Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./03.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Trinaesta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, održana je jučer (3. april) u Sarajevu.

Na 13. vanrednoj sjednici FŠCZ izmijenjena je naredba od 27. marta 2020. godine o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Novom naredbom iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se: trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, trgovine repromaterijala, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda, veledrogerije, knjižare, trgovine autodijelova, autoservisi i autopraonice, prodavnice kućanskih aparata i bijele tehnike, trgovine namještaja, uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko- epidemioloških mjera. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje primjena naredbi br. 12-40-6-148-26/20 od 19.03.2020. godine i 12-40-6-148-26-1/20 od 27.03.2020. godine.

Kad su u pitanju dosadašnje dvije donijete naredbe (br. 12-40-148-34/20 od 20.03.2020. godine i 12-40-148-34-1/20 od 27.03.2020. godine) o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 godina i starijih od 65 godina, FŠCZ jučer je donio dopunu ovih naredbi sa nove dvije tačke u kojima je osobama starijim od 65 godina dozvoljeno kretanje radi preuzimanja penzija u vremenu od 8 do 12 sati od ponedjeljka 6. aprila do petka 10. aprila 2020. godine. Drugom novom tačkom prethodne naredbe osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu. Na jučerašnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ primljena je na znanje i upućena Vladi FBiH Informacija o aktivnostima FŠCZ u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije korona virusa (Covid-19) u FBiH za period od 23.marta do 03. aprila 2020. godine.

 

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 307 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 14 smrtnih slučajeva,

– Ukupno aktivnih 287,

– Ukupno izliječenih 6.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Štab je održao sjednica na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je na sjednici donio i slijedeće naredbe:

 • Naredbu kojom se naređuje svim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, da za sve svoje korisnike, bez obzira da li se radi o već postojećim korisnicima koji iz raznih razloga napuste njihove objekte pa se vraćaju u iste ili se radi o novim korisnicima, da su dužni za takve korisnike provoditi mjeru izolacije, što podrazumijeva smještaj tih korisnika u posebne prostorije, kao i provođenje drugih propisanih epidemiološko–zaštitnih mjera;
 • Naredbu kojom se naređuje Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da potpiše ugovor sa JU „Studentski centar“ Sarajevo za potrebe smještaja osoba koje ne postupe po rješenju nadležnih inspekcijskih organa kojim se određuje prinudna izolacija, za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena, a koji se locira u objektu Studentskog doma „Bjelave“ Sarajevo u ul. Bardakčije br. 1;
 • Naredbu kojom se omogućava rad zakonodavnih tijela i donošenja odluka po kojima bi izvršna vlast mogla postupati u interesu građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održavanje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i održavanje sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) uz obavezno pridržavanja socijalne distance, propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;
 • Naredbu kojom se mijenja dio Naredbe o dostavi lijekova osobama starijim od 65 godina koje žive same i koje nemaju bližeg srodnika da se brinu o njima.

 

Štab je također, donio odluku kojom se odobrava Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu do 311.000,00 KM za nabavku neophodnog zaštitnog medicinskog materijala.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. U toku jučerašnjeg dana pripadnici službe zaštite i spašavanja sa visina i nepristupačnih terena izvršili su dezinfekcija ulice Hendekuša, dok su uposlenici KJKP Rad izvršili su pranje i dezinfekciju ulica na području općine Ilidža prema „Vanredno operativnom planu pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina na području Kantona Sarajevo. U skladu sa naredbom Štaba izvršene su dvije dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.  Nastavljena je akcija podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa naredbom Općinskog štaba civilne zaštite kontinuirano se provode aktivnosti na nabavci zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su u toku jučerašnjeg dana dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, kao i pakete sa prehrambenim proizvodima  porodicama koje su u stanju socijalne potrebe.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite, održao je dana 03.04.2020. godine dvije telefonske sjednice, na kojma su  donešene dvije nove zapovjedi  i odluka da se zapovijed  broj 17-06-40-16-38/20 od 02.04.2020.god. stavlja van snage.

 

 1. Zabranjuje se svako okupljanje više od 5 (pet) osoba na jednom mjestu uz poštivanje propisane socijalne distance-razmak od 2 m.
 2. Zabranjuje se dolazak pacijentima u ustanovama u sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti koji nisu evaluirani i pregledani od strane nadležnog Doma zdravlja na području HNK.

 

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a

U posljednja 24 sata Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva HNK zaprimljena su 3 slučaja prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19), a odnosile su se na prijavu okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu, prijavu povratka  osobe iz Njemačke koja se slobodno šeće po gradu (sumnja na COVID-19) i  prijavu na rad jednog kafića.

Općina Jablanica. Dana 03.04.2020. godine održana je telefonska sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na novonastalu situaciju, pošto su u toku dana potvrđena dva nova uzorka na COVID 19.

Općinski štab je donio Odluku da se hitno izvrši dezinfekcija zgrade općine Jablanica.

JKP„Jablanica“ d.d. u stečaju je izvodilo radove na rekonstrukciji dodatnih prostora za potrebe izolatorija, a BH Telekom je radio na uspostavljanju PTT instalacija u cilju obezbjeđenja telefonskih priključaka u svim prostorijama izolatorij.

Dom zdravlja Jablanica

Do 03.04.2020. godine uzeto je ukupno 245 sanitarnih upitnika.U izolaciji se nalazi 50 osoba dok je 195 osoba napustilo izolaciju.

U toku dana potvrđena su dva nova nalaza na COVID-19, dok su dva nalaza bila negativna.

Na području Općine Jablanica 7 osoba je pozitivno na COVID-19. U toku dana nisu uzimani novi uzorci na pomenuti virus.

Općina Prozor – Rama. Radnici Policiske stanice izvršili su provjeru 62 osobe kojima je izrečena zaštita zdravstvene mjere samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju navedene mjere.

 

Sanitarna inspekcija

Na području općine prijavljeno je 7 osoba koja su stigla iz inostranstva, te je istim izrečena zaštitna mjera samoizolacije. Na području ove općine do sada su evidentirana 303 lica pristigla iz inostranstva i 5 osoba sa prebivalištem u drugim općinama BiH.

Do sada je 215 osoba izišlo iz zaštitne mjere samoizolacije dok se pod istom mjerom nalazi 86 osoba.

Općina Čitluk. Prema podacima sanitarnog inspektora u izolaciji su bile 173 osobe, 66 osoba je napustilo izolaciju, dok se 107 osoba i dalje nalazi  u izolaciji.                                                                       Objekti pod karantenom su  Majčino selo, Župni ured Međugorje, Samostan Miletina i Radio Mir Međugorje.

Crveni križ. Volonteri Crvenog križa su uz svakodnevno dostavljanje hrane i lijekova penzionerima i ostalom  ugroženom stanovništvu su podijelili 36 paketa osnovnih prehrambenih namirnica u mjesnim zajednicama Brotnja.

Od Federalnog Civilnog križa zaprimljeno je 1 šator,1 veliku ceradu.20 deka,2 poljska kreveta, 300 kom plastičnih rukavica, 120 bočica sa vodom i 80 bočica sa sokom.

Općina Konjic. Ukupan broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 217. Nisu evidentirane  osobe  koje su prekršile Naredbu o izolaciji  i Naredbu o  zabrani kretanja. Za 127 osoba je prastala mjera boravka u izolaciji.Opštinskoj službi za inspekcijske poslove upućena je 1 informacija.

Opća Bolnica Konjic. Rad se odvijao po rasporedu rada, dežurstava i pripravnosti. Svi primljneni pacijenti nemaju veze sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Izolatorij u potpunosti spreman.                                           

Dom Zdravlja Konjic .                                                                                                                   

Na dan 02. 04. 2020. godine uzeto 14 briseva , od kojih je 10 obrađeno i svi su negativni, a za 4 testa se čeka rezultat. Tim HES-a planira da uzme novih 15 testova. Trenutno je 8 lica iz Konjica hospitalizirano u SKB Mostar. Ukupan broj lica u samoizolaciji  je 264 i svi su pod zdravstvenim nadzorom, dok je  za 90 lica je istekao period izolacije.               

 

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa (COVID19): Testirano je 12. osoba od kojih su 2. osobe pozitivne (1 osoba izlječena i 1 osoba aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju:  500.

Izašlo iz samoizolacije: 364 osobe, u samoizolaciji se nalazi 136 osobe.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče 03.4.2020 godine u 10:00 sati, u izolaciji se nalazili 2900 osoba. Broj zaraženih osoba  je 55.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer su u Zapadnohercegovačkom kantonu, potvrđena još 4 slučaja zaraze koronavirusom, dva u Širokom Brijegu i dva u Grudama.

 

 

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 25 7 4 0 36
Umrlih 1 1 0 0 2

 

Prema zadnjim podacima koje smo od Zavoda za javno zdravstvo ZHK zaprimili u samoizolaciji se nalazi 969 osoba, što predstavlja porast od jedne osobe u odnosu na prethodni dan (320 Široki Brijeg, 316 Posušje, 196 Ljubuški i 137 Grude.

 

 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana 03.04.2020. godine, testirane su 2 osobe na korona virus. Rezultati se očekuju tokom dana.

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 na području BPK-a Goražde je 6 lica.

Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 03.04.2020.godine, je 56.

 

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, 17 novih osoba je u zdravstvenom nadzoru i izolaciji i 13 odjava. Sveukupan broj osoba u izolaciji je 670.

Potvrđeni oboljelih od COVID-19 nema.

Nalazi za osam osoba iz Glamoča koji su bili u kontaktu sa zaraženim iz Banja Luke, sedam je negativno, jedna se mora ponoviti. Također za jednu osobu iz Livna nalaz se mora ponoviti.

Prema informacija iz MUP-a Kantona 10 i Uprave za inspekcijske poslove na području  kantona nije bilo prekršaja zabrana kretanja i samoizolacije.

 

 

POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervenciju na gašenju požara  trave i niskog rastinja u Pehrama, Čajdrašu, put prema izletištu Smetovi, kod trening centra, Perinom hanu i Raspotočju.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara

od 19:40 do 19:55 sati,na lokalitetu Sutine, gdje je gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:45 do 12:15 sati, na Škrki, gorjela trava i nisko rastinje,  
 • od 12:56 do 13:30 sati, u Višićima, gorio otpad,
 • od 14:50 do 15:15 sati, između Dretelja i Šurmanaca, gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 18:10 do 18:30 sati, na poligonu u Grabovinama, gorio otpad,
 • od 17:10 do 19:00 sati, na Jasenici, gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:15 do 14:05 u Čitluku, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 16:35 do 17:55 sati, u Blizancima, gorile automobilske gume, trava i nisko rastinje.
 • od 21:55 do 23:30 sati, u Gornjoj Blatnici, gorio otpad, trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 14:15 do 17:00 sati, u mjestu Drenovice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:00 do 15:30 sati, u naselju Paljike, gorio voćnjak,
 • od 15:45 do 17:30 sati, u blizini Podborskog naselja, gorila šuma,
 • od 17:30 do 19:00 sati, u blizini sela Jaklići, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 19:00 do 20.30 sati, u blizini sela Lug, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 21:00 do 23:15 sati, u blizini sela Rumboci, gorila šuma i nisko rastinje.

 

Kanton 10

Grad Livno. Dana 03.04.2020. god u naselju Cementara došlo je do požara u kojem je gorjela trava i nisko raslinje. Požar je prijetio da se proširi i na obližnje štale.

U mjestu Begovača, došlo je do većeg prostornog požara u kojem je gorjela trava i hrastova šuma. Požar je u blizini auto otpada te prijeti da se proširi na isti. Pripadnici VD-a Livno su na terenu.

 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u naselju Šićki Brod, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini te u naselju Mramor, gdje je gorjelo sijeno. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Miljanovci. Požar je ugašen.

Grad Gradačac. Dana 3.4.2020. godine vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju u ulici Sarajevska, gdje je gorio poslovni objekat firme Famaco d.o.o.. Pomoć u gašenju objekta pružala je i vatrogasna jedinica Brčko Distrikta. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Gračanica.Vartogasna jedina grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju  požara niskog rastinja, ukupne površine cca 3 duluma u naselju Sokol. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, na manjoj površini, u centru Lukavca. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:50 do 21:50 sati, u mjestu Potkraj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 3.000 m².

Općina Posušje.  Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:15 do 20:45 sati, kod svadbenog salona „Stević“, gdje je gorjela hrastova šuma i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom. Opožarena površina oko 500 m².

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je osam intervencija manjeg intenziteta.

 

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je tehničke intervencije, i to:

 • od 10:05 do 10:30 sati, dostava vode, u naseljenom mjestu Grabovine,
 • od 10:15 do 11:00 sati,  sklanjanje crijepa sa krova porodične kuće koji prijeti prolaznicima,
 • od 14:00 do 15:00 sati, izvršena denzifekcija zgrade Općine i zgrade Katastra.

Općina Prozor-Rama.   Tokom dana DVD „RAMA“ u pratnji sanitarnog inspektora izvršili su dezifenkciju šatora za trijažu ispred Doma zdravlja“RAMA“.                                                                                                                                                                                                                          

  

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je tehničku intervenciju na sapiranju platoa ispred Kantonalne bolnice Zenica, stacionara i doma zdravlja.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općine Orašje i grada Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 3 eksplozivna sredstva.

 

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

BIHAMK

Frekvencija vozila ovoga jutra je slabijeg intenziteta, a vozačima skrećemo pažnju na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja.  Podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15.04. Pojačan je promet teretnih vozila na ulazu u BIH na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).

 

Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Molimo vozače da unutar BIH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Potpuna zabrana kretanja u BIH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro. Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača. Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

 


FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Fedralni hidrometeorološki zavod izdao je ŽUTO upozorenje za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10, zbog mogučih udara vjetra od 40-50 km/h.

 

 

 

 

 

 

 

 

           OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE