Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.10.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 10:15 do 12:25 sati, u Južnom logoru, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • od 15:25 do 17:25 sati, u Baćevićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • od 17:45 do 18:15 sati, u Ortiješu, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te
  • od 22:10 do 23:35 sati, u Bijelom polju, gdje je gorila trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:35 do 22:00 sati, u Gabela Polju, gdje je gorila trska u močvarnom dijelu, te
  • od 15:20 do 16:15 sati, u Gabela Polju, gdje je gorila trava.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 16:45 do 18:00 sati, na lokalitetu Stupišta, gdje je izgorilo oko 0,1 ha trave i niskog rastinja.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine općine Kalesija, ugasila je požar na pomoćnom objektu, u naselju Tojšići.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići,  ugasila je požar niskog rastinja, u mjestu Treštenica.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, ugasila je požar niskog rastinja, u mjestu Huskići.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, ugasila je požar na pomoćnom objektu, u mjestu Solina.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora, na lokalitetu Rakitno (brdo Štitar) u vremenu od 18.00 do 22.30 sati. Opožareno je oko 1.ha niskog rastinja i šume. U intervenciji su sudjelovala četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 11.30 do 11.50 sati, gasila je požar otvorenog prostora, na lokalitetu Zorićevina. Opožareno je oko 200 m2 trave. U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, te

– od 14.08 do 14.25 sati, intervencija gašenja požara na pomoćnom objektu obiteljske kuće u Uzarićima. Pričinjena je manja materijalna šteta a u intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:40 do 22:15 sati, u mjestu Vinci, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

 

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 04.10.2018 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice, Mobilna.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu o postojanju eksplozivnih sredstava, na lokalitetu Sećevo, radi se o više komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.

O primljenoj prijavi obaviješeteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je informaciju o pronalasku eksplozivnog ubojnog sredstva, od strane Policijske stanice Ilidža, da je na putnoj komunikaciji Ilidža – Plandište, pronađeno jedno neeksplodirano ubojno sredstvo.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeno neeksplodiranao ubojno sredstvo preuzeli isti dan.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite vezane za potragu

 Potraga za nestalom osobom Haris Nalčo, ušla je u peti dan potrage na Prokoškom jezeru, općina Fojnica, gdje u potrazi učestvuju uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, Službe za zaštitu i spašavanje sa visina Kantonalne uprave civilne zaštite SBK-a, spasioci gorskih službi spašavanja, policija, lovci i mještani.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE