FUCZ započela deminiranje zadatka – “Put Gornja Drežnica-Karamanovi klanci” na tromeđi između Jablanice, Posušja i Mostara

S obzirom na specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj, udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine jedan vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, radi se o jednom od najsloženijih deminerskih zadataka (ukupna površina predviđena za čišćenje oko 67.360 m2), na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je, na zahtjev Uprave za puteve Ministarstva prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona i putem svojih deminerskih timova iz Mostara i Livna, započela deminiranje regionalnog puta R-851 Konjsko-Karamanovi klanci-Gornja Drežnica, koji se nalazi na tromeđi između Jablanice, Posušja i Mostara.

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protiv tenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine jedan vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, radi se o jednom od najsloženijih deminerskih zadataka na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukupna površina zadatka koja je predviđena za čišćenje od mina i NUS-a je oko 67.360 m2. Prije početka izvođenja deminerskih operacija, pored ostalog, osigurani su uslovi za medicinsku evakuaciju uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jer je udaljenost do bolnice u Mostaru oko 80 minuta vožnje, s tim da bi se vrijeme transporta do bolnice svakodnevno povećavalo tokom realizacije zadatka, pa se medicinska evakuacija eventualno ranjenih ili povrijeđenih deminera nije mogla osigurati kopnenim putem.

Nakon detaljnog izviđanja terena, u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, izvršena je popravka pristupnog puta od Gornje Drežnice do minirane površine u dužini od oko 5 km, te izvršeno uređenje helidroma na dvije lokacije (iz pravca Gornje Drežnice i sa druge strane, iz pravca Blidinja), kao i helidrom za slijetanje helikoptera na objektu Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

Osim toga, u kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, izvršena je dodatna obuka deminerskog osoblja u pogledu upoznavanja sa postupcima i procedurama u slučaju aktiviranja i korištenja helikopterskog transporta povrijeđenih deminera (način pozivanja, slijetanje i prihvat helikopterske letjelice na označenim helidromima, priprema pacijenta za medicinsku evakuaciju i helikopterski transport do bolnice radi daljnjeg medicinskog zbrinjavanja), za šta je organizirana i posebna praktična vježba u kojoj su, pored deminerskih timova FUCZ, učestvovale posade helikoptera Oružanih snaga BiH i medicinski timovi iz Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” iz Mostara.

FUCZ je veoma zadovoljna koordinacijom i ostvarenom saradnjom sa svim učesnicima procesa deminiranja u toku priprema za otvaranje ovog deminerskog zadatka, pa je ovo dobar primjer kako treba pristupati ovako složenim deminerskim projektima u našoj zemlji, jer se samo tako Bosnu i Hercegovinu može očistiti od mina i NUS-a do kraja 2024. godine.

FUCZ izražava zahvalnost Oružanim snagama BiH, posebno Drugom helikopterskom skvadronu u bazi Rajlovac, za razumijevanje i stručnu pomoć u pogledu organiziranja medicinske evakuacije putem helikoptera, Kantonalnoj bolnici “Dr. Safet Mujić“ iz Mostara, Općinskoj službi civilne zaštite iz Posušja, kao i Mjesnoj zajednici Drežnica na učešću u neposrednim pripremama za otpočinjanje deminerskih aktivnosti na regionalnom putu R-851 Konjsko-Karamanovi klanci-Gornja Drežnica.

Prema izvedbenom planu, kojeg je odobrio BHMAC, radovi na deminiranju ovog zadatka trebali bi trajati do kraja maja 2017. godine, s tim da će se deminiranje obustaviti u zimskom periodu kada je ovo područje skoro neprohodno.