Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.09.2019.2019.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRES

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik U protekla 24 sata služba civilne zaštite Srebrenik zaprimila je 24 prijave o pričinjenoj šteti od zemljotresa koji je zahvatio područje grada Srebrenika dana 30.08.2019.godine, od čega 23 prijave na stambenim i jedna na privrednom objektu firme „SISTEMATIK“ DOO, naselje Previle.


POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 09:55 do 12:05 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Rodoču,

– od 14:55 do 15:25 sati, na Bišću Polju gorjela trava i rastinje,

– od 16:55 do 17:55 sati, u naselju Bačevići – Jasenica gorjela trava i rastinje,

– od 20:55 do 21:50 sati, u krugu vojarne u Bačevićima gorio objekat.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju od 07:40 do 08:50 sati u Dretelju, gdje je gorio dio šume i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 12.05 do 15:00 sati, u Ćerinskom polju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 02:35 do 06:05 sati, u Tepčićima gorjela šuma, trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju od 13:00 do 13:50 sati. Gorjela trava i nisko rastinje kod sela Dobrovo.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju od 14:05 do 17:30 sati na lokaciji Bačnik, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju od 18:25 do 19:30 sati u mjestu Vrabač, gdje je gorjela borova šuma na površini od oko 50 m2.

Prema informaciji iz Operativnog centra  CZ općine Konjic, požar na planini Visočici  je  lokaliziran.

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Na širem šumskom području Kologaj, na tri različite lokacije došlo je do požara. Najopasnija situacija je bila kod šumske kuće, gdje je vatrena stihija prešla preko suhe trave i niskog rastinja te ušla u visoku šumu. Pripadnici Vatrogasnog društva Tomislavgrad uspješno su ugasili sva tri požara.

Grad Livno. Dana 02.09.2019.godine, u selu Guber došlo je do požara u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je prijetio da se proširi i na obližnje groblje. Intervencijom Vatrogasnog društva Livno požar je ugašen oko 15:50 sati.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški.  Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je od 15:30 do 16:30 sati intervenciju na gašenju požara između naselja Grabovnika i Otoka, gdje je gorjela trava i trska na površini od oko 2.000 m2. Požar je gasilo pet vatrogasaca sa dva vozila.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 15:45 do 17:00 sati u Dragićini, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na površini od oko 2.500 m2.  Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:00 do 21:00 sati u Tihaljini, kod crkve, gdje je gorjela divlja deponija otpada a požar se proširio i na obližnju šumu. Opožareno je oko 3.000 mpovršine.  Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Š.Brijeg imala je šest intervencija na gašenju požara  i to:

– od 12:30 do 15:30 sati u Mokrom, gdje su gorjeli nisko rastinje i otpad a bile su ugrožene i kuće. Opožareno je oko 20.000 mpovršine.  Požar je gasilo sedam vatrogasaca sa tri vozila,

– od 15:30 do 16:20 sati u Turčinovićima, u polju, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na površini od oko 50.000 m2. Požar je bio aktivan prije nego su vatrogasci izišli na teren jer su gasili drugi požar. I u ovom požaru su bile ugrožene kuće.  Požar je gasilo sedam vatrogasaca sa tri vozila,

– od 15:00 d0 17:00 sati u Mostarskom Blatu, gdje je gorjela trava na površini od oko 20.000 m2.  Požar su gasila četiri vatrogasaca sa jednim vozilom,

– od 17:00 do 18:15 sati na Brijegu-Grabovina, gdje je gorio otpad.  Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:00 do 19:30 sati u Kočerinu, gdje su gorjeli šuma i nisko rastinje na površini od oko 3.000 m2.  Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:30 do 20:00 sati u Brijegu-Grabovini, gdje se požar ponovo aktivirao.  Požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju od 16:00 do 19:30 sati u Bešlića Docu-Zagorje, gdje gorjeli šuma i nisko rastinje na površini od oko 10 ha. Teren na kom je požar gorio je nepristupačan i kiša je pripomogla da se ugasi. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski  kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Brezik. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Bosne Srebrene, gdje je gorio autobus. Požar je ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju i voćnjaku u naselju Živčići, Đurđevik. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 16:17 do 18:13 sati u mjestu Tromeđa, gorio pomoćni objekat (štala),

– od 16:43 do 18:27 sati u mjestu Pivnica, gorio pomoćni objekat (štala).

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Rujev Do, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu, koji je izbio usljed udara groma u naselju Čatići. Nije bilo povrijeđenih, pričinjena je manja materijalna šteta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje   intervencije na gašenju zapaljenih  automobila.


VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Tokom proteklog dana nastavljene su aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području koje su se odnosile na pročišćavanju zatrpanih kanala i vodotoka, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina i odvoz otpada. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području.

Od strane PVJ Tešanj  vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina. Tokom dana, prema prijavama je izvršeno ispumpavanje vode iz 4 bunara.

Općinske komisije za procjenu šteta su stalno na terenu, te su u skladu sa prijavama vršile popis.

Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 548 prijava po svim vrstama šteta. Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: vlažni. Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: vlažan. JP “RAD” d.d. Tešanj započelo je aktivnosti na vraćanju instalacija vodovoda na mostu, na rijeci Usori u Jelahu. Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će u periodu od 22.08.2019. godine do 13.09.2019. godine na dionici regionalne ceste RP-474  Tešanj- Prnjavor – lokacija novi most na rijeci Usori u Jelahu (most Lejle Mulalić), dolaziti  do usporenog odvijanja saobraćaja, regulisanog prometom  jednom saobraćajnom trakom. Lokalni putevi: vlažni. Saobraćaj se odvija po vlažnim  putevima i bez posebnih ograničenja.


OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Zbog nevremena, od 14:10 sati bez napajanja je TS Kneževići.

Grad Cazin. Zbog nevremena, od 05:21 sati u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Sedra.

Općina Sanski Most.  Zbog nevremena, od 18:48 sati u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Gredar.

Radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I daljeDVD Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u M.Mošunj.


UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA  

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Ilidža, Novi Grad, Kladanj i gradova Goražde i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 7 eksplozivnih sredstava i 223 komada municije kalibra 7.9 mm. Također, tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava na području općine Ilijaš uništio je na licu mjesta jedno eksplozivno sredstvo.


POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.


FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje cijele BiH, zbog očekivane grmljavine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE