Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.11.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U CRNOJ GORI

Dana 03.11.2016 godine, prema Planu aktivnosti NATO-vježbe Crna Gora-2016, predviđen je demostracijski dan.

Tim za spašavanje uz pomoć čamaca FUCZ, izvršio je pripreme tima i opreme za pokaznu vježbu koja se održala na lokaciji Plavnica.

Iz baznog kampa formiran je konvoj od učesnika vježbe, koji je uz policijsku pratnju došli na lokaciju izvođenja pokazne vježbe.

Predhodni dan tj. 02.11.2016. godine, organizator vježbe je sa timovima izvršio dogovor i utvrdio način izvođenja pokaznih vježbi.

Po dolasku na lokaciju Plavnica, dio Tima FUCZ izvršio je iskrcavanje plovnih vozila i to: rafting čamca s motorom i skutera na vodi, dok je drugi dio Tima pristupio formiranju promotivnog punkta sa šatorom, u kojem je bila izložena oprema i promotivni materijal.

Na lokaciji pokazne vježbe u 09:30 sati, došle su zvanice i posjetioci.

Timovi koji su bili angažovani u vježbi, imali su određene zadatke za demostraciju, tako da je i Tim FUCZ pristupio spašavanju ljudi iz vode, te obilazak potopljenih kuća, nakon čega je i završena pokazna vježba.

Završetak pokazne vježbe bio je u 11:15 sati, kada se prisutnima i javnosti obratio Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, zamjenica Generalnog Sekretara NATO-a Rouz Gotemeler i Direktor za vanredne situacije Mirsad Mulić.

Nakon iznesenih riječi zahvalnosti svim učesnicima vježbe, te dobre organizacije i koordinacije među timovima u izvršavanju postavljenih zadataka, konstatovano je i slijedeće: Da je Crna Gora načinom i kvalitetom organizacije međunarodne terenske vježbe upravljanje posljedicama vanredne situacije, dokazala spremnost i kapacitiranost da preuzme odgovornost za realizaciju složenih aktivnosti u okviru NATO saveza.

Međunarodna terenska vježba Crna Gora 2016 završena je oko 12:00 sati, a istu su organizovali Direktorat za vanredne situacije Crne Gore i Evroatlanski Centar za koordinaciju djelovanja u katastrofi (EADRCC).

Nakon završetka ceremonije, Tim FUCZ pristupio je spremanju opreme i plovnih vozila te povratak u bazni kamp.

Po dolasku u kamp, timovi su međusobno razmijenili stečena iskustva, tj. naučene lekcije, te dogovorili buduću saradnju, jer NATO planira u Bosni i Hercegovini održati sličnu vježbu u 2017. godini.

Danas, 04.11.2016. godine u popodnevnim satima predviđen je dolazak Tima u Bosnu i Hercegovinu.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 00:35 do 01:20 sati, u Vrapčićima gdje je gorila električna instalacija.

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Iz Javnog poduzeća Elektro-privreda Bosne i Hercegovine, sopšteno je da je od sinoć 18:00 sati, bez napona dio Lađanice, kvar na dalekovodu. Tijekom jutra će se pristupiti otklanjanju kvara.

Zeničko-dobojski kanton

Snabdijevanje električnom energijom je uredno. Za danas su planirani radovi na elektroenergetskim objektima, a kako smo informisani od strane Podružnice “ Elektrodistribucije”, Zenica za dan 04.11.2016.godine bez električne energije će biti sljedeća  područja ZE-DO kantona:

PJD Zenica. DV 10 kV Orahovica, naselja: Orahovica, Jastrebac i Vukotići, od 08:30 do 12:00 sati, Naselja: Gojakovac i Škola Nemila, od 12:00 do 15:30 sati.

PJD Visoko,Trafo područje Kalići br.5187, od 08:30 do 15:00 sati.

PJD Kakanj. 1.DV 10 kV Bukovlje, naselja: Bukovlje, Zagrađe Džamija,Haljinići, Ratanj, Lipnica, Slagoščići, Juke, Vlahovići, Živalji, Teševo, Ričice, Babići, Kevilji, Trkna, Kraljeva Sutjeska i Samostan, od 10:30 do 11:30 sati. naselja: Bukovica i Poljani, od 09:30 do 13:00 sati.

2.DV 10 kV Ćatići, naselja: Bjelavići, Bistrik, Brežani, Marina voda, Zajezda, Bištrani, Seoce, Bijelo polje, Dujmovići, Lukovo brdo, Pavlovići, Papratno, Lučići, Bulčići, Veliki Trnovci, Dolovi i  Šošnje, od 09:00 do 11:30 sati. 3.Trafo područje Sebinje br.4096, od 08:30 do 16:00 sati.

PJD Zavidovići. 1.Trafo područje Donji Stavci br.2057, od 08:30 do 09:00 sati. 2.Trafo područje Donji Kovači br.2060, od 09:30 do 10:00 sati. 3.Trafo područje Žišci br.2116, od 10:30 do 11:00 sati.

PJD Maglaj. DV 10 kV Novi Šeher, naselja: Radojčići 2 i GSM Čobe, od 09:00 do 10:00 sati i od 14:00 do 15:00 sati, naselja: Brezovi dani, Beše, BMM i Lugovi, od 09:00 do 15:00 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE