Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.11.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U CRNOJ GORI

Tim za spašavanje na vodi uz pomoć čamaca Federalne uprave civilne zaštite, je dana 01.11.2016. godine, nakon realizacije predviđene obuke od strane OSOCC-a ( Centra za koordinaciju operacija na terenu), bio aktiviran po odrđenim scenarijima za provođenje praktične vježbe. Oficir za vezu u kontaktu sa OSOCC-om dogovorio je da Tim FUCZ-e bude u pripravnosti za prijem zadatka.

Od strane OSOCC-a, dobijen je zadatak da se praktični dio vježbe izvodi u mjestu Vranjine, gdje je prema predviđenom scenariju došlo do povećanog obima padavina, što je dovole do naglog povećanja nivo vode, te je došlo do plavljenja kuća, a samim tim i ugrožavanja stanovništva, te je bilo neophodno izvršiti njihovu evakuaciju.

Odmah po dobijanju zadatka Tim FUCZ-e otišao je u selo Vranjine sa 4 plovna vozila i pripadajućom opremom.

Po dolasku na mjesto izvođenja evakuacije, Tim se stavio na raspolaganju komandiru vježbe. Prvi zadatak koji je dobio Tim, odnosio se na pretragu za unesrećenim licima.  Tokom vršenja pretrage nisu pronađena lica kojima je bila potrebna pomoć ili evakuacija. U akciji pretrage učestvovalo je 2 tima i to: tim na skuteru i tim na gliseru.

Po završetku prvog zadatka, uslijedio je odmah drugi zadatak, a koji se odnosio da Tim izvrši ispomoć Timu R.Hrvatske, koji je bio angažovan na evakuaciji lokalnog stanovništva. Tim FUCZ-e, kojeg su sačinjavala 3 člana sa gliserom, odmah je pristupio izvršenju dobijenog zadatka. Po realizaciji datog zadatka u povratku na odredište, Tim FUCZ-e izvršio je evakuaciju i 4 osobe koje nisu bile povrijeđene već pothlađene, te je odmah stupio u kontakt sa medecinskim timom Makedonije, koji se nalazio na obali, radi njihovog prihvata, te dalje medicinske obrade. Na kraju realizacije evakuacije, Tim FUCZ-e zajedno sa Timom R. Hrvatske, evakuisali su ukupno 12 osoba.

Nakon realizacije predviđenih scenarija iz praktične vježbe za dan 01.11.2016. godine, Tim FUCZ-e izvršio je spremanje i pakovanje opreme, nakon čega je izvršen kratak brifing sa komandirom vježbe, te izvršen povratak u bazu kampa, gdje je Tim FUCZ-e imao brifing i analizu vježbe sa direktorom FUCZ-e.

U toku dana 01.11.2016. godine, također, održan je sastanak vođa timova u OSOCC-u, radi obilaska lokacije Plavnica predviđene za demostracijski dan, koji se planira za 03.11.2016. godine.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Dana 01.11.2016. godine, u 14:40 sati, izbio je požar u parku prirode Hutovo Blato, požar je zahvatio trsku i nisko rastinje. Dio požara je ugašen a dio koji je nepristupačan za gašenje zbog močvarnog terena se nadzire i drži pod kontrolom.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Đurđevik imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Šišići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko intervenisala je u naselju Ramadanovci na gašenju požara pomoćnog objekta (štala). Intervencija gašenja požar trajala je 6 sati, u gašenju požara angažovana su tri vatrogasna vozila. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

U naselju Uvorići vatrogasna jedinica općine Visoko ugasila je požar u pilani gdje se zapalio dio potrošnog materijala. Požar je ugašen.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. U naselju Blagići došlo je do klizanja tla nakon čega je ugrožen jedan stambeni objekat.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA  – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Zavidovići.  „A“ tim Tuzla vršio je uklanjanje i uništavanje NUS-a   na području Zeničko-dobojskog kantona u općini Zavidovići.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje Tuzla i Orašje nastavili su  proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge Njive 2“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a na području Grada Sarajeva i to:

– dana, 01.11.2016. godine, u 13:21 sati, primljena dojava od strane Općinske službe civilne zaštite  Općine Ilijaš da se u industrijskoj zoni Luka – Stari Ilijaš,  nalazi jedan NUS.

– dana, 01.11.2016. godine, u 16:21 sati, primljena dojava od strane PS Hadžići da se na lokalitetu Kasetići – Žunovnica,  nalazi jedan NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE