Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.11.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U CRNOJ GORI

Dana 02.11.2016 godine, prema Planu aktivnosti NATO-vježbe Crna Gora-2016, predviđeno je izvođenje terenske vježbe.

Timovi koji učestvuju u vježbi, izvršili su provjeru opreme i sredstava, a oficiri za vezu u koordinaciji sa OSOCC-om ( Centrom za koordinaciju operacija na terenu ), izvršili su pripreme za izdavanje zadataka timovima. Predviđeno je da timovi budu angažovani u mjestu Vranjača, gdje je usljed poplava ugroženom stanovništvu bilo neophodno pružiti pomoć. Timovi su iz baze krenuli sa pratećom opremom na lokaciji dobijenog zadatka.

Na mjestu izvođenja terenske vježbe, uspostavljene su kontrolne tačke. Terenskoj vježbi su prisustvovali posmatrači, ocijenivači i novinari.

Tim FUCZ, nakon iskrcavanja čamaca i prateće opreme, stavljen je na raspolaganje komandiru vježbe.

Prvi zadatak koji je dobio Tim, odnosio se na izvlačenje splava sa životinjama nizvodno od mjesta kontrolne tačke. Pretraga je vršena uz pomoć glisernog čamca, tako da je splav vraćen sa životinjama.

Drugi zadatak, odnosio se na pružanje ispomoći španskom timu na izvlačenju jedne povrijeđene osobe.

Treći zadatak odnosio se na evakuaciju jedne osobe sa poplavljenog područja, tako da je Tim vršio i pretrage poplavljenog terena uz pomoć skutera na vodi u više pravaca. Tim FUCZ  je uz pomoć glisera, pronašao i evakuisao dvije osobe, koje je predao medicinskom timu R. Makedonije na dalji medicinski tretman.

Četvrti zadatak odnosio se na prevoženje dva španska ronioca na mjesto izvršenja njihovog zadatka, kao i  prevoženje pripadnika španskog tima (vodiča psa tragača sa psom).

Peti zadatak odnosio se na pronalazak i uklanjanje NUS-a iz potopljenog vojnog skladišta. Na izvršenju ovog zadatka, upućena su dva pripadnika tima sa medicinarom, zadatak uspješno realizovan, te su uklonjena slijedeća neeksplodirana ubojna sredstva:

2 kom. tenkovskih mina TMA-4, 1 kom. protivpješadijske mine PMA-3 i 1 kom. raketnog projektila M-84… 64 mm (zolja), te su uz poštivanje mjera sigurnosti uskladištena u privremeno skladište za odlaganje NUS-a.

Terenska vježba počela je u 10:00 sati, uz predhodne pripreme, a završena je u 15:50 sati, kada su timovi izvršili spremanje i pakovanje opreme, te se uputili ka baznom kampu.

U OSOCC-u je održan brifing oficira za vezu svih učesnika u vježbi, te je izvršena kratka analiza izvedene terenske vježbe.

Po povratku u kamp, domaćin vježbe izvršio je dogovor sa timovima oko demostracijskog dana, koji će se održati 03.11.2016 godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, te utvrđen način izvođenja pokaznih vježbi. Nakon 12:00 sati, bit će upriličena ceremonija zatvaranja NATO vježbe Crna Gora 2016.

Tim FUCZ održao je sastanak, u cilju što boljeg prezentovanja na  demostracijski dan.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 12:20 do 12:50 sati, na Studencu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri intervencije i to;

–        od 12:15 do 13:10 sati, u Sjekosama, gdje je gorjela trava i rastinje,

–        od 14:35 do 15:10 sati, uz željezničku prugu, gdje je gorjelo rastinje,

–        od 16:00 do 16:50 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela šaša.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Teritorijalna vatrogasna jedinica imala je intervenciju od 04:50 do 09:45 sati, u mjestu Suvaja. Gorjela je trava i nisko rastinje, a bilo je ugroženo i nekoliko kuća. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom i oko dvadeset pripadnika šumarije.

Općina Cazin. Teritorijalna vatrogasna jedinica imala je intervenciju od 04:25 do 06:00 sati, u mjestu Ćoralići. Gorjela je krovna konstrukcija na objektu, kao i kotlovnica. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Pričinjena  je manja materijalna šteta.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije od čega:

–  na deponiji Mošćanica, gdje je gorio električni stub. Pričinjena je manja materijalna šteta. Požar je ugašen.

– u gradu Zenica, u ul. Fra Grge Martića, poplava u stanu, gdje je izvršena tehnička pomoć i daljnje sprečavanja poplave od strane vatrogasaca..

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA  – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. „A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na području općine Lukavac.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje Tuzla i Orašje, nastavili su  proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge Njive 2“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 08:22 sati, od strane građanina iz Bijelog polja (Željuša) izvršena je prijava da je  prilikom oranja njive, u zemlji, pronašao nepoznatu eksplozivnu napravu.

– U 12:37 sati, iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona stigla je prijava za eksploziv, ručnu bombu i municiju, koja su pohranjena u njihovim prostorijama.

Općina Konjic. U 14:05 sati, iz Operativnog centra civilne zaštite  Konjic pristigla je prijava za minobacačku granatu, pronađenu u naselju Glavičine. O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Iz  Općinske službe civilne zaštite općine Bužim, primljena je prijava o pronalasku NUS-a i MES-a u mjestu Konjodor. Prilikom pretresa privatnog objekta pronađena je veća količina tromblona i ručnih bombi. O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Od strane Policijske stanice Hadžići, prijavljen je pronalazak jedne ručne bombe na lokalitetu Vrbanja – Tarčin (općina Hadžići). Informacija o pronađenom eksplozivnom sredstvu je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su preuzeli i bezbjedno izmjestili isto.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE