Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.05.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju od 07:56 do 14:40 sati na lokaciji Hrgar, gdje je gorjelo smeće na deponiji.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 10:15 do 10:50 sati, u Dračevu gorjelo smeće i trava,

– od 11:45 do 12:25 sati, u Gabela polju gorjelo smeće.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju od 16:50 do 18:30 sati na lokalitetu Stupišta, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju manjeg požara u stanu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašanju požara na deponiji smeća.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Bukinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije na gašenju požara i to: jedna na gašenju zapaljenog smeća i kabastog otpada i jedna na gašenju zapaljene plinske boce u šupi u privatnom stambenom objektu.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je tri  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava, i to:

– od Policijske stanice Hadžići, da se u njihovim prostorijama  nalazi više komada municije, koja je pronađena pored kontejnera sa smećem na lokalitetu Hadžića,

– od Policijske stanice Trnovo, da je na lokalitetu Rakitnice pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo,

– od Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da je pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo na lokalitetu Brezovače.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Gornja Večerska pronađena granata.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Posavski kanton

Općina Orašje. Na području općine Orašje pronađena su i uklonjena sljedeća ubojna eksplozivna sredstva: minobacačka mina M74, strela 2 M Zin-2M, RB- M57 projektil M80,  tromblon kumulativni M60 i dvije ručne bombe ratne proizvodnje.

Sredstva su smještena u magacin do sticanja uslova za uništenje

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava:

– od Općinske službe civilne zaštite Teočak, da je pronađeno 6 ručnih bombi,

– od Općinske službe civilne zaštite Gračanica, da je pronađena ručna bomba,

– od Općinske službe civilne zaštite Sapna, da je pronađen tromblon 60 mm kod puta Goduš – Rastošnica.

O primljenim  informacijama obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm  za područje cijele BiH zbog očekivanih pljuskova sa grmljavinom.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE