Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite pomno prati stanje na terenu, te u punom kapacitetu i sa svim raspoloživim resursima sprovodi naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u borbi protiv širenja zaraze korona virusa (Covid – 19).

Demineri Federalne uprave civilne zaštite čišćenje minskih polja trenutno su zamijenili zadacima na kojima pomažu u spašavanju ljudskih života u borbi protiv širenja korona virusa, svjesni da živimo okruženi minskim poljima i da je što prije potrebno vratiti se deminerskim zadacima i obezbijediti našim građanima život bez mina.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 333 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 14 smrtnih slučajeva,

– Ukupno aktivnih 213,

– Ukupno izliječenih 6.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići:

Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite HNK/Ž održao je dana 04.04.2020. godine dvije telefonske sjednice, na kojima su  donesene dvije nove naredbe:

  1. a. Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja mirovine od 08,00 do 12,00 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020.godine do petka 10.04.2020.godine.
  2. Osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu.
  3. Zapovijeda se obustava rada u djelatnosti trgovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

Izuzimaju se:

– trgovine prehrambenim proizvodima,

– trgovine higijenskim proizvodima,

– ribarnice,

– mesnice,

– ljekarne,

– specijalizirane trgovine medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme,

– trgovine repromaterijala,

– poljoprivredne ljekarne,

– benzinske crpke,

– kiosci,

– pekarnice,

– kemijske čistionice,

– specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,

– specijalizirane trgovine dječjom opremom,

– trgovine hrane za životinje,

– trgovine građevinskog, vodovodnog i elektro-materijala,

– logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda,

– veledrogerije,

– knjižare,

– trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice,

– kućanski aparati i bijela tehnika,

– trgovine namještaja,

uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 1,5 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko epidemioloških mjera.

 

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a

U posljednja 24 sata operativni centar je  zaprimio  dvije prijave građana u vezi sa korona virusom COVID-19, a odnosile su se na okupljanja većeg broja građana na jednom mjestu i na veći broj kupaca u jednoj trgovini. Urađena su i 2 sanitarna upitnika za osobe koje nemaju prebivalište na području HNK/Ž.

 

Općina Čitluk. Tajnik crvenog križa dostavio je lijekove i druge potrepštine u samostan časnih sestara u Međugorju a volonteri crvenog križa dostavljali humanitarnu pomoć i pomagali na uređenju izolatorija.

Općina Konjic. U toku dana održana 20. Vanredna sjednica Štaba CZ-e općine Konjic.

U proteklom periodu na području općine Konjic do 03.04.2020g.obavljeno je ukupno 179 testiranja, od kojih je ukupno 28 lica pozitivno na COVID-19.

Do dana 04.04.2020g. preminule su dvije osobe pozitivne na COVID-19.

Djelatnici PS Konjic dana 03.04.2020g. kontrolisali su ukupno 123 lica, 1 lice je prekršilo mjeru izolacije i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak. Broj lica kojima je prestala mjera je 134. Ukupan broj kontrolisanih lica na dan 04.04.2020g. je 257.

Općina Jablanica. Dana 04.04.2020g.održana telefonska sjednica općinskog štaba. Donesena Odluka da se hitno izvrši dezinfekcija zgrade općine Jablanica. Na izolatoriju izvođeni  radovi na rekonstrukciji dodatnih prostora i na postavljanju PTT instalacija.

Ukupan broj pozitivnih lica na COVID-19 na području općine je 7.

Djelatnici PS Jablanica izvršili su 30 kontrolnih provjera samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi.

Općina Prozor – Rama. Djelatnici PS Prozor Rama izvršili provjeru mjere samoizolacije  za 52 osobe  i utvrdili da se iste poštuju. Ukupan broj pod zdravstvenim nadzorom samoizolacije je 67 osoba.

Ukupan broj pristiglih osoba iz inozemstva na području općine je 303. Dana 04.04.2020g. evidentirano je i 5 dolazaka osoba koje imaju prebivalište u drugim općinama BiH.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 108 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema novih  zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji sa posebnim potrebama, penzionerima i dr.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 407 osoba, a period samoizolacije je završio za 38 osoba. Novih u samoizolaciji je 50 i većinom su vozači kamiona od kojih su neki i po nekoliko puta dobili rješenje za samoizolaciju. Jučer nije bilo sumnjivih slučajeva čiji su uzorci poslani na analizu, a 2 uzorka koja su poslana 03.04.2020. godine u KCU Sarajevo su negativna. Trenutno sa područja općine Tešanj su 2 pacijenta oboljela od COVID-19 i svi oboljeli su iz istog klastera. Prvi pacijent sa područja općine Tešanj koji je obolio od COVID-19 na dva testiranja je bio negativan i on se smatra izliječenim. Podsjećamo građane da je od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra Doma zdravlja Tešanj. Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Federalni štab civilne zaštite je 03.04.2020. godine donio dopunu naredbe kojom se omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina radi preuzimanja penzija od 08:00 do 12:00 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020. godine do petka 10.04.2020. godine. Istom dopunom naredbe se osobama mlađim od 18 godina dozvoljava kretanje u vozilu. Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata  evidentiran je 1 slučaj  nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 i 3 slučaja kršenja samoizolacije. I proteklog dana je nastavljena kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje su uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dužni su preduzeti redovne i vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima. I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754. Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite). Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa. Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa (COVID19): Testirano je 12. osoba od kojih su 2. osobe pozitivne (1 osoba izlječena i 1 osoba aktivan slućaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju:  509.

Izašlo iz samoizolacije: 377 osobe, u samoizolaciji se nalazi 132 osobe.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 4.4.2020 godine u 10:00 sati u izolaciji se nalazilo 2732 osobe. Broj zaraženih osoba  je 56.

 

Zapadnohercegovački kanton

Tokom protekla 24 sata na području kantona zabilježeno je pet novih slučajeva oboljelih od koronavirusa, svih pet sa područja Ljubuškog.

 

Trenutno stanje na području Zapadnohercegovačkog kantona

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 23 7 4 5 39
Umrlih 1 1 0 0 2

 

Prema zadnjim podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK u samoizolaciji se nalazi 924 osobe, Grude 105, Ljubuški 176, Posušje 318, Široki Brijeg 325.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 na području BPK-a Goražde je 6 lica.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Prema podacima Službe civilne zaštite Grada Cazina u samoizolaciji se nalazi 525 osoba, danas 88 lica završava period 14-dnevne samoizolacije.

Pozitivnih na Corona virus na području Cazina:12

Općina Bužim. Prema podacima Službe civilne zaštite općine Bužim u samoizolaciji  se nalazi 214 osoba.

Općina Sanski Most. Prema podacima Službe civilne zaštite općine Sanski Most nema zaraženih Corona virusom, trenutno u samoizolaciji se nalazi 36 građana, a 203 građanina su izašli iz samoizolacije.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, 15 novih je osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji.

Potvrđena su dva slučaja oboljelih od COVID-19.

Prema informacija iz MUP-a kantona i Uprave za inspekcijske poslove na području  kantona nije bilo prekršaja zabrana kretanja i samoizolacije.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju u mjestu Pištaline, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:50 do 15:13 sati  u mjestu Hatići. Gorjela je trava, nisko rastinje,

– od 19:13 do 20:45 sati u mjestu Tržačka Platnica, gorjela šuma,

– od 20:45 do 22:15 sati u mjestu Donja Lučka, gorjela šuma,

– od 23:20 do 01:15 sati u mjestu Stijena, gorjela šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju u mjestu Šehići. Gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:25 do 21:30 sati u mjestu Glinica, gorjela šuma,

– od 21:30 do 22:00 sati u mjestu Nepeke, gorjela trava,

– od 22:34 do 23:52 sati u mjestu Šabići, gorjela trava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara, i to: šumski požari u mjestima Raspotočje, zaseok Lopate i Gornje Vražale, 6 intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja u mjestima Čajdraš, Banlozi, Drivuša, Lukovo polje, Plahovići i Gornja Zenica. Svi požari su ugašeni. Bez povrijeđenih lica.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u 13:35 sati u mjestu Novi Šeher, intervencija na gašenju šumskog požara na Crnom vrhu. Požar je ugašen,

– u 06,45 sati u mjestu Plane, intervencija na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu (kuća). Požar ugašen. Bez povrijeđenih. Pričinjena materijalna šteta.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je dvije intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja u mjestima Ridžali i Hajdarovići. Požari ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to: tri intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja u mjestima Slatnica, Donji Banjer i Malješ, te jednu intervenciju na gašenju šumskog požara u mjestu Brnjic. Svi požari su ugašeni. Bez povrijeđenih lica.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je četiri intervencije na gašenju suhe trave i niskog rastinja u mjestima Donje Ravne (2 intervencije), Bistrica i Donja Golubinja. Svi požari ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– u 14,50 sati u mjestu Radovlje, intervencija na gašenju šumskog požara,

– u 15,30 sati u mjestu Vratnica, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja i djelomično borove šume,

– u 20,00 sati u mjestu Paljika, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja.

Svi požari su ugašeni. Bez povrijeđenih.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta (sušara) u mjestu Šije. Požar ugašen. Bez povrijeđenih. Pričinjena materijalna šteta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:15 do 09:20 sati gorjela trava pored puta za Gorance,

– od 11:30 do 12:00 sati gorio otpadu Zaliku,

– od 13:30 do 14:00 sati gorio otpad na Bulevaru,

– od 17:10 do 17:35 sati gorio otpad na Tekiji,

– od 21:30 do 22:15 sati gorjela trava u Ortiješu.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:05 do 11:25 sati, gorjelo smeće u kontejneru na Zabrdalju,

– od 12:05 do 15:00 sati, gorjelo rastinje i dio šume pokraj vojarne u Gabeli,

– od 12:30 do 12:50 sati, gorjelo smeće u Višićima (Tresana),

– od 12:45 do 13:10 sati, gorjelo smeće u Strugama,

– od 13:00 do 13:30 sati, gorjelo smeće u Adi,

– od 16:35 do 18:00 sati, gorjela trava i rastinje u Trebižatu,

– od 18:50 do 19:35 sati gorjela trava  u Gabeli,

– od 19:00 do 19:40 sati gorjela trava i rastinje u Prćavcima.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 13:25 do 19:10 sati gorjelo nisko rastinje na području sela Gradac,

– od 15:10 do 18:00 sati u Radešinama gorjelo nisko rastinje,

– od 15:10 sati gori borova šuma u mjestu Ovčari. Požar je još aktivan,

– od 14:15 sati gori hrastova šuma u mjestu Ljuta. Požar i dalje aktivan,

– od 19:15 sati gori smreka i nisko rastinje u mjestu Vratna gora. Požar aktivan,

– od 14:30 sati u mjestu Žitača gori nisko rastinje i šuma kestena. Požar aktivan,

– od 17:30 do 19:50 sati šumski požar na području Boračkog jezera, požar ugašen.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica Livno imala je intervenciju gašenja požara otvorenog prostora. Gorjela suha trava i nisko rasinje.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad imala je pet intervencije gašenja požara otvorenog prostora. Gorjela je suha trava i nisko rastinje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasno društvo Busovača imalo je pet intervencija na gašenju požara. Gorjela je suha trava i nisko rastinje u naseljima Carice (tri intervencije), Bukovci i Granice. Svi požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je od 21:00 do 23:00 sati intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Kosmaj, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma na površini od oko 5 duluma. Požar su gasila  tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 18 manjih intervencija na gašenju požara.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavaljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina Kakanj, Vitez i Bužim timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.


FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao Narandžasti meteoalarm za zapadne i južne dijelove BiH zbog očekivanih udara vjetra, koji će iznositi do 65 km/h.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE