Dva pripadnika FUCZ na otoku Braču uspješno završili obuku za ronilačku kvalifikaciju R1

Ova obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, odnosno ronjenja, punjenja boca i Oxygen provider (davanje čistog kisika u slučaju udesa). Prema standardima i preporukama CMAS-a (Međunarodna konfederacija nacionalnih ronilačkih saveza) obuka za ronilačku kvalifikaciju R1, odnosno ronilac sa jednom zvijezdom (R1) je ronilac školovan za autonomno ronjenje (ronjenje sa SCUBA opremom – ronjenje sa bocom) na nivou osnovnog znanja. Može roniti u paru sa roniocem iste kategorije (R1) do 10 metara dubine.

Dva pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) uspješno su završili obuku za ronilačku kvalifikaciju R1.

Obuka je održana na otoku Braču od 27.09. do 02.10.2018. godine koju je, u saradnji sa Hrvatskim ronilačkim savezom (HRS), organizovao SRK “Neretva” iz Konjica po programu CMAS-a u Republici Hrvatskoj, inače Međunarodne konfederacije nacionalnih ronilačkih saveza čiji je HRS član i jedan od osnivača.

Ova obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, odnosno ronjenja, punjenja boca i Oxygen provider (davanje čistog kisika u slučaju udesa).

Prema standardima i preporukama CMAS-a obuka za ronilačku kvalifikaciju R1, odnosno ronilac sa jednom zvijezdom (R1) je ronilac školovan za autonomno ronjenje (ronjenje sa SCUBA opremom –  ronjenje sa bocom) na nivou osnovnog znanja. Može roniti u paru sa roniocem iste kategorije (R1) do 10 metara, a u pratnji ronioca više kategorije (R2 i više) do 20 metara dubine.