Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.03.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton 

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjestu Mali Radić.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Didovići, gdje je gorio dimnjak.

Općina Buzim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestu Police.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara  i to:

 • u mjestu Polje, gdje je gorjela trava,
 • dvije intervencije u mjestu Podgredina, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u mjestu Osredak, gdje je gorjela borova šuma,
 • u mjestu Krivaja-Liskovac, gdje je gorjela šuma i nisko rastinja.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervencije na gašenju požara  i to:

 • u mjestu Sanica, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u mjestu Zgon, gdje je gorio drveni elektro stub.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u mjestu Hrustovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u mjestu Novo Naselje, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervencije na gašenju požara  i to:

 • u mjestu Mehurovića Glavica, gdje je gorjela šuma i trava,
 • u mjestu Keserovića Brdo, gdje je gorjela trava,
 • u mjestu Marijina Glavica, gdje je gorjela šuma i trava.

Zeničko-dobojski kanton 

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara  u mjestima Klopče i Raspotočje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara u naselju Željeznička stanica i Autobuska stanica, gdje su gorjeli dimnjaci.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imla je intervenciju na gašenju požara u naselju Čekrekćije i Ljetovik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. 

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Bašagi, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje. 

Tuzlanski kanton 

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervencije na gašenju požara u naselju Hrgovi Donji i Krečane Donje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara u naselju Jasenica, gdje je gorjela šuma, te intervenciju u naselju Falešići, gdje je gorjelo niko rastinje.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Požarnica i Kukarići, gdje je gorjelo nisko rastinje, te u naselju Breške, gdje je gorjela stara muzička škola.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervencije na gašenju požara u naseljima Šarenjak i Suha, gdje je gorjelo niskog rastinje.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine  Lukavac imala je intervencije na gašenju požara u naselju Milino Selo i Grič – Orahovica , gdje je gorjelo nisko rastinje, te jednu intervenciju u blizini fabrike Soda, gdje je gorjela deponija sa otpadom.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću i jedanaest manjih intervencija.

Veća intervencija bila je dana 01.03.2020.godine, u 16:45 sati kada je došlo do požara u privatnoj kući, u ulici Sulejmana Zolja br.42 općina ( Stari Grad). U gašenju požara učesvovalo je 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Požar je likvidiran u 17:13 sati. U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba. 

 Srednjo-bosanski kanton

 Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Podastinje, gdje je gorijela garaža i privatno motorno vozilo.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 2.3.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik.

O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Narandžasti meteoalarm za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje se očekuju kišne padavine od 30 – 60 l/m2.

  OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE