4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

U više od 60 zemalja i teritorija opasnost od mina, kasetne municije i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata utiču na živote miliona ljudi. Ove neselektivne ubice i dalje uzimaju previše ljudskih života, a gotovo 20 muškaraca, žena i djece svakodnevno bude ubijeno ili osakaćeno. Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećim stepenom zagađenja minama pa je život stanovnika u stalnoj opasnosti.

Protivminske aktivnosti u BiH obustavljene su zbog pandemije korona virusa ali i neimenovanja članova Komisije za deminiranje pri Vijeću ministara BiH, kojima je istekao mandat, čime je onemogućeno produženje akreditacije  za većinu deminerskih organizacija u BiH, pa tako i za Federalnu upravu civilne zaštite čiji su demineri svakodnevno radili na čišćenju minskih polja i uklanjanju i uništavanju minsko – eksplozivnih sredstava.

Demineri Federalne uprave civilne zaštite čišćenje minskih polja trenutno su zamijenili zadacima na kojima opet pomažu u spašavanju ljudskih života u  borbi protiv širenja korona virusa, svjesni da živimo okruženi minskim poljima i da je što prije potrebno vratiti se deminerskim zadacima i obezbijediti našim građanima život bez mina.