Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio krov zgrade, u ul. Bosne Srebrene.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio otpad, u krugu Koksare.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je deset intervencija na gašenju požara od kojih su značajnije sljedeće:

– od 07:40 do 08:25 sati, u Vrapčićima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:35 do 11:00 sati, u Sjevernom logoru gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:50 do 14:25 sati, u Pologu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:00 do 14:25 sati, u Bišću polju gorjela  trava i nisko rastinje,

– od 16:10 do 16:35 sati, u Liska ulici gorjela devastirana kuća,

– od 16:20 do 17:20 sati, u Raštanima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:10 sati, na Kočinama gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:20 do 23:50 sati, u Zaliku gorjela trava.

– Noćas oko 00:50 sati, izbio je požar u Raštanima, u skladištu preduzeća „Autoprevoz“, gdje je gorjela deponija guma i rezervnih djelova za autobuse. Požar je  lokalizovan, ali je dio vatrogasne jedinice na terenu kako bi nadgledali požarište. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Na području općine u toku jučerašnjeg dana bilo je više požarišta otvorenog prostora, od čega: u Vaganu od 19:15 do 21:00 sati, na lokalitetu Knešpolje-Gradac od 19:50 do 22:00 sati, u Mostarskom Blatu od 21:00 do 23:00 sati, i ponovno u Knešpolje-Gradac, gdje se požar ponovno aktivirao u vremenu od 02:00 do 04;00 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje. Sve požare su gasili pripadnici vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega.

Zatim su pripadnici vatrogasne jedinice Široki Brijeg gasili požar otvorenog prostora na lokalitetu Mokro, u vremenu od 13.30 do 16.10 sati. Opožareno je do 1.ha trave i niskog raslinja.

– U 13.15 sati, imali su intervenciju gašenja požara otvorenog prostora na lokalitetu Knešpolje, gdje je zbog nepristupačnosti terena gašenje bilo otežano. Vatrogasci kontrolišu požarište čuvanjem rubova istog. Na terenu je šest vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne.

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški ugasili su četiri požara otvorenog prostora koji su zahvatili manje površine trave, niskog rastinja i šume.

Općina Posušje. Pripadnici vatrogasne jedinice Posušje gasili su požar otvorenog prostora u vremenu od 16.30 do 18.30 sati, na lokalitetu Vir. Opožareno je oko 1.ha trave i niskog rastinja. Uzrok navedenog požara je paljenje korova od strane mještana, i širenje vatre na okolne površine.

ELEKTRO SNABDIJEVANJE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Iz Elektro-privrede Herceg Bosne, obavještenje da je zbog požara na deponiji guma i rezervnih djelova u preduzeću „Autoprevoz Mostar“, u naselju Raštani, došlo do preventivnog isključenja el. energije, usljed čega djelovi naselja Orlac i čitavo naselje Raštani, do daljnjeg neće imati napajanje el.energijom.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Dana 03.9.2016.godine, u 11:46 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Policijske stanice Vogošća, da je u ulici Mitra Šućura, do br. 59, pronađena ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u narednom periodu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Hercegovačko-neretvanski kanton

Za područje HNK-a dana 04.09.2016.godine, od 14:00 sati, do 04.09.2016.godine, do 16:00 sati, nivo upozorenja meteoalarma je  ŽUTO ili ekstremno visoka temeperatura.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE