FUCZ isporučila medicinska zaštitna sredstva i opremu za 17 zdravstvenih ustanova, vladinih organizacija, uprava, institucija i zavoda na području FBiH

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu isporučeno je na korištenje 155 kreveta i po isto toliko madraca i posteljine, a Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 10 (Livno) 30 kreveta i isto toliko madraca. Medicinska zaštitna sredstva i oprema isporučeni su: BH Pošti (2.000 pari rukavica i 2.000 maski), Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (po 2.000 rukavica i maski), Federalnoj upravi policije (po 2.000 rukavica i maski, 100 litara dezinfekcionog sredstva i 200 zaštitnih naočala), Federalnom zavodu za statistiku (po 200 rukavica i maski), Hrvatskoj pošti Mostar (po 1.000 rukavica i maski), Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (po 100 rukavica i 100 maski i 10 litara dezinfekcionog sredstva), SOS dječijem selu BiH (po 500 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Sudskoj policiji (po 500 rukavica i 500 maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (po 500 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Vrhovnom sudu Federacije BiH (po 50 rukavica i maski i 10 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu Bakovići (po 2.000 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu DRIN (po 2.000 rukavica i 2.000 maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu Hum (po 300 rukavica i maski i 20 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić (po 1.000 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva) i Zavodu za tranfuzijsku medicinu FBiH (po 150 rukavica i maski).

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) juče su isporučili medicinska zaštitna sredstva i opremu (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i krevete sa madracima Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i za još 16 vladinih organizacija, uprava, institucija, zavoda i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti u aktivnostima zaustavljanju širenja pandemije korona virusa (Covid -19) na području Federacije BiH.

Ovoj isporuci prethodili su zahtjevi Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ) koji su razmatrani na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici, pa je istog dana na 3. hitnoj elekronskoj sjednici FŠCZ donijeto 17 naredbi o dodjeli neophodne medicinske zaštitne opreme, sredstava i kreveta sa madracima a za realizaciju naredbi, odnosno isporuku zadužena je FUCZ.

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu dan isporučeno je na korištenje 155 kreveta i po isto toliko madraca i posteljine, a Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 10 (Livno) isporučeno je 30 kreveta i isto toliko madraca.

Medicinska zaštitna sredstva i oprema (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) isporučeni su: BH Pošti (2.000 pari rukavica i 2.000 maski), Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (po 2.000 rukavica i maski), Federalnoj upravi policije (po 2.000 rukavica i maski, 100 litara dezinfekcionog sredstva i 200 zaštitnih naočala), Federalnom zavodu za statistiku (po 200 rukavica i maski), Hrvatskoj pošti Mostar (po 1.000 rukavica i maski), Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (po 100 rukavica i maski i 10 litara dezinfekcionog sredstva), SOS dječijem selu BiH (po 500 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Sudskoj policiji (po 500 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (po 500 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Vrhovnom sudu Federacije BiH (po 50 rukavica i maski i 10 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu Bakovići (po 2.000 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu DRIN (po 2.000 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu Hum (po 300 rukavica i maski i 20 litara dezinfekcionog sredstva), Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić (po 1.000 rukavica i maski i 50 litara dezinfekcionog sredstva) i Zavodu za tranfuzijsku medicinu FBiH (po 150 rukavica i maski).