilne zaštite Grada Tuzla na dalje postupanje.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje za dan 05.11.2021. godine, u vremenu od 00:00 do 23:50 sati,za područje Hercegovine, te Kantona Sarajevo zbog očekivanih kišnih padavina, te zbog mogućih grmljavinskih procesa.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Sokolac 114,  Ivan Sedlo 112,  Bjelašnica i Han Pijesak 90, Mostar i Čemerno 86, Foča 67, Gacko 64,  Sarajevo 63, Srebrenica 62, Bijeljina 53, Tuzla 51, Bugojno 30, Gradačac 27, Bileća i Gradačac 28, Zenica 20, Livno 25, Trebinje 24, Doboj 17, Višegrad 16, Banja Luka 6, Mrkonjić Grad 5, Bihać 4, Bosanski Novi i Rudo 1.

 

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR