Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području Federacije  Bosne i Hercegovine (FBiH) u Sarajevu je juče (1. april) održana 12. vanredna sjednica i 3. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojim je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

 

Na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici FŠCZ, je upoznat sa Informacijom o poduzetim aktivnostima kantonalnih, općinskih i gradskih štabova civilne zaštite na iznalaženju adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne poštuju mjere izolacije izrečene od nadležnih organa u skladu sa Preporukom od 24.3.2020 godine.  Prostore za smještaj i izolaciju lica za koja se utvrdi da ne postupaju u skladu sa mjerama izolacije izrečenim od nadležnih organa odredilo je 45 općina/gradova na području Federacije BiH. U tim prostorima može se osigurati smještaj za oko 1743 lica. Na osnovu zahtjeva upućenih FŠCZ koji su razmatrani na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici, na juče održanoj 3. hitnoj elektronskoj sjednici donijete su naredbe o dodjeli neophodne zaštitne opreme i sredstava (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i kreveta sa madracima za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i još 16 vladinih organizacija i uprava, institucija, zavoda, i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti u aktivnostima zaustavljanju širenja pandemije korona virusa (Covid -19) na području Federacije BiH. U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH i potrebe za izdvajanjem dodatnih sredstava za nabavku materijala i opreme, FŠCZ je na 3. hitnoj elektronskoj sjednici donio novu Odluku za nabavku materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini u ukupnom iznosu do 7.000.000 KM koja je upućena na davanje saglasnosti Vladi FBiH. Razmatrana je i potreba za donošenje privremenih mjera o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina u dijelu u kome bi se osobama starijim od 65 godina, nastanjenim na području FBiH, omogućilo podizanje penzija u bankama i potrebna kupovina uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i propisane socijalne distance, zbog čega je zatraženo mišljenje Ministarstva zdravstva FBiH.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BIH: 238 potvrđenih slučajeva;

Lokalna transmisija na području šest kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.

Ukupno evidentirano 10 smrtnih slučajeva.

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 01.04.2020.

Kantoni Broj testiranih Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 91 20 2
Posavski kanton 11 1
Tuzlanski kanton 509 39 1
Zeničko-dobojski kanton 118 29
Bosansko-podrinjski kanton 129 6
Srednjobosanski kanton 86 13 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 443 67 3
Zapadnohercegovački kanton 75 30 2
Kanton Sarajevo 322 33 1
Kanton 10 16 0
Federacija BiH 1800 238 10

 

Kanton Sarajevo

Danas je održana sjednica Štaba na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Štab je posebnu pažnju, posvetio razmatranju naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, kojom je naređena prinudna izolacija za svaku osobu koja ne poštuje mjeru izolacije, te zaduženi kantonalni štabovi civilne zaštite da u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstva zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije i kantonalnim inspekcijskim organima osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba koja ne poštuju mjeru izolacije. U cilju realizacije naredbe u zadatom roku, na sjednici je dogovoreno da se u toku sutrašnjeg dana u saradnji sa navedenim kantonalnim organima, Vladom Kantona Sarajevo i općinskim načelnicima s područja Kantona Sarajevo, treba odlučiti u koji objekat će se smještati osobe kojima bude naređena prinudna izolacija, kako bi se mogle poduzeti aktivnosti na stvaranju neophodnih uslova u tom objektu za boravak osoba koje krše mjeru izolacije.

Članovi Štaba su upoznati da se naredba  koja se odnosi na pojačanu dezinfekciju objekata i javnih površina u Kantonu Sarajevo kontinuirano provodi Služba za veterinarske poslove u koordinaciji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom i općinskim štabovima civilne zaštite, te da je počela realizacija naredbe vezane za dostavljanje lijekova osobama starijih od 65 godina koje žive same i  koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Štab, je također, dogovorio mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti da bi se u što kraćem roku izvršila nabavka odobrenih količina zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji objekata i javnih površina na području Kantonu Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 15 osoba  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. U skladu sa vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana nastavljene su aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica na području Općine Stari Grad. Volonteri Općinske organizacije Crvenog križa su izvršili četiri dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. U toku jučerašnjeg dana uposlenici KJKP Rad izvršili su dezinfekciju  Migracionog centra u Blažuju. U skladu sa naredbom Štaba izvršena je jedna dostava lijekova osobi starijoj od 65 godina koja nema bližnjeg srodnika da se brine o njoj.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.  Općina Hadžići JE Domu zdravlja Hadžići uručila zaštitne maske. Nastavljena je akcija podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama osobama koje su u stanju socijalne potrebe. U skladu sa naredbom Štaba izvršene su tri dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite je uputio inicijativa Federalnoj upravi civilne zaštite za pojašnjenje naredbe koja se odnosi na zabranu kretanja, odnosno mogućnosti izdavanja potvrda osobama koje imaju potrebu za kretanje kao što je smrtni slučaj.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa naredbom Općinskog štaba civilne zaštite kontinuirano se provode aktivnosti na nabavci neophodne zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. U toku jučerašnjeg dana aktivnosti nekoliko udruženja građana su podijeli devet paketa sa prehrambenim artiklima osobama koje u stanju socijalne potrebe, kao i 100 komada zaštitnih maski građanima i 50 komada zaštitnih maski Domu zdravlja Vogošća.  Aktivisti Crvenog križa Vogošća su u toku jučerašnjeg dana dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, podijelili 60 komada zaštitnih maski i 100 komada zaštitnih rukavica za korisnike javne kuhinje i ostale građane, te izvršili jednu dostavu lijekova osobi starijoj od 65 godina koja nema bližnjeg srodnika da se brine o njoj.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo,  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 157 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Maglaj. Stanje redovno, u samoizolaciji  650  lica, timovi za kontrolu izvršili obilazak istih, 1 lice nepoštivanje izolacije.

Općina Vareš. Provode se mjere zaštite od koronavirusa. Vrši se dezinfekcija javnih površina i  javnih objekata. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji i u stanju potrebe.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 406 osoba, a period samoizolacije je završio za 48 osoba. Novih u samoizolaciji je 38. Jučer su poslana 2 uzorka na analizu i isti su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.

Od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra Doma zdravlja Tešanj.

Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine, kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Takođe je na snazi  i naredba Federalnog štaba civilne zaštite kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na cijelom prostoru Federacije BiH.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00, a zabilježen je 1 prekršaj  po pitanju kršenja samoizolacije .

Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. U skladu sa tim Policijska stanica Tešanj će i dalje vršiti kontrole kretanja ljudi na ovom području u cilju smanjenja mogućnosti prijenosa zaraze.  Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu.

Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, dužni su preduzeti redovne i vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica  i Dolac-Ul. Patriotske Lige-Simetrale).

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana, prema ranije izdatom naredbom Općinskog štaba CZ Tešanj izvršila dezinfekciju 46 poslovnih objekata površine 2710 m2.

U slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754.

Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite).

Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa.

Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK

U posljednja 24 sata operativni centar je  zaprimio 4 prijave građana u vezi sa korona virusom COVID-19, a odnosile su se na nepridržavanje mjere samoizolacije,rada ugostiteljskog objekta, nepoštivanje mjere zabrane izlaska starije osobe, te prijava za jednu osobu  sumnjivu na korona virus. Urađena su i 2 sanitarna upitnika za osobe koje nemaju prebivalište na području HNK/Ž.

Grad Mostar. Za smještaj lakših i srednje teških oboljelih lica od korona virusa COVID 19, Grad Mostar je odredio objekat Policijske akademije-kamp Rodoč, sa kapacitetom od 100 kreveta.

Grad Čapljina. Gradski štab CZ-e Čapljina na sjednici održanoj dana 30.03.2020g.donio je odluku da se na prostoru grada Čapljine za potrebe izolatorija stave u funkciju: objekat „Storija“ u Tasovčićima i objekat „Regina de lap ace“ u Zvirovićima.

Tokom noći od 20:00 do 22:30 sati izvršena dezinfekcija javnih površina i saobraćajnica u gradu.

Općina Čitluk. Sportska dvorana osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku i novoizgrađeni objekt staračkog doma u Bijakovićima, su određene za potrebe osiguranja izolatorija za lakše i srednje teške oboljele od COVID19.

Općina Konjic. Naredbom štaba CZ, Konjic od 24.03.2020. godine, naređeno je da firma „Bujice“d.o.o. ustupi objekat „Motel“ Konjic, u svrhu smještaja osoba sa lakše i srednje teškom kliničkom slikom COVID-a 19.

Sanitarni inspektor je izdao 126 rješenja:

-16 rješenja za pozitivne na koronavirus, 43 rješenja za osobe doputovale iz inozemstva u općinu Konjic, od toga 40 rješenja je isteklo,a 3 su još na snazi.

– 67 rješenja o samoizolaciji (kontakti sa pozitivnim i kontakti sa kontaktom),od čega je 59 rješenja isteklo, a 8 rješenja je još na snazi.

– 31.03.2020g. izdato je 10 rješenja o samoizolaciji.

– 01.04.2020g. izdato 61 rješenje o samoizolaciji i 6 rješenja za pozitivna lica na COVID-19. Ukupno izdato 203 rješenja.

Dana 31.03.2020g. izdata su 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog kršenja samoizolacije od strane sanitarnog inspektora.

Dana 31.03.2020g. izdata su 2 prekršajna naloga zbog rada 2 ugostiteljska objekta, u vrijeme naredbe o zabrani, od strane tržišnog inspektora.

Općina Stolac. Općinski štab CZ-e Stolac, za smještaj lakše i srednje teških oboljelih lica od koronavirusa COVID 19 odredio objekat Motel Vila Ragusa, u ul.Kralja Tomislava b.b. sa mogućim kapacitetom prijema od 16+20 osoba i objekat Sportske dvorane, kapaciteta 60 osoba.

Općina Neum. Općina Neum je osigurala 1 sprat hotela „Stela“ u Neumu, sa 15 soba u slučaju potrebe za smještaj lakše i srednje teških oboljelih od koronavirusa.

Nije bilo kršenja mjera samoizolacije.

Općina Jablanica. Dana 01.04.2020. godine, Općinski štab civilne zaštite, je usmjerio svoj rad na pojavu prvog slučaja oboljelog od COVID 19. U toku dana se radilo na čišćenju prostora Doma samaca, koji je određen za izolatorij oboljelih od COVID-a 19. Vršeno je uređenje novih prostorija za potrebe izolatorija,čime će se steći uslovi za smještaj dodatno oko 15 kreveta.

Dana 01.04.2020. godine, u 10:30 sati, broj osoba u izolaciji je bio 35, jedna osoba je pozitivna na COVID 19, ispunjeno je 16 novih upitnika.                                                                          Ukupan broj osoba u izolaciji  iznosi 51.                                                                                                                                                             Djelatnici PS Jablanica, izvršili su 17 kontrola samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Nije bilo kršenja zabrane kretanja.

Općina Prozor-Rama. Općinski štab CZ-e Prozor Rama, odredio je objekte Ekonomija (do 40 osoba) i objekat Dom za stare i nemoćne osobe na Šćitu (do 80 osoba), za smještaj lakše i srednje teških oboljelih lica od korona virusa.

Dana 01.04.2020 godine, djelatnici PS Prozor-Rama, izvršili su provjeru 92 osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdila da se 91 osoba pridržava mjera, dok je 1 osoba prekršila samoizolaciju te sačinjena sl.zabilješka i upućena sanitarnom inspektoru.

U protekla 24 sata prijavljene su 3 osobe koje su stigle iz inozemstva, te će istima tokom dana biti izrečena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva na području naše općine je 294.

Trenutno se na području općine pod zdravstvenim nadzorom samizolacije nalazi 124 osobe.

Općina Ravno. Za potrebe Doma zdravlja Ravno, određuje se Lovački dom u Ravnom, kao mjesto za osobe oboljele od COVID 19, a koje imaju prebivalište na prostoru općine Ravno.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa (COVID19): Testirano je 11. osoba od kojih su 2. osobe pozitivne (1 osba izljećena i 1 osoba aktivan slućaj)

Osobe stavljene u samoizolaciju:  476.

Izašlo iz samoizolacije: 306 osoba, u samoizolaciji se nalazi 170 osoba.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, juče, 01.4.2020 godine u 10.00 sati, u izolaciji se nalazilo 3508 osoba. Broj zaraženih osoba  je 43.

 

Srednjobosanski kanton

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu, je putem kantonalnog operativnog centra    prikupila podatke o adekvatnom prostoru za smještaj i izolaciju osoba za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrećenim mjerama izolacije,te iste dostavila FŠ,KŠ i Vladi KSB.

U tijeku su aktivnosti na organiziranju alternativnih smještajnih kapaciteta u svim  općinama.

Sve aktivnosti se provode u skladu sa naredbama FŠ i KŠ CZ.

 

Zapadnohercegovački kanton

U Zapadnohercegovačkom kantonu,  potvrđena još 2 slučaja zaraze koronavirusom, jedan u Širokom Brijegu i jedan u Posušju. Evidentirano je u Širokom Brijegu (15), u Grudama (4) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su dvije osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 23.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 15 4 4 0 23
Umrlih 1 1 0 0 2

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 963 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana, 01.04.2020. godine, na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, testirano je 23 lica na COVID-19. Rezultati testiranja se očekuju tokom današnjeg dana. Ukupan broj pozitivnih na korona virus na području Bosansko-podrinjskog kantona je 6.

Ukupan broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji je 54.

 

Unsko-sanski kanton

Na Infektivnom odjelu u KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, nalazi se 13 pacijenata. Pet pacijenata je pozitivno, a za ostale se čeka nalaz. Dva pacijenta su smještena  u jedinicu intenzivnog liječenja, a ostalih 11 pacijenata je na odjelu.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, 15 novih osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji.

Prema informacijama iz MUP-a HBK, bilo su dva prekršaja Zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Djelatnici MUP-a HBK, su izvršili 76 kontrola osoba u samoizolaciji, te utvrdili da nije bilo prekršaja samoizolacije.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:05 do 14:20 sati, u mjestu Bašagići, gdje je gorjela je šuma.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Šehovac, od 20:00 do 21:50 sati, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i mlada borova šuma.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na şapiranju i dezinfekciji na 4 lokacije u gradu.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala, ten a dezinfekciji ulica u gradu.

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Tešanj, imala je intervenciju na gašenju požara na dimnjaku, na lokalitetu Karamutovi, kojom prilikom nije prouzrokovana materijalna šteta.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je četiri intervencije na gašenju požara od i to:

  • od 07:10 do 07:35 sati, na Mazoljicama, gorio otpadni matrijal,
  • od 19:20 do 20:25 sati, u Salakovcu, gdje je gorjelo nisko rastinje i otpadni materijal,
  • od 21:01 do 22:10 sati, u Ortiješu, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
  • od 22:14 do 22:52 sati, na Tekiji, gdje je gorjela sportska kladionica.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala, u mjestu Gabela.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je četiri intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Gradina, Vionica, Gradinići i Podgreda.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Trga oslobođenja, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je jednu intervenciju u naselju Bistrac, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu manju intervenciju.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području općine Jablanica i grada Gradačac timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 1 eksplozivno sredstvo i 71 komad municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm. Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm za područje Federacije Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih niskih temperatura do – 4oC, osim Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je na snazi Zeleni meteoalarm.

 

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica -8; Ivan Sedlo i Sokolac -7; Drvar -5; Bihać, Jajce, Livno, Prijedor i Sanski Most -4; Banja Luka, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zenica -3; Grude, Široki Brijeg i Zvornik -2; Bijeljina i Stolac -1; Doboj, Gradačac i Trebinje 1; Neum 4; Mostar 5°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941Pa, za 1hPa je manji od normalnog i opada.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE