Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.11.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U CRNOJ GORI

Dana 04.11.2016.godine, Tim Federalne uprave civilne zaštite, koji je učestvovao na NATO-vježbi “Crna Gora-2016”, a koja se održavala u vremenu od 31.10. do 04.11.2016.godine,  pod policijskom pratnjom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, uspješno se vratio u Sarajevo, sinoć u 17:40 sati.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara u podrumskim prostorijama porodične kuće, u naselju Babići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara na kotlovnici u privatnoj kući, u naselju Simin Han.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Tim „A“ za uklanjanje NUS-a  obavio je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na radilištima „B“ timova na području općine Kalesija.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje FUCZ-e iz Tuzle i Orašja, nastavili su proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge Njive 2“, u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a dana, 04.11.2016. godine, u 13:15 sati, od Općinskog operativnog centra CZ-e Vogošća, da je u ulici Ugorsko br. 121, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

UPOZORENJE

Nivo upozorenja meteoalarma je Narandžasto za područje Unsko-sanskog kantona i Kantona 10., gdje se očekuju olujni udari juga od 60-75 km/h, u vremenu od 18:00 do 23:59 sati.

Nivo upozorenja meteoalarma je Žuto za područja Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se u večernjim satima očekuju udari juga od 45-50 km/h.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE