Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI                            

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u Vrapčićima i Blagaju.

 Tuzlanski kanton

 Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine  Srebrenik imala je intervenciju na gašenju sijena, u naselju Lisovići. Požar je lokalizovan i ugašen.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu od strane građana da se u ulici Kralja Tomislava na br. 2. nalazi eksplozivno sredstvo.

Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena  uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Kanton Sarajevo

 Općina Novi Grad.  Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu od službenog lica BH MAC-a, da je u ul. Smaje Šikala br.62, pronađeno nekoliko ručnih bombi.

Informacija o pronalasku eksplozivnih sredstva proslijeđena  uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Srednjo-bosanski kanton

 Općina Kiseljak. Primljena informacija o pronalasku nepoznatih eksplozivnih sredstava u mjestu Azapovići, te jedna prijava o pronalasku ručne bombe u mjestu Gunjače.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstva proslijeđene  uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Količine padavina za protekla 24 sata izmjerene u 07:00 sati na meteorološkim stanicama (l/m2): Gradačac 14; Prijedor 12; Doboj i Sanski Most 10; Rudo 8; Bihać 7; Nevesinje 6; Bosanski Novi i Zenica 3; Banja Luka, Sokolac i Zvornik 2; Bosanska Gradiška, Srebrenica i Tuzla 1.

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm za područje: Unskosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Kantona 10 i Sarajevskog kantona gdje se očekuje grmljavina.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE