Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi FUCZ nastavili su sa sistematskom dezinfekcijom gradova na području Federacije BiH. Sinoć su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa dvije mašine izvršili dezinfekciju u Općini Čitluk. Dezinfikovali su javne površine u gradu i u Međugorju. Aktivnosti su počele u 20:00 sati kada je i zabrana kretanja za građane. Podršku timovima FUCZ pružali su i vatrogasci iz Čitluka. Nakon završene dezinfekcije na području Općine Čitluk, timovi FUCZ ove aktivnosti nastavili su i u Zapadnohercegovačkom kantonu i izvršili dezinfekciju jednog dijela gradske jezgre Ljubuškog.

 

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) juče su isporučili medicinska zaštitna sredstva i opremu (rukavice, maske, dezinfekciona sredstva, zaštitne naočale) i krevete sa madracima Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i za još 16 vladinih organizacija, uprava, institucija, zavoda i drugih pravnih lica koja su od izuzetne važnosti u aktivnostima zaustavljanju širenja pandemije korona virusa (Covid -19) na području Federacije BiH.

Ovoj isporuci prethodili su zahtjevi Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ) koji su razmatrani na jučerašnjoj 12. vanrednoj sjednici, pa je istog dana na 3. hitnoj elekronskoj sjednici FŠCZ donijeto 17 naredbi o dodjeli neophodne medicinske zaštitne opreme, sredstava i kreveta sa madracima a za realizaciju naredbi, odnosno isporuku zadužena je FUCZ.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 276 potvrđenih slučajeva;

– Lokalna transmisija na području šest kantona: Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona.

– Ukupno evidentirano 12 smrtnih slučajeva.

 

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 02.04.2020.godine,

 

Kantoni Broj testiranih Ukupan broj slučajeva Broj umrlih
Unsko-sanski kanton 91 20 3
Posavski kanton 11 2
Tuzlanski kanton 560 43 1
Zeničko-dobojski kanton 171 30
Bosansko-podrinjski kanton 140 6
Srednjobosanski kanton 86 13 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 487 87 3
Zapadnohercegovački kanton 86 35 2
Kanton Sarajevo 405 40 2
Kanton 10 16 0
Federacija BiH 2056 276 12

 

Kanton Sarajevo

U cilju koordiniranja planskih aktivnosti sa općinama na poduzimanju preventivnih mjera na sprečavanju širenja koronavirusa, Štab je dana, 02.04.2020. godine održao sastanak sa komandantima i načelnicima općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo. Na sastanku je dogovoreno da su uputi zajednička inicijativa, Štaba i općinskih štabova civilne zaštite Federalnom štabu civilne zaštite, da se naredba koja se odnosi na zabranu kretanja osobama mlađim od 18 godina i osobama starijim od 65 godina izmijeni, na način da se odobri navedenim osobma kretanje u određenom vremenskom periodu, uz obavezno pridržavanje socijalne distance i propisanih epidemiološko–zaštitnih mjera, kako bi između ostalog, osobe starije od 65 godina mogle podići penziju i nabaviti neohodne životne potrepštine (inicijativa je upućena Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite).

 

Štab je u toku jučerašnjeg dana održao sjednica Štaba na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.  Štab je također, dogovorio mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti da bi se u što kraćem roku izvršila nabavka odobrenih količina zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava.

 

Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji svih objekata koje koriste pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i drugih javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

 

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 14 osoba  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 

Općinski štab civilne zaštite Stari Grad. U skladu sa vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana nastavljene su aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica na području Općine Stari Grad. Volonteri Općinske organizacije Crvenog križa su izvršili četiri dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

 

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. U toku jučerašnjeg dana uposlenici KJKP Rad izvršili su dezinfekciju  Migracionog centra u Blažuju. U skladu sa naredbom Štaba izvršena je jedna dostava lijekova osobi starijoj od 65 godina koja nema bližnjeg srodnika da se brine o njoj.

 

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je zbog pojačanog broja migranata u kampu Ušivak,  tri puta u toku jučerašnjeg dana dostavila pitku vodu sa cisternom kao dopunu rezervoara u kampu.  Nastavljena je akcija podjele paketa sa osnovnim životnim namirnicama osobama koje su u stanju socijalne potrebe. U skladu sa naredbom Štaba izvršene su četiri dostave lijekova osobama starijim od 65 godina koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa naredbom Općinskog štaba civilne zaštite kontinuirano se provode aktivnosti na nabavci zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su u toku jučerašnjeg dana dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te izvršili podjelu meda osobama starijim od 65 godina koje su stanju socijalne potrebe, dok su  aktivnosti nekoliko udruženja građana dostavili pakete sa prehrambenim proizvodima i garderobu porodici čija je kuća oštećena u požaru prije dva dana.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo obavještenje, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK-a i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 95 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

 

Općina Maglaj. Stanje redovno, u samoizolaciji  450  lica, timovi za kontrolu izvršili obilazak istih. Crveni Križ vrši redovnu dostavu kako maski tako i prehrambenih namirnice za stara i iznemogla lica.

 

Općina Vareš. Provode se mjere zaštite od koronavirusa. Vrši se dezinfekcija javnih površina i  javnih objekata. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u izolaciji i u stanju potrebe.

 

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 395 osoba, a period samoizolacije je završio za 55 osoba. Novih u samoizolaciji je 44 i većina njih su vozači  kamiona koji po preporukama prolaze period samoizolacije po više puta. Jučer je poslano 7 uzoraka na analizu od kojih je 6 negativnih i 1 pozitivan. Zaraženi pacijent je iz registrovanog klastera i već duži period je u izolaciji. Dva ranije zaražena  pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.

Od 24.03.2020. godine je na snazi novi režim rada terenskih ambulanti, te trijažnog centra Doma zdravlja Tešanj.

Nastavljena je kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata evidentirana su 2 slučaja nepoštivanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 i 1 prekršaj  po pitanju kršenja samoizolacije .

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno  pranje i dezinfekcija saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica ; Jelah: Most Mračaj – Most Radušica, Most Usora – Alpina, Kiseljak; Carinski terminal Kraševo i Dolac- Raduša).

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je proteklog dana, prema ranije izdatoj naredbi Općinskog štaba CZ Tešanj, izvršila dezinfekciju tržnih centara i supermarketa. Urađeno je 12 objekata površine 27.600 m2.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite, održao je dana 02.04.2020. godine 3 vanredne telefonske sjednice, na kojima je donio sljedeće Naredbe:

Naredba broj: 17-06-40-16-21-1/20

 1. U Naredbi broj 17-06-40-16-21/20 od 20.03.2020. godine, mijenja se točka 3. i glasi:

Izuzeti pravni subjekti pobrojani u točki 2. Naredbe 17-06.40-4-1/20 od 30.03.2020. godine, dužni su organizirati radno vrijeme do 19:00 sati.

Naredba broj: 17-06-40-16-37/20

 1. Odgađa se otvaranje ribolovne sezone na području HNK-a, do daljnjeg.
 2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Naredba broj: 17-06-40-16-38/20

 1. Naređuje se Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, da za potrebe zdravstvenih ustanova u provođenju mjera borbe protiv korona virusa (COVID 19), na području HNK-a, stavi na raspolaganje sve svoje ljudske i materijalno-tehničke resurse.
 2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Naredba broj: 17-06-40-16-39/20

 1. Izvođenje nastave u svim obrazovnim ustanovama na području HNK-a, odgađa se od 01.04.2020.godine, do daljnjeg.
 2. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Operativni centar Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNK-a zaprimljene su 3 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na 2 okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu  i rad jednog frizerskog salona.

U toku dana, pet osoba je prijavilo svoj dolazak u BiH. Tri osobe su došle iz Njemačke, a dvije iz R. Hrvatske. Svi su evidentirani, a njihovi podaci su proslijeđeni nadležnim službama.

 

Općina Jablanica. Dana 02.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kome je  donesena Odluka da se hitno izvrši dezinfekcija saobraćajnica u naseljenom mjestu Glogošnica od lokaliteta Brana-Suhava do mosta Žarnik. Dezinfekcija je hitno urađena, a izvršioci su bili JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju i vatrogasci.

Dana 02.04.2020. godine u 14,00 sati,  3 osobe su izašle iz samoizolacije.  U samoizolaciji su ostale 32 osobe. Dana 01.04.2020.godine poslano je 5 uzoraka na testiranje i svi su pozitivni. Svi pozitivni uzorci su iz jedne obitelji.

Djelatnici PS Jablanica izvršili su 18 kontrola samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Izdana su 3 rješenja o samoizolaciji.

 

Općina Prozor – Rama. Dana 02.04.2020. godine djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 74 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Tokom dana prijavljene su dvije osobe koje su stigle iz inozemstva, te će za iste u toku dana biti izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije. Ukupan broj evidentiranih pristiglih osoba iz inozemstva je 296. Iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacija izišlo je 26 osoba. Ukupni broj osoba koje su do sada izišle iz zaštitne zdravstvene mjere samoizolacije na području općine Prozor – Rama je 194. Trenutno na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi se 100 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona, od Korona virusa (COVID19): Testirano je 11. osoba od kojih su 2. osobe pozitivne (1 osoba izljećena i 1 osoba aktivan slućaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju:  494.

Izašlo iz samoizolacije: 332 osobe, u samoizolaciji se nalaze 162 osobe.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona danas 03.04.2020 godine u 10:00 sati, u izolaciji se nalazili 2.900 osoba. Broj zaraženih osoba  je 55.

 

Srednjobosanski kanton

Sačinjene i dostavljene preporuke za postupanje općinskih štabova i procedure Ministarstvu zdravstva.

Član kantonalnog štaba CZ-e, sanitarni inspektor vrši obilazak lokacija za alternativni smještaj u cilju kontrole uslova za eventualni smještaj oboljelih od korona virusa sa blagim simptomima.

Također, postupa se po naredbama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer je na području Zapadnohercegovačkog kantona, potvrđeno još 9 slučajeva zaraze koronavirusom, osam u Širokom Brijegu i jedan u Grudama. Evidentirano je u Širokom Brijegu (23), u Grudama (5) i Posušju (4) zaražene osobe, a od toga su dvije osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 32.

 

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 23 5 4 0 32
Umrlih 1 1 0 0 2

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 968 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Dana 02.04.2020. godine, testirane su 4 osobe na korona virus. Rezultati se očekuju tokom dana.

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 na području BPK-a Goražde je 6 lica.

Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 02.04.2020.godine, je 52.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima Infektivnog odjela, na Infektivnom odjelu u KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću se nalazi 8 pacijenata. Pet pacijenata je pozitivno, a za ostala tri pacijenta se čeka nalaz.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo, 17 novih osoba u zdravstvenom nadzoru i izolaciji i 13 odjava. Sveukupan broj osoba u izolaciji je 661. Potvrđeni oboljelih od COVID-19 nema.

 

Prema informacija iz MUP-a Kantona 10 i Uprave za inspekcijske poslove na području  Kantona nije bilo prekršaja zabrana kretanja i samoizolacije.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:20 do11:15 sati, gdje je gorjela trava i rastinje, u Gabeli,
 • od 18:00 do18:50 sati, gdje je gorjela trava i rastinje, na Bivoljem Brdu, te
 • od 19:20 do 20:00 sati, u Strmcu, gdje je gorjela šuma.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je tri intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Čitluk, Donja Blatnica i Čalićima.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:10 do 12:00 sati, u MZ-e Glogošnica, gdje je gorjela trava i rastinje, te
 • od 15:35 do 18:30 sati, u mjestu Čehara, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– u reonu naselja Magarovci, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– u reonu naselja Katina, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju na gašenju požara u reonu Grablje, gdje je gorjelo nisko rastinje na divljoj deponiji. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

–  na lokalitetu Slimena – Marošića rasadnik, gdje je gorio stambeni objekat. Požar je ugašen.

– na lokalitetu Gornje Putićevo, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar je ugašen,

– na lokalitetu Travnik, benziska pumpa ABA i TIOL, gdje je gorjelo nisko rastinje pored ceste uz benziske pumpe. Požar je ugašen,

– na lokalitetu Putićevo – Škrobića voda, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i dio voćnjaka. Požar je ugašen,

– na lokalitetu Kalibunar – benziska pumpa INA, gdje je gorio automobil. Požar je ugašen,

– na lokalitetu Gostunj – Putićevo, gdje je gorijela veća površina niskog rastinja i šume. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju, kod PK-a Dubrave. Požar je ugašen.

Grad Gradačac. U toku noći izbio je veći požar na hali firme „Famaco“, u Sarajevskoj ulici (industrijska zona). Intervencija je još u toku a angažovane su PVJ-a Gradačac i PVJ-a Brčko- koja je došla kao ispomoć.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:20 do 17:00 sati, u mjestu Studenci, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje (u blizini kuća). Požar je gasilo 5 vatrogasca sa 2 vozila. Opožarena površina oko 20.000 m².

– od 17:10 do 19:20 sati, u mjestu Cerno, gdje su gorjeli nasadi smilja firme „Roing“. Požar je gasilo 5 vatrogasca sa 3 vozila.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 13:45 sati, u mjestu Rasno, gdje su gorjeli šuma, trava i nisko rastinje. Požar su gasila 2 vatrogasca s 1 vozilom, uz pomoć mještana. Opožarena površina oko 10.000 m².

– od 14:10 do 15:10 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar, u mjestu Uzarići. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožarena površina oko 15.000 m².

– od 14:55 do 16:00 sati, 2 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar, u mjestu Rasno. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena površina oko 700 m².

– od 16:00 do 16:30 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar, u mjestu Knešpolje. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena površina oko 1.000 m².

Općina Posušje.  Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je dvije intervenciju na gašenju požara, i to:

– od 14:30 do 15:20 sati, 2 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar u mjestu Čitluk. Požar je izbio u majdenu, u blizini tvrtke „Lončarplast“.  Spriječeno je daljnje širenje vatre, i

– od 15:30 do 19:30 sati, 2 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar na lokalitetu Oluja. Gorjela trava i nisko rastinje. Požar prijetio jednoj vikendici i neposrednoj borovoj šumi. Opožarena površina oko 7.000 m².

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je pet intervencija manjeg intenziteta, te jednu tehničku intervenciju.

 

Tehnička intervencija

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Jučer u vremenu od 14:00 do 15:30 sati, 2 vatrogasca s 1 vozilom vršili su dezinficiranje javnih površina, te Doma zdravlja Grude.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na području općine Ilijaš, tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonio je 1 eksplozivno sredstvo.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Visina snijega u 08 sati (cm):  Bjelašnica 74, Čemerno 10, Han Pijesak 5, Ivan Sedlo 3.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE