Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.03.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 08:50 do 09:05 sati, u Dubrovačkoj ulici, gdje je gorio otpad,
  • od 13:00 do 14:10 sati, u Potocima, gdje je gorilo putničko motorno vozilo,
  • od 17:50 do 18:05 sati u ul. S.Radića, gdje je gorio otpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara od 17:24 do 18:10 sati, u ul. Kolonija, gdje je gorio dimnjak.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum, imala je intervenciju na gašenju požara od 18:30 do 19:30 sati, u ul. R.Boškovića, gdje je gorilo putničko motorno vozilo.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke  na području Grada Mostara, tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonio je  minobacačku minu 82 mm.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

 

 

 

             OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE