Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:30 do 12:30 sati, natapanje vodom na deponiji smeće Ada, zbog pojave dima,

– od 13:15 do 14:50 sati, na Crnom Brdu iznad Hutova Blata, gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 11:55 do 12:55 sati na lokalitetu Poplat, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatgrogasna jedinica općine  Velika Kladuša imala je manju intervenciju na gašenju trave u ulici Šabića put.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Ljubuški ugasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Grabovo Vrilo u vremenu od 17,50 do 20,00 sati. Opožareno je oko 1 ha trave, niskog rastinja i šume. U intervenciji gašenja učestvovala su tri vatrogasca sa jednom vatrogasnom cisternom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara elektroinstalacija u stambenom kompleksu Makovi.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je od Općinske službe civilne zaštite informaciju  o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetu Osenik – Pazarić.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. U toku proteklog dana, od strane ronilaca iz Češke Republike iz rijeke Une, na lokaciji „Crno jezero“ izvađen je sljedeći NUS:

– Granata 10 cm……………………………………6 kom

– Granata  7,5 cm…………………………………..1 kom

– Minobacačka mina 82mm……………………….1 kom

– Minobacačka mina 81cm………………………..1 kom

– Minobacačka mina 5cm………………………  10 kom

– Tromblonska mina kum………………………….1 kom

– Ručne bombe……………………………………..4 kom

– Metak 7,62mm…………………………………… 8 kom

– Metak 12,7 mm……………………………………1 kom.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. „A“ Tim Federalne uprave civilne zaštite vršio je izuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Kalesija.

Pripadnici deminerskih timova Tuzla „B“ i Orašje „B“ nastavili su proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija. Mašinsku potporu na uklanjanju porušenih objekata na deminerskim zadacima pruža im PLANT Tim Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE