Predstavnik FUCZ boravio u Rusiji na obuci stručnjaka za zaštitu od gasa i dima

Cilj obuke, koja je bila podijeljena u dva dijela – teoretski i praktični, je osposobljavanje učesnika u stručnjake za zaštitu od gasa i dima, te usavršavanje njihovih profesionalnih znanja i sposobnosti. Obuka je organizovana od strane Srpsko–ruskog humanitarnog centra a realizovana je na Univerzitetu Državne vatrogasne službe u Sankt Peterburgu.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Benjamin Bravo, od 22. do 29.10.2016. godine boravio je u Sankt-Petersburgu (Rusija) na edukaciji u oblasti vanrednih situacija na temu “Obuka stručnjaka za zaštitu od gasa i dima”.

Obuka je organizovana od strane Srpsko–ruskog humanitarnog centra a realizovana je na Univerzitetu Državne vatrogasne službe u Sankt Peterburgu.

Pored dva predstavnika BiH (po jedan pripadnik FUCZ, Vatrogasne brigade RS), na ovoj obuci učestvovalo je i 14 predstavnika Srbije.

Obuka je bila podijeljena u dva dijela – teoretski i praktični. U teoretskom dijelu obuke obrađivane su teme o vrsti, izgledu i načinu upotrebe, servisu i održavanju zaštitnih maski i redukcionih ventila (plućnih automata),aparata (boca za kisik) i njihove prateće opreme (ventili, samari, tregeri, crijeva za vazduh),fizičkom i hemijskom procesu gorenja, pirolizi, eksplozija uzrokovanih mješanjem vazduha i zapaljivih materija, nekontrolisanom ponašanju požara u zatvorenom prostoru, a učesnici su upoznati i sa ostalom vatrogasnom opremom i vozilima.

Praktični dio je podrazumijevao vježbu suzbijanja požara u kontrolisanim uslovima (specijalni kontejneri), uz korištenje naučenog na teoretskom dijelu obuke.

Cilj ove obuke, koja je bila na zavidnom nivou, je osposobljavanje učesnika u stručnjake za zaštitu od gasa i dima, te usavršavanje njihovih profesionalnih znanja i sposobnosti.

Za sedam dana, koliko je trajala obuka, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom, strukturom i načinom rada na samom Univerzitetu.