Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.02.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je  intervenciju na gašenju požara trave, u mjestu Suvaja.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i trave, u mjestima: Sanska brda, Hrustovo, te Brajića Tavan.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Bukovača, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je četiri intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestima: Donja Krakača, Kličići, Liskovac, te Šturlić.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

  • od 17:35 do 18:40 sati, u Blagaju, gdje je gorio otpadni materijal, te
  • od 18:35 do 18:50 sati, u ulici Kneza Višeslava, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u vremenu od 15:09 do 17:10 sati, u mjestu Zibeli.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Novi Travnik, imala je jednu intervenciju na lokalitetu Nević Polja, gdje je gorjela vikendica. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Teritorijalna vatrogasna jedinica općine Travnik, imala četiri intervencije, na lokalitetima Ovnak Han Bila, Ovčarevo i Kalibunar na kojima je gorjela suha trava i nisko rastinje, te na lokalitetu Gluha Bukovica, gdje je gorio veći dio spratnog dijela objekta. Požari su ugašeni.

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Bugojno, imalo jednu intervenciju na lokalitetu Gaj, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Dobrovaljno vatrogasno društvo Vitez, imalo jednu intervenciju na lokalitetu G. Večeriska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–     u naselju Crkvice, gdje je gorio pomoćni objekat (šupa), te

–     u ulici Mehmeda Spahe, gdje je gorjelo drvo i nisko rastinje.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, u naselju Hrasno i na površinskom kopu Vrtilište.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Brda u Gračanici. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Brnjičani. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 12 manjih intervencija i to: pet na gašenju požara niskog rastinja, tri na gašenju požara dimnjaka na kućama, jednu na gašenju automobila, te tri na gašenju otpadnog materijala.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE